addiglan mut hsz 0 (rég)

’vmely meghatározott időpontig, esemény v. történés bekövetkeztéig folyamatosan, ill. a jelzett idő tartama közben vmikor’ ❖ Közli míg kíntsét te veled ſzerentse, Léſznek addiglan feleſen barátid: Nem fog, a’ kotzkád mihelyeſt vakot vet, Senki betsűlni (1786 Baróti Szabó Dávid 7021026, 152) | minemü alkotmányt kellessen Canadának, melylyel az angolok addiglan úgy bántak, mint hóditott tartománynyal (1846 Szalay László 8419017, 50) | Romuald, aztán annakidején elmátkásodva jöjj haza. Mi addiglan kireperáltatjuk egyszerű fészkünket (1925 Berde Mária 9047016, 28).

a. ’az említett cselekvés v. történés tartamával egyidejűleg; azalatt’ ❖ elmegyek a Mundukát felkeresni. Téged addiglan itt hagylak (1883 Jókai Mór CD18) | Míg a néző uraságok összegyűlnek, addiglan Kaas Ivor tartotta szóval a már jelenlevőket (1891 Mikszáth Kálmán CD04).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

addiglan mutató névmási határozószó 0 (rég)
vmely meghatározott időpontig, esemény v. történés bekövetkeztéig folyamatosan, ill. a jelzett idő tartama közben vmikor
Közli míg kíntsét te veled ſzerentse, Léſznek addiglan feleſen barátid: Nem fog, a’ kotzkád mihelyeſt vakot vet, Senki betsűlni
(1786 Baróti Szabó Dávid)
minemü alkotmányt kellessen Canadának, melylyel az angolok addiglan úgy bántak, mint hóditott tartománynyal
(1846 Szalay László)
Romuald, aztán annakidején elmátkásodva jöjj haza. Mi addiglan kireperáltatjuk egyszerű fészkünket
(1925 Berde Mária)
a.
az említett cselekvés v. történés tartamával egyidejűleg; azalatt
elmegyek a Mundukát felkeresni. Téged addiglan itt hagylak
(1883 Jókai Mór)
Míg a néző uraságok összegyűlnek, addiglan Kaas Ivor tartotta szóval a már jelenlevőket
(1891 Mikszáth Kálmán)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások