ámolyg l. ámolyog

ámolyog tn ige 7aámolyg (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: /nyj), ámbolyog

1. ’céltalanul járkál, ődöng, ténfereg, ill. toporog, ácsorog’ ❖ Ámolyogni: ámolygani, tétovázni, ántsorogni, átsorgani (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 11) | ámolygottam, hogy láthatnám [Lidit] (1800 Vitkovics Mihály C4530, 47) | [Tamás] a pajták és aklok körül ámolyg (1852 Kemény Zsigmond C2592, 202) | A túzok egy sem repül fel, hanem csak ámolyog jobbra-balra valamennyi (1856 Jókai Mór CD18) | Mit ámolyogsz az útczán, mint a hajléktalan koldus? (1886 Benedek Elek C0912, 77) | eltévedt kisdedeknek látszottak, kik a szerelem tündérkertjében ámolyogtak (1924 Kosztolányi Dezső 9359001, 94).

1a. ’bámészkodik, bambul’ ❖ Mit ámolyogsz: bambáskodsz (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 11) | Te meg mit ámolyogsz? miért nem viszed már A lányokat? (1880 Arany János ford.–Arisztophanész C0660, 168).

2. ’bizonytalanul mozog, imbolyog, támolyog, szédeleg’ ❖ A kopár országúton szédelegve, ámolyogva ment (1851 Jókai Mór C2248, 260) | fonnyad napról-napra […] Ámolyog, támolyog, szót is alig ejt már (1883 Inczédi László C2949, 5) | Ámolyogva kel, de sem szobáit, sem meghitt tárgyait, sem az uccát nem ismeri föl (1924 Kosztolányi Dezső 9359001, 134).

2a. ’tétovázik, habozik, bizonytalankodik’ ❖ a’ leány egy pertzenésig sem ámolygott-volna az „igennel” (1808 Holosovszky Imre C2096, 101) | Jó drámáknál is, nézd, a kezdetén A nyelv minő ámolygó (1868 Tóth Kálmán C4293, 28) | a látnok, bár ámolyog … A szózatnak meghódola (1877 Mindszenty Gedeon C3165, 79).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ámbolyog, ámolygó; ÚMTsz. ámbolyog, ~

ámolyg lásd ámolyog
ámolyog tárgyatlan ige 7a
ámolyg (kijelentő mód jelen idő egysz 3. sz-ben: /nyj)
ámbolyog 7a
1.
céltalanul járkál, ődöng, ténfereg, ill. toporog, ácsorog
Ámolyogni: ámolygani, tétovázni, ántsorogni, átsorgani
(1792 Baróti Szabó Dávid)
ámolygottam, hogy láthatnám [Lidit]
(1800 Vitkovics Mihály)
[Tamás] a pajták és aklok körül ámolyg
(1852 Kemény Zsigmond)
A túzok egy sem repül fel, hanem csak ámolyog jobbra-balra valamennyi
(1856 Jókai Mór)
Mit ámolyogsz az útczán, mint a hajléktalan koldus?
(1886 Benedek Elek)
eltévedt kisdedeknek látszottak, kik a szerelem tündérkertjében ámolyogtak
(1924 Kosztolányi Dezső)
1a.
bámészkodik, bambul
Mit ámolyogsz: bambáskodsz
(1792 Baróti Szabó Dávid)
Te meg mit ámolyogsz? miért nem viszed már A lányokat?
(1880 Arany János ford.Arisztophanész)
2.
bizonytalanul mozog, imbolyog, támolyog, szédeleg
A kopár országúton szédelegve, ámolyogva ment
(1851 Jókai Mór)
fonnyad napról-napra […] Ámolyog, támolyog, szót is alig ejt már
(1883 Inczédi László)
Ámolyogva kel, de sem szobáit, sem meghitt tárgyait, sem az uccát nem ismeri föl
(1924 Kosztolányi Dezső)
2a.
tétovázik, habozik, bizonytalankodik
a’ leány egy pertzenésig sem ámolygott-volna az „igennel”
(1808 Holosovszky Imre)
Jó drámáknál is, nézd, a kezdetén A nyelv minő ámolygó
(1868 Tóth Kálmán)
a látnok, bár ámolyog … A szózatnak meghódola
(1877 Mindszenty Gedeon)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT. ámbolyog, ámolygó; ÚMTsz. ámbolyog, ~

Beállítások