angária fn 6Aangaria (rég) , ángária (rég)

1. (/Tört v. Népr, átv is) ’a jobbágy által a földesura, a vármegye stb. számára fizetség nélkül végzendő kötelező munka; robot’ ❖ [a színész] keservesen robotoló napszámossá válik, a kinek örül a lelke, mikor vége az ángáriának, s haza futhat az „ur dolgáról.” (1858 Vasárnapi Újság dec. 12. CD56) | Valamint a fizetés, az angaria nem tárgya az örökösödésnek, azonkép a hűbér sem örökölhető jog szerint (1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | a gazdák az aratási munka lehetőségét sokféle mellékmunkával terhelhették meg (ezek angária, ledolgozás, robot stb. néven ismertek) (1977 NéprajziLex. CD47) | Angária – dézsma – robot (1999 Magyar néprajz CD47).

1a. angáriában van (nyj) ’bajban van, gondban van’ ❖ Ki volt nagyobb angáriában, mint a szegény harangozó, midőn a toronyból lejött. A felbőszült nép agyon akarta verni (1846 Pesti Divatlap C5839, 952).

2. (rég) ’díjként, bérként stb. fizetendő pénzösszeg’ ❖ [Kálmán] Tseresnyés uramnak is hátralékban volt már egy negyedévi angáriával (1872 Jókai Mór CD18) | Nem az a sablon kolduska volt, akit meg se néz az ember, csak a markába nyomja az angáriát és megy tovább (1934 Móra Ferenc C3203, 229).

2a. (rég, átv is) ’adó mint pénzbeli hozzájárulás, ill. ennek fizetési kötelezettsége’ ❖ Bécs Angáriának hívja Scythák lakhelyét, Álnok Áspis-módra szívja Mézét és tejét (1798 Csokonai Vitéz Mihály CD01) | Ha pedig ő kényszeríthetne bennünket arra, hogy alkotmányunkért angáriát fizessünk, ugyanannyi erővel meg is semmisíthetné az egész konstitúciót (1848–1849 Jókai Mór CD18) | a konvertálással egyszerre megszűnik az áttért hívünknek az az angáriája, ami őt mint görögöt kötelezte az évenkénti ezer forint adófizetésben (1902 Jókai Mór CD18).

3. (/nyj) ’munkáért, tevékenységért járó v. megélhetést biztosító többhavi, rendsz. negyedévi pénzjárandóság, ill. ennek kifizetési időpontja’ ❖ a’ Tanátsház kasszájából, mint engemet illet ángáriát [felvettem] (1789 Vályi András C4333, 187) | Csupán annyi volt a „kőccség”, hogy szűken megérhettük vele új angáriáig (1858 Arany János C1619, 133) | A Névtelen Vár rejtélyes ura rendes angariát fizetett minden gazdának azért, hogy a kakasát tegye kosár alá, a kutyáját zárja be a pitvarba éjszakára (1877 Jókai Mór CD18) | Nem telik az angáriából, mely rendkívüli kiadásokkal van megterhelve (1932 Debreczeni István CD10).

3a. (rég) ’ingatlanhasználat után negyedévente fizetett bérleti díj’ ❖ A háziúr azt rendelte, hogy az albérlők egyenesen az ő kezébe fizessék az angáriájukat, még pedig egész fertályt előre (1889 Jókai Mór CD18).

4. (rég) ’három hónap, évnegyed mint időtartam’ ❖ minden hónapban, vagy minden ángáriában, vagy leg-tovább minden fél esztendben egyszer eret vágunk (1776 Rácz Sámuel C3563, 92) | Nagy gazdaságoknál legtanácsosabb, kivált élet terményt, ángáriánként adni el, és silány termés’ következésekor megtartani az utósó évszaki eladandókat (1838 Balásházy János 8023002, 215).

5. (rég) ’kimért meghatározott mennyiség, adag, porció’ ❖ megannyi elő- és utóvigyázati szer, miket a szegény rabszolgának angáriában kell bevenni (1858 Jókai Mór CD18) | ismét tömve van a padlásom dögbőrrel, pedig tegnap is elhordott egy angáriát a [zsidó] (1873 e. Bernát Gáspár C1059, 73) | Az öreg bizony leült az asztalhoz, s nem várta a vendégét, hanem hozzálátott a maga angáriájához. Két öblös csésze állt az asztalon, tele párolgó folyadékkal, mely valóságos jó borleves volt, tojássárgájával behabarva, s fahéjjal fűszerezve (1889 Jókai Mór CD18).

5a. (/nyj) ’több részletben végrehajtott testi fenyítéssel járó büntetés egy adagja’ ❖ Testi büntetésre csak ugy lehet a bünöst itélni, hogy azt (az úgynevezett angariakat) gyakrabban mint 3 hónaponként ne szenvedje. Sőt […] három hónaponkénti angariákban sem lesz szabad többel mint 25 ütésekkel büntetni (1835 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | két évre, s kétszáz botra volt ítélve, mint rabnyelven mondják, az utolsó ángáriája járt ki másnap (1874 Boross Mihály C1157, 55) | [Csehó Pista] kikapta a fertájesztendei [!] ángáriáját, az ötven botot, kétfelül két hajdu úgy vágta, amint az isten tudniok atta [!] (1913 Móricz Zsigmond C3222, 254).

Vö. TESz.; ÉKsz. ángária; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.; ÉKsz.².

angária főnév 6A
angaria 6A (rég)
ángária 6A (rég)
1. (/Tört v. Népr, átv is)
a jobbágy által a földesura, a vármegye stb. számára fizetség nélkül végzendő kötelező munka; robot
[a színész] keservesen robotoló napszámossá válik, a kinek örül a lelke, mikor vége az ángáriának, s haza futhat az „ur dolgáról.”
(1858 Vasárnapi Újság dec. 12.)
Valamint a fizetés, az angaria nem tárgya az örökösödésnek, azonkép a hűbér sem örökölhető jog szerint
(1901 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
a gazdák az aratási munka lehetőségét sokféle mellékmunkával terhelhették meg (ezek angária, ledolgozás, robot stb. néven ismertek)
(1977 NéprajziLex.)
Angária – dézsma – robot
(1999 Magyar néprajz)
1a.
(csak szókapcsolatban)
angáriában van
(nyj)
bajban van, gondban van
Ki volt nagyobb angáriában, mint a szegény harangozó, midőn a toronyból lejött. A felbőszült nép agyon akarta verni
(1846 Pesti Divatlap)
2. (rég)
díjként, bérként stb. fizetendő pénzösszeg
[Kálmán] Tseresnyés uramnak is hátralékban volt már egy negyedévi angáriával
(1872 Jókai Mór)
Nem az a sablon kolduska volt, akit meg se néz az ember, csak a markába nyomja az angáriát és megy tovább
(1934 Móra Ferenc)
2a. (rég, átv is)
adó mint pénzbeli hozzájárulás, ill. ennek fizetési kötelezettsége
Bécs Angáriának hívja Scythák lakhelyét, Álnok Áspis-módra szívja Mézét és tejét
(1798 Csokonai Vitéz Mihály)
Ha pedig ő kényszeríthetne bennünket arra, hogy alkotmányunkért angáriát fizessünk, ugyanannyi erővel meg is semmisíthetné az egész konstitúciót
(1848–1849 Jókai Mór)
a konvertálással egyszerre megszűnik az áttért hívünknek az az angáriája, ami őt mint görögöt kötelezte az évenkénti ezer forint adófizetésben
(1902 Jókai Mór)
3. (/nyj)
munkáért, tevékenységért járó v. megélhetést biztosító többhavi, rendsz. negyedévi pénzjárandóság, ill. ennek kifizetési időpontja
a’ Tanátsház kasszájából, mint engemet illet ángáriát [felvettem]
(1789 Vályi András)
Csupán annyi volt a „kőccség”, hogy szűken megérhettük vele új angáriáig
(1858 Arany János)
A Névtelen Vár rejtélyes ura rendes angariát fizetett minden gazdának azért, hogy a kakasát tegye kosár alá, a kutyáját zárja be a pitvarba éjszakára
(1877 Jókai Mór)
Nem telik az angáriából, mely rendkívüli kiadásokkal van megterhelve
(1932 Debreczeni István)
3a. (rég)
ingatlanhasználat után negyedévente fizetett bérleti díj
A háziúr azt rendelte, hogy az albérlők egyenesen az ő kezébe fizessék az angáriájukat, még pedig egész fertályt előre
(1889 Jókai Mór)
4. (rég)
három hónap, évnegyed mint időtartam
minden hónapban, vagy minden ángáriában, vagy leg-tovább minden fél esztendben egyszer eret vágunk
(1776 Rácz Sámuel)
Nagy gazdaságoknál legtanácsosabb, kivált élet terményt, ángáriánként adni el, és silány termés’ következésekor megtartani az utósó évszaki eladandókat
(1838 Balásházy János)
5. (rég)
kimért meghatározott mennyiség, adag, porció
megannyi elő- és utóvigyázati szer, miket a szegény rabszolgának angáriában kell bevenni
(1858 Jókai Mór)
ismét tömve van a padlásom dögbőrrel, pedig tegnap is elhordott egy angáriát a [zsidó]
(1873 e. Bernát Gáspár)
Az öreg bizony leült az asztalhoz, s nem várta a vendégét, hanem hozzálátott a maga angáriájához. Két öblös csésze állt az asztalon, tele párolgó folyadékkal, mely valóságos jó borleves volt, tojássárgájával behabarva, s fahéjjal fűszerezve
(1889 Jókai Mór)
5a. (/nyj)
több részletben végrehajtott testi fenyítéssel járó büntetés egy adagja
Testi büntetésre csak ugy lehet a bünöst itélni, hogy azt (az úgynevezett angariakat) gyakrabban mint 3 hónaponként ne szenvedje. Sőt […] három hónaponkénti angariákban sem lesz szabad többel mint 25 ütésekkel büntetni
(1835 Kossuth Lajos összes munkái)
két évre, s kétszáz botra volt ítélve, mint rabnyelven mondják, az utolsó ángáriája járt ki másnap
(1874 Boross Mihály)
[Csehó Pista] kikapta a fertájesztendei [!] ángáriáját, az ötven botot, kétfelül két hajdu úgy vágta, amint az isten tudniok atta [!]
(1913 Móricz Zsigmond)
Vö. TESz.; ÉKsz. ángária; SzT.; ÚMTsz.; IdSz.; ÉKsz.²

Beállítások