antikizáló mn 11A8 (Műv)

’az antik művészetek témáit, motívumait, formanyelvét stb. alkotóan újrafogalmazó, ill. azokat (anakronisztikusan) utánzó 〈()alkotás〉’ ❖ Bánk „Előversengése” antikizáló prolog (1871 Névy László C3333, 70) | antikizáló oszlopfő az esztergomi basilika romjai közt (1884 Ipolyi Arnold 8197002, 81) | Lukács mester, a laikus, a világi művész […] fokozódó pátosszal prédikált az antikizáló márványpadon szelíden pasziánszozó […] nagy és kis klerikusnak (1960 Szentkuthy Miklós 9664003, 220).

a. ’ilyen 〈személy〉’ ❖ A magyar prozódia időmértékbeli követelményeinek már első antikizáló verselőnk Sylvester János (1541) meglepő sikerrel megfelelt (1897 PallasLex. CD02) | az újkor két legnagyobb antikizáló művésze: Canova és Thorwaldsen (1902 ÓkoriLex. CD28) | az antikizáló gigász Berzsenyi (1996 Szabó Magda 9630008, 63).

b. ’az antikvitás kultúráját, filozófiáját, stílusjegyeit (megújítva) követő 〈kifejezésmód, törekvés, stílus, ill. művészet〉’ ❖ antikizáló bizanti művészet (1884 Ipolyi Arnold 8197002, 74) | Bergler antikizáló modora (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | a kódexek miniatürjein is megjelennek a renaissance antikizáló motívumok s főként az akantusz (1932 Rapaics Rajmund CD35) | a nemes, antikizáló stílust vezették be a miniatür festészetbe (1936 Váczy Péter CD42) | [Arany János Buda halála című eposzának] verselése magyaros is, meg antikizáló is (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. ÉKsz.

antikizáló melléknév 11A8 (Műv)
az antik művészetek témáit, motívumait, formanyelvét stb. alkotóan újrafogalmazó, ill. azokat (anakronisztikusan) utánzó ()alkotás〉
Bánk „Előversengése” antikizáló prolog
(1871 Névy László)
antikizáló oszlopfő az esztergomi basilika romjai közt
(1884 Ipolyi Arnold)
Lukács mester, a laikus, a világi művész […] fokozódó pátosszal prédikált az antikizáló márványpadon szelíden pasziánszozó […] nagy és kis klerikusnak
(1960 Szentkuthy Miklós)
a.
ilyen 〈személy〉
A magyar prozódia időmértékbeli követelményeinek már első antikizáló verselőnk Sylvester János (1541) meglepő sikerrel megfelelt
(1897 PallasLex.)
az újkor két legnagyobb antikizáló művésze: Canova és Thorwaldsen
(1902 ÓkoriLex.)
az antikizáló gigász Berzsenyi
(1996 Szabó Magda)
b.
az antikvitás kultúráját, filozófiáját, stílusjegyeit (megújítva) követő 〈kifejezésmód, törekvés, stílus, ill. művészet〉
antikizáló bizanti művészet
(1884 Ipolyi Arnold)
Bergler antikizáló modora
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
a kódexek miniatürjein is megjelennek a renaissance antikizáló motívumok s főként az akantusz
(1932 Rapaics Rajmund)
a nemes, antikizáló stílust vezették be a miniatür festészetbe
(1936 Váczy Péter)
[Arany János Buda halála című eposzának] verselése magyaros is, meg antikizáló is
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. ÉKsz.

Beállítások