anyagi mn és fn 

I. mn 18A1

1. (Fil) ’anyaggal kapcs., anyagból álló; materiális’ ❖ nem lehet [motiválni] […] ami az anyagi (materiális) ízlés körébe tartozik (1836 Bajza József C0717, 49) | [az egyén] Anyagi és szellemi létét az a környezet irányitja, a melyben él és mozog (1898 Mezőfi Vilmos 8309001, 9) | az információ megjelenési formája anyagi, míg a tartalma nem anyagi (1990 Rádi Péter 2029018, 522).

2. ’vagyoni, kereseti, pénzbeli’ ❖ meglehetős birtoka volt a tudományos világnak főkép bibliographiai ismeretében, de annál csekélyebb az anyagiban (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 243) | Ez a csekély, de biztos nyugdíj is sokat segített anyagi helyzetemen (1879 e. Vahot Imre 8502002, 443) | hajlandónak mutatkozik – némi anyagi ellenszolgáltatásért – kitüntetése alkalmából a kitüntetett részletes életrajzát és fényképét lapjában közölni (1943 Sándor Kálmán 2032019, 753) | A nők nagymérvű munkavállalása egyfajta anyagi függetlenséget biztosított a nők számára (1997 Asztalos-Morell Ildikó 2047002, 53).

II. fn 21A3

(csak tbsz-ban) ’gazdasági javak, ill. vagyoni, pénzbeli összefüggések, vonatkozások’ ❖ a két őv [ti. észak és dél], egymás ellen, alig harczoland anyagiak felett (1841 Kőváry László 8255007, 5) | a királyi katholikus gimnáziumok bizonyos hátrányban vannak az anyagiak tekintetében az állami középiskolákkal szemben (1902 Margalits Ede 8293003, 36) | eredménytelennek éreztem indiai tanulmányaimat, céltalannak a mellékesen végzett munkát a szükséges anyagiak előteremtéséért (1938 Baktay Ervin 9018001, 142) | az anyagiakat nézve nem valami derűsek a kilátásaink (1989 Csalog Zsolt 1024023, 388).

Vö. CzF. ~, anyagilag; ÉrtSz.; TESz. anyag; ÉKsz.

anyagi melléknév és főnév
I. melléknév 18A1
1. (Fil)
anyaggal kapcs., anyagból álló; materiális
nem lehet [motiválni] […] ami az anyagi (materiális) ízlés körébe tartozik
(1836 Bajza József)
[az egyén] Anyagi és szellemi létét az a környezet irányitja, a melyben él és mozog
(1898 Mezőfi Vilmos)
az információ megjelenési formája anyagi, míg a tartalma nem anyagi
(1990 Rádi Péter)
2.
vagyoni, kereseti, pénzbeli
meglehetős birtoka volt a tudományos világnak főkép bibliographiai ismeretében, de annál csekélyebb az anyagiban
(1818 k. Fáy András¹)
Ez a csekély, de biztos nyugdíj is sokat segített anyagi helyzetemen
(1879 e. Vahot Imre)
hajlandónak mutatkozik – némi anyagi ellenszolgáltatásért – kitüntetése alkalmából a kitüntetett részletes életrajzát és fényképét lapjában közölni
(1943 Sándor Kálmán)
A nők nagymérvű munkavállalása egyfajta anyagi függetlenséget biztosított a nők számára
(1997 Asztalos-Morell Ildikó)
II. főnév 21A3
(csak tbsz-ban)
gazdasági javak, ill. vagyoni, pénzbeli összefüggések, vonatkozások
a két őv [ti. észak és dél], egymás ellen, alig harczoland anyagiak felett
(1841 Kőváry László)
a királyi katholikus gimnáziumok bizonyos hátrányban vannak az anyagiak tekintetében az állami középiskolákkal szemben
(1902 Margalits Ede)
eredménytelennek éreztem indiai tanulmányaimat, céltalannak a mellékesen végzett munkát a szükséges anyagiak előteremtéséért
(1938 Baktay Ervin)
az anyagiakat nézve nem valami derűsek a kilátásaink
(1989 Csalog Zsolt)
Vö. CzF. ~, anyagilag; ÉrtSz.; TESz. anyag; ÉKsz.

Beállítások