anyagiság fn 3A

1. (rég, Fil is) ’az anyagnak a tudattal szembeni elsődlegességét hirdető filozófiai irányzat vagy nézet, anyagelvűség; materializmus’ ❖ A’ püthagorászi bölcselet az ión anyagiságot és eleai eszmeiséget a’ szám- és mértani felfogásban egyesitette (1834 Hunfalvy Pál ford.–Platón C2146, 316) | korunk anyagi irányúnak, az anyagiság korának nevezte el magát […]. E kor csakugyan nem egyéb mint az anyagelvi fölfogásnak életbeli, hű alkalmazása, az anyagelvi elméletnek gyakorlata (1872 Greguss Ágost 8163011, 30).

2. ’tárgyszerűség, megfoghatóság, formai megjelenés, vmely (nyers)anyagnak megfelelő jelleg’ ❖ A gyártmányok elég szépek, s anyagiságra nézve a külföld készitményeivel kiállják a versenyt (1847 Pesti Divatlap C5841, 1399) | Materialitas […] a. m. anyagiság, testiség, hogy valami anyagból áll, vagy anyagi testet ölt (1896 PallasLex. CD02) | A tudat […] anyagisága […] nem merül ki agyhoz-kötöttségben, anyagi szubsztrátuma az egész emberi organizmus és az egész emberi (társadalmi) organizáció (1990 Rádi Péter 2029018, 521) | a fizikatörténet tanúsága szerint mindig kisebb-nagyobb felfordulást okozott, amikor a fényről kiderült valami anyagiság (1996 Természet Világa CD50).

3. (rég) ’csak v. főként az anyagiakkal való törődés, anyagiasság’ ❖ az anyagiság s önzés minden nemesb emelkedést elfojt napjainkban (1840 Nagy Ignác C3252, 13) | a hitvány anyagiság, a pénz, sokszor elnyomja a lelkek finomságának érvényesülését (1904 Mikszáth Kálmán C3125, 10).

anyagiság főnév 3A
1. (rég, Fil is)
az anyagnak a tudattal szembeni elsődlegességét hirdető filozófiai irányzat vagy nézet, anyagelvűség; materializmus
A’ püthagorászi bölcselet az ión anyagiságot és eleai eszmeiséget a’ szám- és mértani felfogásban egyesitette
(1834 Hunfalvy Pál ford.Platón)
korunk anyagi irányúnak, az anyagiság korának nevezte el magát […]. E kor csakugyan nem egyéb mint az anyagelvi fölfogásnak életbeli, hű alkalmazása, az anyagelvi elméletnek gyakorlata
(1872 Greguss Ágost)
2.
tárgyszerűség, megfoghatóság, formai megjelenés, vmely (nyers)anyagnak megfelelő jelleg
A gyártmányok elég szépek, s anyagiságra nézve a külföld készitményeivel kiállják a versenyt
(1847 Pesti Divatlap)
Materialitas […] a. m.annyi mint anyagiság, testiség, hogy valami anyagból áll, vagy anyagi testet ölt
(1896 PallasLex.)
A tudat […] anyagisága […] nem merül ki agyhoz-kötöttségben, anyagi szubsztrátuma az egész emberi organizmus és az egész emberi (társadalmi) organizáció
(1990 Rádi Péter)
a fizikatörténet tanúsága szerint mindig kisebb-nagyobb felfordulást okozott, amikor a fényről kiderült valami anyagiság
(1996 Természet Világa)
3. (rég)
csak v. főként az anyagiakkal való törődés, anyagiasság
az anyagiság s önzés minden nemesb emelkedést elfojt napjainkban
(1840 Nagy Ignác)
a hitvány anyagiság, a pénz, sokszor elnyomja a lelkek finomságának érvényesülését
(1904 Mikszáth Kálmán)

Beállítások