anyámasszony fn 10A

1. (/nyj) ’〈megszólításként v. megnevezésként:〉 anya, anyós, ill. idősebb asszony’ ❖ Ijj, anyámasszony hadjon békét ked (1782 Kónyi János C2729, 85) | Azért szépen kérem, édes anyámasszony, Sohase aggódjék, sohase sirasson (1846 Arany János 8014001, 123) | a mátraaljai palócoknál az anyát anyámnak vagy édesanyámnak, az anyóst anyámasszonynak szólítják (1977 NéprajziLex. CD47) | az anya vagy anyós anyámasszony, a nagyanya öreganyámasszony, az idősebb sógornő ángyomasszony (1977 NéprajziLex. CD47) | Az anyós, azaz „anyámasszony” főzött mindenkire (2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka CD36).

2. (jelzőként is) (kissé rég) ’félénk, élhetetlen, gyámoltalan személy’ ❖ illyen fa-kardos, fa-puskás anyámasszony lenne a vitéz kunok követe? (1848 Petőfi napjai C1573, 477) | Anyámasszony ember. Meglásd, hogy ez megy helyette még a hadba is (1901 Gárdonyi Géza C1835, 268) | Én, mint magánember, helyeselhetem a kölyök eljárását; bizony nem is szeretném, ha valami anyámasszony volna (1908 Ambrus Zoltán C0598, 83) | éreztem, hogy ennem kell valamit, ha példakép létemre nem akarok anyámasszony lenni (1934 Tamási Áron 9701011, 74) anyámasszony katonája ’ua.’ ❖ hogy a’ vad Ingomárt […] kis idő alatt guzsalyhőssé ’s amollyan anyám asszony’ katonájává lehessen változtatni, ezt nem hihetem el (1843 Athenaeum C0026, 299) | kend egy olyan pipogya, nyühöge, kákompilli anyámasszony katonája, akinek elébb kölcsön kell valami bűnt kérni a komájától, ha meg akar gyónni (1892 Jókai Mór CD18) | Én nem vagyok gyáva, te se légy anyámasszony katonája (1977 Szalatnai Rezső 9636001, 155).

Sz: anyámasszonyos.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

anyámasszony főnév 10A
1. (/nyj)
〈megszólításként v. megnevezésként:〉 anya, anyós, ill. idősebb asszony
Ijj, anyámasszony hadjon békét ked
(1782 Kónyi János)
Azért szépen kérem, édes anyámasszony, Sohase aggódjék, sohase sirasson
(1846 Arany János)
a mátraaljai palócoknál az anyát anyámnak vagy édesanyámnak, az anyóst anyámasszonynak szólítják
(1977 NéprajziLex.)
az anya vagy anyós anyámasszony, a nagyanya öreganyámasszony, az idősebb sógornő ángyomasszony
(1977 NéprajziLex.)
Az anyós, azaz „anyámasszony” főzött mindenkire
(2000 Boross István–Márkusné Vörös Hajnalka)
2. (jelzőként is) (kissé rég)
félénk, élhetetlen, gyámoltalan személy
illyen fa-kardos, fa-puskás anyámasszony lenne a vitéz kunok követe?
(1848 Petőfi napjai)
Anyámasszony ember. Meglásd, hogy ez megy helyette még a hadba is
(1901 Gárdonyi Géza)
Én, mint magánember, helyeselhetem a kölyök eljárását; bizony nem is szeretném, ha valami anyámasszony volna
(1908 Ambrus Zoltán)
éreztem, hogy ennem kell valamit, ha példakép létemre nem akarok anyámasszony lenni
(1934 Tamási Áron)
anyámasszony katonája
ua.
hogy a’ vad Ingomárt […] kis idő alatt guzsalyhőssé ’s amollyan anyám asszony’ katonájává lehessen változtatni, ezt nem hihetem el
(1843 Athenaeum)
kend egy olyan pipogya, nyühöge, kákompilli anyámasszony katonája, akinek elébb kölcsön kell valami bűnt kérni a komájától, ha meg akar gyónni
(1892 Jókai Mór)
Én nem vagyok gyáva, te se légy anyámasszony katonája
(1977 Szalatnai Rezső)
Sz: anyámasszonyos
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások