anyaváros fn 4A

1. (Tört v. Közig) ’〈vmely kisebb (súlyú) településsel, tanyával, ill. az agglomerációval való viszonyában is:〉 vmely területnek v. népnek a legjelentősebb, központi szerepet játszó, legnagyobb városa’ ❖ ſzép erdtskéket nevelgetett már … a’ Jáſzoknak Anya-Városa Jáſzberény (1780 Lidérc naptár C0260, 854) | a’ tájnak anyavárosára pedig különös figyelem fordítassék (1827 Szilasy János C4030, 315) | onnan utunkat a székely anyaváros felé folytassuk (1868 Orbán Balázs C3352, 35) | A három tetőről belátni egész Baranyát, ehhez képest három csoportra osztjuk a megye területét. Mindegyik csoportnak megvan a maga anyavárosa is, mely helyzetével, népességével, csinosságával az egész vidék fölött kiemelkedik: Pécs, Siklós és Mohács (1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A faluvá alakulás […] az 1950-es években vett igazi lendületet, amikor az Alföldön több mint száz tanyaközség önállósodott és elszakadt anyavárosától (1979 NéprajziLex. CD47) | A farkaslyukiak arra hivatkoznak, hogy az anyaváros [ti. Ózd] ugyan rajta kívülálló okok miatt, de nem tud igazán jó gazdája lenni a településnek (1996 Magyar Hírlap CD09).

1a. (rég) ’vmely országnak az a rendsz. legnagyobb városa, amelyben a legfőbb állami szervek székelnek; főváros’ ❖ Scithia anya várossának kö falait ostromoltátok (1774 Báróczi Sándor ford.–La Calprenède C0811, 20) | Szabad Királyi Anya Városunkban Budán (1791 Ráday Gedeon¹ C2555, 164) | Csehkirályság […] a fővárosi kerületen kivűl még 16 kerületet számlál; Prága anyaváros egyszersmind a kormányszék helye (1847 Ramóczy Valerián 8388003, 115).

1b. (Tört v. Közig) ’〈a leányvárossal való viszonyában:〉 az a jelentősebb, központi szerepet játszó (nagyobb) város, amelynek közigazgatási, ill. jogrendszerét v. azok főbb elemeit a közel fekvő, újonnan városi rangra emelt (kisebb) város(ok) is átveszi(k)’ ❖ Filiatio […] az anya- és leányváros közti viszony, amely úgy áll elő, hogy egy város egy másiknak (az anyaváros) jogát nyeri el és ennek következtében perekben felebbezés esetén a leányváros biróságától az anyaváros itélőszékéhez lehet fordulni (1913 RévaiNagyLex. C5703, 496) | A leányváros, amelyik az anyaváros jogát elnyerte, jogi kétely esetében az anyavároshoz fordult, pereit is az anyaváros bíróságához fellebbezte, minthogy ez tudta kétséget kizáróan elbírálni, hogy mi a saját jogrendje szerinti jogi igazság (1939 Magyar művelődéstörténet CD43) | az anyavárosok városjoga inkább a leányvárosokból maradt meg, amelyek számára az adományozás alkalmával feljegyezték, mint az anyavárosokból (2000 Ladányi Erzsébet CD40).

2. (rég) ’〈az ott született személy szempontjából:〉 szülőváros’ ❖ Anyavárosa felé mentt (1794 Uránia C0420, 6) | hátra felé pillantottam, szeretett anya városom’ tünedez tornyaira (1821 Életpéldázó regék ford. C2030, 147) | [Jókai] iskoláit anyavárosában kezdte, folytatta … Pápán (1875 e. Toldy Ferenc C4173, 284).

3. (egysz 3. sz-ű birtokszóként) (rég, átv is) ’az a város, ahol vmely (társadalmi) tevékenység, szokás stb. összpontosul, ill. ahonnan ered’ ❖ Én már most … Bétsben vagyok, t. i. minden Tudományoknak … Anyavárossában (1787 Bécsi Magyar Múzsa C0349, 14) | a’ Pénznek ſzerelme minden Bnöknek Anya-Vároſa (1795 Hunyadi Ferenc 7147004, 264) | A’ Frantzia literaturának anyavárosa eleitl fogva Páris vala (1806 Kis János¹ C2647, 136) | néhány nap mulva már szándékom helyén, a’ keresztyén világ anyavárosában leendek (1832 Jelenkor C0224, 824).

4. (Tört) ’〈a gyarmataihoz, ill. kereskedelmi telepeihez való viszonyában:〉 gyarmattartó, ill. kereskedelmi telepeket létesítő város’ ❖ Anya Városok azok valának, mellyek lakosokat máshová küldének (1783 Molnár János C0290, 257) | a’ gyarmatok anyavárosaik elleni szövetségbe és háborúba nem bocsátkoztak (1844 Bajza József ford.–Kolb C0726, 172) | a coloniák egészen képmásai az anyavárosnak, Rómának (1878 Salamon Ferenc 8402012, 350) | [Heraclea] sok gyarmatnak anyavárosa volt és a művészetek és tudományok ápolása által is kitünt (1902 ÓkoriLex. CD28) | A telepescsoportokat kibocsátó anyavárosok a nagy kereskedelmi központok voltak (1994 Hegyi Dolores CD17).

Vö. CzF.

anyaváros főnév 4A
1. (Tört v. Közig)
〈vmely kisebb (súlyú) településsel, tanyával, ill. az agglomerációval való viszonyában is:〉 vmely területnek v. népnek a legjelentősebb, központi szerepet játszó, legnagyobb városa
ſzép erdtskéket nevelgetett már … a’ Jáſzoknak Anya-Városa Jáſzberény
(1780 Lidérc naptár)
a’ tájnak anyavárosára pedig különös figyelem fordítassék
(1827 Szilasy János)
onnan utunkat a székely anyaváros felé folytassuk
(1868 Orbán Balázs)
A három tetőről belátni egész Baranyát, ehhez képest három csoportra osztjuk a megye területét. Mindegyik csoportnak megvan a maga anyavárosa is, mely helyzetével, népességével, csinosságával az egész vidék fölött kiemelkedik: Pécs, Siklós és Mohács
(1896 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A faluvá alakulás […] az 1950-es években vett igazi lendületet, amikor az Alföldön több mint száz tanyaközség önállósodott és elszakadt anyavárosától
(1979 NéprajziLex.)
A farkaslyukiak arra hivatkoznak, hogy az anyaváros [ti. Ózd] ugyan rajta kívülálló okok miatt, de nem tud igazán jó gazdája lenni a településnek
(1996 Magyar Hírlap)
1a. (rég)
vmely országnak az a rendsz. legnagyobb városa, amelyben a legfőbb állami szervek székelnek; főváros
Scithia anya várossának kö falait ostromoltátok
(1774 Báróczi Sándor ford.La Calprenède)
Szabad Királyi Anya Városunkban Budán
(1791 Ráday Gedeon¹)
Csehkirályság […] a fővárosi kerületen kivűl még 16 kerületet számlál; Prága anyaváros egyszersmind a kormányszék helye
(1847 Ramóczy Valerián)
1b. (Tört v. Közig)
〈a leányvárossal való viszonyában:〉 az a jelentősebb, központi szerepet játszó (nagyobb) város, amelynek közigazgatási, ill. jogrendszerét v. azok főbb elemeit a közel fekvő, újonnan városi rangra emelt (kisebb) város(ok) is átveszi(k)
Filiatio […] az anya- és leányváros közti viszony, amely úgy áll elő, hogy egy város egy másiknak (az anyaváros) jogát nyeri el és ennek következtében perekben felebbezés esetén a leányváros biróságától az anyaváros itélőszékéhez lehet fordulni
(1913 RévaiNagyLex.)
A leányváros, amelyik az anyaváros jogát elnyerte, jogi kétely esetében az anyavároshoz fordult, pereit is az anyaváros bíróságához fellebbezte, minthogy ez tudta kétséget kizáróan elbírálni, hogy mi a saját jogrendje szerinti jogi igazság
(1939 Magyar művelődéstörténet)
az anyavárosok városjoga inkább a leányvárosokból maradt meg, amelyek számára az adományozás alkalmával feljegyezték, mint az anyavárosokból
(2000 Ladányi Erzsébet)
2. (rég)
〈az ott született személy szempontjából:〉 szülőváros
Anyavárosa felé mentt
(1794 Uránia)
hátra felé pillantottam, szeretett anya városom’ tünedez tornyaira
(1821 Életpéldázó regék ford.)
[Jókai] iskoláit anyavárosában kezdte, folytatta … Pápán
(1875 e. Toldy Ferenc)
3. (egysz 3. sz-ű birtokszóként) (rég, átv is)
az a város, ahol vmely (társadalmi) tevékenység, szokás stb. összpontosul, ill. ahonnan ered
Én már most … Bétsben vagyok, t. i.tudniillik minden Tudományoknak … Anyavárossában
(1787 Bécsi Magyar Múzsa)
a’ Pénznek ſzerelme minden Bnöknek Anya-Vároſa
(1795 Hunyadi Ferenc)
A’ Frantzia literaturának anyavárosa eleitl fogva Páris vala
(1806 Kis János¹)
néhány nap mulva már szándékom helyén, a’ keresztyén világ anyavárosában leendek
(1832 Jelenkor)
4. (Tört)
〈a gyarmataihoz, ill. kereskedelmi telepeihez való viszonyában:〉 gyarmattartó, ill. kereskedelmi telepeket létesítő város
Anya Városok azok valának, mellyek lakosokat máshová küldének
(1783 Molnár János)
a’ gyarmatok anyavárosaik elleni szövetségbe és háborúba nem bocsátkoztak
(1844 Bajza József ford.Kolb)
a coloniák egészen képmásai az anyavárosnak, Rómának
(1878 Salamon Ferenc)
[Heraclea] sok gyarmatnak anyavárosa volt és a művészetek és tudományok ápolása által is kitünt
(1902 ÓkoriLex.)
A telepescsoportokat kibocsátó anyavárosok a nagy kereskedelmi központok voltak
(1994 Hegyi Dolores)
Vö. CzF.

Beállítások