anyjuk fn 23A8 (egysz-ú birt szjelekkel is) (nyj)anyjok

1. ’〈(gyermekes) családban a feleség megszólításaként v. megnevezéseként a férj részéről〉’ ❖ Itt, Annyok! a’ te számodra nints hely! (1792 Verseghy Ferenc ford.–Kotzebue C4444, 5) | Rá szól az asszonyra: hallod-e te anyjuk! (1859 Thaly Kálmán C4130, 113) | az ő megboldogult anyjuka is mindig sirt-ritt (1885 Bihari Kálmán C1115, 104) | mán mi régen meghánytuk-vetettük az anyjukommal, hogy mivel gyerekünk nincs, de még atyafiságunk sincs, inkább mint hogy idegen prédakézre jusson, az eklézsiának hagyjuk, a mi kicsink van (1909 Móricz Zsigmond 9462034, 17) | holnap este eljövök az anyjukommal (1950 Egri Viktor 9119002, 31).

2. (ritk) ’〈megszólításként v. megnevezésként:〉 anyós’ ❖ Te is Regína a’ te Ipádhoz és Anynyokodhoz jó szívvel viseltess (1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.–Miller C0790, 107).

3. ’〈öregasszony (becsmérlő) megszólításaként〉’ ❖ Annyok! úgymond, most egyszer megcsalódtál (1808 Verseghy Ferenc C4428, 166) | Hallja-e anyjok! [kérdé a cigányasszonyt] (1873 Abonyi Lajos C0485, 27).

Vö. CzF. anyjok; ÉKsz.; ÚMTsz.

anyjuk főnév 23A8 (egysz-ú birt szjelekkel is) (nyj)
anyjok 23A8
1.
(gyermekes) családban a feleség megszólításaként v. megnevezéseként a férj részéről〉
Itt, Annyok! a’ te számodra nints hely!
(1792 Verseghy Ferenc ford.Kotzebue)
Rá szól az asszonyra: hallod-e te anyjuk!
(1859 Thaly Kálmán)
az ő megboldogult anyjuka is mindig sirt-ritt
(1885 Bihari Kálmán)
mán mi régen meghánytuk-vetettük az anyjukommal, hogy mivel gyerekünk nincs, de még atyafiságunk sincs, inkább mint hogy idegen prédakézre jusson, az eklézsiának hagyjuk, a mi kicsink van
(1909 Móricz Zsigmond)
holnap este eljövök az anyjukommal
(1950 Egri Viktor)
2. (ritk)
〈megszólításként v. megnevezésként:〉 anyós
Te is Regína a’ te Ipádhoz és Anynyokodhoz jó szívvel viseltess
(1787 Barczafalvi Szabó Dávid ford.Miller)
3.
〈öregasszony (becsmérlő) megszólításaként〉
Annyok! úgymond, most egyszer megcsalódtál
(1808 Verseghy Ferenc)
Hallja-e anyjok! [kérdé a cigányasszonyt]
(1873 Abonyi Lajos)
Vö. CzF. anyjok; ÉKsz.; ÚMTsz.

Beállítások