apáca fn 6A

1. ’női szerzetes’ ❖ tanácskozni kezdenek az apácák, mit kellessék vele [ti. a csecsemővel] cselekedni, hogy híre ne menjen a klastromjoknak (1779 Rettegi György 7282005, 406) | Lesz-é erőd […] viselni vesztaszűzek öltönyét, Sötét zárdába csukva, holtodig Sivár apáca lenni (1879 Arany János ford.–Shakespeare 8014005, 5) | az apácának csak Istent szabad szeretnie, érte kell élnie, ezt pedig Héloise nem tudja megtenni (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 129).

2. (nyj) ’fiatal nőstény juh, amelyet még nem pároztattak’ ❖ TESz.

ÖE: ~élet, ~fogadalom, ~lány, ~lelkű, ~regula, ~testvér, ~virág.

Sz: apácás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.

apáca főnév 6A
1.
női szerzetes
tanácskozni kezdenek az apácák, mit kellessék vele [ti. a csecsemővel] cselekedni, hogy híre ne menjen a klastromjoknak
(1779 Rettegi György)
Lesz-é erőd […] viselni vesztaszűzek öltönyét, Sötét zárdába csukva, holtodig Sivár apáca lenni
(1879 Arany János ford.Shakespeare)
az apácának csak Istent szabad szeretnie, érte kell élnie, ezt pedig Héloise nem tudja megtenni
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
2. (nyj)
fiatal nőstény juh, amelyet még nem pároztattak
TESz.
ÖE: apácaélet, apácafogadalom, apácalány, apácalelkű, apácaregula, apácatestvér, apácavirág
Sz: apácás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások