apát fn 3A4 (Vall)

’férfi monasztikus szerzetesrend apátságának (püspöki jelvények viselésére jogosult) elöljárója, ill. ennek címe, rangja’ ❖ Apát: Appat, Apát-úr (1784 Kisded szótár C0815, 9) | az apátok engedelmeskedjenek a püspöknek, ki gyakran vizsgálja meg a szerzetesek és apáczák életviseletét (1860 Horváth Mihály 8189003, 213) | Némely apát püspöki jelvényeket is viselhet (1893 PallasLex. CD02) | Teljes elismerés dr. Werner Adolf részére zirci apáttá történt kinevezésének tizedik évfordulója alkalmából (1934 Minisztertanácsi ülések CD24) | [a nagytemplomban] már összegyűlt a monostor minden lakója, a legutolsó vízhordó baráttól az apátig (1961 Lipták Gábor 9400001, 30) | cisztercita apát (1978 Kulcsár Zsuzsanna 1087001, 137) | bencés apát (1987 Balázs János² 1009003, 156).

a. ’elpusztult, megszűnt apátság ilyen elöljárójának címét viselő világi pap, ill. ennek méltósága; címzetes apát’ ❖ kérvényeiket […] a m. kir. helytartótanácshoz cimezve f.-évi juniushó 30-ig Barton József apát és pozsonyi tankerületi főigazgató urhoz beküldeni tartoznak (1865 Tanodai Lapok 8666001, 273) | A brassai katholikus lelkész rendszerint apát czimet visel, s a kerület esperessége is legtöbb esetben rá van ruházva (1873 Orbán Balázs 8340022, 257) | a jakobinus-klub főnöknek Martinovics Ignácot, a szászvári apátot nevezte ki (1910 Krúdy Gyula C2829, 63).

Ö: fő~.

ÖE: ~asszony.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

apát főnév 3A4 (Vall)
férfi monasztikus szerzetesrend apátságának (püspöki jelvények viselésére jogosult) elöljárója, ill. ennek címe, rangja
Apát: Appat, Apát-úr
(1784 Kisded szótár)
az apátok engedelmeskedjenek a püspöknek, ki gyakran vizsgálja meg a szerzetesek és apáczák életviseletét
(1860 Horváth Mihály)
Némely apát püspöki jelvényeket is viselhet
(1893 PallasLex.)
Teljes elismerés dr.doktor Werner Adolf részére zirci apáttá történt kinevezésének tizedik évfordulója alkalmából
(1934 Minisztertanácsi ülések)
[a nagytemplomban] már összegyűlt a monostor minden lakója, a legutolsó vízhordó baráttól az apátig
(1961 Lipták Gábor)
cisztercita apát
(1978 Kulcsár Zsuzsanna)
bencés apát
(1987 Balázs János²)
a.
elpusztult, megszűnt apátság ilyen elöljárójának címét viselő világi pap, ill. ennek méltósága; címzetes apát
kérvényeiket […] a m.magyar kir.királyi helytartótanácshoz cimezve f.folyó-évi juniushó 30-ig Barton József apát és pozsonyi tankerületi főigazgató urhoz beküldeni tartoznak
(1865 Tanodai Lapok)
A brassai katholikus lelkész rendszerint apát czimet visel, s a kerület esperessége is legtöbb esetben rá van ruházva
(1873 Orbán Balázs)
a jakobinus-klub főnöknek Martinovics Ignácot, a szászvári apátot nevezte ki
(1910 Krúdy Gyula)
Ö: főapát
ÖE: apátasszony
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.; SzT.

Beállítások