apátúr fn 5A (rég)

’férfi szerzetesrend apátságának (püspöki jelvények viselésére jogosult) elöljárója, ill. ennek címe, rangja; apát’ ❖ az emlitett Apátur Úr meg ſzóllalt, ’s tsak kevés, de fontos igékkel ſzivére kötötte a’ Záſzlóallynak, tartozása tellyesítésére esküvésſel lejend maga kötelezését (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek 7419016, 677) | Holbein Haláltánca pápát, kardinálist, püspököt, kanonokot, apáturat, plébánost, prédikátort, barátot […] ábrázol személy szerint (1964 Szobotka Tibor 9682001, 179).

a. ’ilyen elöljárói címet viselő világi pap, ill. ennek méltósága’ ❖ a nagy tudományú, kevés értelmű s moralitású Martinovics [Ignác] József apátúr május 20-dikán […] pallos által veszvén el a budai Vár alatt elnyúlt réten, a mi sorsunk […] is nagyon megszelídíttetett (1830 Kazinczy Ferenc 7163008, 173) | [a cinkotai plébános] folyamodást intéz a királyhoz, hogy […] nevezze őt ki apátúrrá (1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | Az érsekek, püpökök és apáturak […] ősi idők óta szakadatlanúl a hosszú, bő papi reverendát viselik, hol szineset, hol feketét, a hogy egyházi állásuk vagy izlésük hozza magával (1897 Eötvös Károly 8127001, 33).

Vö. CzF.; SzólKm.; TESz. apát; SzT.

apátúr főnév 5A (rég)
férfi szerzetesrend apátságának (püspöki jelvények viselésére jogosult) elöljárója, ill. ennek címe, rangja; apát
az emlitett Apátur Úr meg ſzóllalt, ’s tsak kevés, de fontos igékkel ſzivére kötötte a’ Záſzlóallynak, tartozása tellyesítésére esküvésſel lejend maga kötelezését
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
Holbein Haláltánca pápát, kardinálist, püspököt, kanonokot, apáturat, plébánost, prédikátort, barátot […] ábrázol személy szerint
(1964 Szobotka Tibor)
a.
ilyen elöljárói címet viselő világi pap, ill. ennek méltósága
a nagy tudományú, kevés értelmű s moralitású Martinovics [Ignác] József apátúr május 20-dikán […] pallos által veszvén el a budai Vár alatt elnyúlt réten, a mi sorsunk […] is nagyon megszelídíttetett
(1830 Kazinczy Ferenc)
[a cinkotai plébános] folyamodást intéz a királyhoz, hogy […] nevezze őt ki apátúrrá
(1888 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Az érsekek, püpökök és apáturak […] ősi idők óta szakadatlanúl a hosszú, bő papi reverendát viselik, hol szineset, hol feketét, a hogy egyházi állásuk vagy izlésük hozza magával
(1897 Eötvös Károly)
Vö. CzF.; SzólKm.; TESz. apát; SzT.

Beállítások