apokrifus mn és fn 

I. mn 2A6

1. ’a zsidó, ill. a keresztény bibliai kánonból, valamint (tévedései v. eretnek nézetei miatt) a liturgikus használatból kizárt, ismeretlen v. téves szerzői adatokkal nyilvántartott 〈mű, irat, irodalom〉’ ❖ Ó-testamentomi apokrifus könyvek (1877 Kámory Sámuel CD40) | Egyik apokrifus iratban, a 12 pátriárka testamentumában (1923 Kiss Elek 2129002, 11) | [János jelenéseinek könyve] tele van ószövetségi citátumokkal és célzásokkal a zsidó apokrifus és apokaliptikus irodalomra (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

1a. (Tud) ’ilyen mű szerzőjeként számon tartott 〈személy〉’ ❖ Az apokrifus bölcselő, Jézus Sirach azt mondja könyvében, hogy a kalmár alig maradhat mentes a bűntől (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

2. (Irodt is) ’kétes v. vitatott eredetű, ill. vmely ismert szerző nevén hamisított 〈szöveg, mű〉’ ❖ Igazság és hazugság. Apokrifus beszély (1890 Bartalus István CD30).

3. (vál) ’nem hiteles, nem valódi 〈dolog〉’ ❖ A jámbor bécsiek azt hivék, … hogy mézes szavaikért s Hollós Mátyás kissé már régi s talán apocryphus paizsáért egész készséggel nemzeti önállóságunkat találandjuk [!] föl nekik (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 69).

II. fn 4A (rendsz. tbsz-ban)

(Tud) ’a bibliai kánonból és a liturgikus használatból kizárt, ismeretlen v. téves szerzői adatokkal nyilvántartott mű, irat’ ❖ [Tischendorf] kiadta a septuagintát és az apokrifusokat (1897 PallasLex. CD02) | Ezsdrás 3. könyve az ÓSZ-i apokrifusok közé tartozik (1995 BibliaiLex. CD1207) | [A Luther-Bibliában] a könyvek az alexandriai kánon sorrendjében követik egymást, és a függelékben lefordította az apokrifusokat is (1995 BibliaiLex. CD1207).

apokrifus melléknév és főnév
I. melléknév 2A6
1.
a zsidó, ill. a keresztény bibliai kánonból, valamint (tévedései v. eretnek nézetei miatt) a liturgikus használatból kizárt, ismeretlen v. téves szerzői adatokkal nyilvántartott 〈mű, irat, irodalom〉
Ó-testamentomi apokrifus könyvek
(1877 Kámory Sámuel)
Egyik apokrifus iratban, a 12 pátriárka testamentumában
(1923 Kiss Elek)
[János jelenéseinek könyve] tele van ószövetségi citátumokkal és célzásokkal a zsidó apokrifus és apokaliptikus irodalomra
(1995 Jubileumi kommentár)
1a. (Tud)
ilyen mű szerzőjeként számon tartott 〈személy〉
Az apokrifus bölcselő, Jézus Sirach azt mondja könyvében, hogy a kalmár alig maradhat mentes a bűntől
(1995 Jubileumi kommentár)
2. (Irodt is)
kétes v. vitatott eredetű, ill. vmely ismert szerző nevén hamisított 〈szöveg, mű〉
Igazság és hazugság. Apokrifus beszély
(1890 Bartalus István)
3. (vál)
nem hiteles, nem valódi 〈dolog〉
A jámbor bécsiek azt hivék, … hogy mézes szavaikért s Hollós Mátyás kissé már régi s talán apocryphus paizsáért egész készséggel nemzeti önállóságunkat találandjuk [!] föl nekik
(1848 Kossuth Hírlapja)
II. főnév 4A (rendsz. tbsz-ban)
(Tud)
a bibliai kánonból és a liturgikus használatból kizárt, ismeretlen v. téves szerzői adatokkal nyilvántartott mű, irat
[Tischendorf] kiadta a septuagintát és az apokrifusokat
(1897 PallasLex.)
Ezsdrás 3. könyve az ÓSZ-iószövetségi apokrifusok közé tartozik
(1995 BibliaiLex.)
[A Luther-Bibliában] a könyvek az alexandriai kánon sorrendjében követik egymást, és a függelékben lefordította az apokrifusokat is
(1995 BibliaiLex.)

Beállítások