aposztrophé fn 1A (Irodt is)aposztropha

’〈kül. retorikai alakzatként:〉 az eredeti hallgatótól elforduló, rendsz. távol levőhöz, halotthoz, élettelenhez intézett megszólítás, felszólítás stb.’ ❖ a’ Virághoz intézett aposztropha (1806 Csehy József C2557, 119) | [az erdélyi] szász hatóságok’ követei majus’ 30-án – tán a derék Szász Károly azelőtti napon hozzájok intézett aposztrophéje, tán a magyarok’ istenének ihletése által megkapatva – az unioba beleegyeztek (1848 Kossuth Hírlapja C0235, 7) | Az akadémia még az évi szeptember 11-iki közülésében megülte [Berzsenyi] emlékezetét, Kölcseynek ama remek beszédével, mely nemes hangjával, bánatos vallomásával s végső, engesztelő aposztroféjával egy megindító kibékülés hatását teszi (1896 Négyesy László CD44).

aposztrophé főnév 1A (Irodt is)
aposztropha 6A
〈kül. retorikai alakzatként:〉 az eredeti hallgatótól elforduló, rendsz. távol levőhöz, halotthoz, élettelenhez intézett megszólítás, felszólítás stb.
a’ Virághoz intézett aposztropha
(1806 Csehy József)
[az erdélyi] szász hatóságok’ követei majus’ 30-án – tán a derék Szász Károly azelőtti napon hozzájok intézett aposztrophéje, tán a magyarok’ istenének ihletése által megkapatva – az unioba beleegyeztek
(1848 Kossuth Hírlapja)
Az akadémia még az évi szeptember 11-iki közülésében megülte [Berzsenyi] emlékezetét, Kölcseynek ama remek beszédével, mely nemes hangjával, bánatos vallomásával s végső, engesztelő aposztroféjával egy megindító kibékülés hatását teszi
(1896 Négyesy László)

Beállítások