aprólékosság fn 3A

1. (rég) ’kisebb tárgy, nem nagy értékű holmi’ ❖ [a talált kincs] áll […] némelly arany ’s ezüst aprólékosságokból (1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0173, 392) | [Kartus] kofáktól lopdosott aprólékosságokat (1817 Czövek István ford. C1238, 266) | komája többször küldözött neki borokat, s egymás [!] aprólékosságot (1867 Tolnai Lajos C4216, 142).

2. (rég) ’kisebb tennivaló, elvégzendő feladat’ ❖ ezen munkával-is ugy mulatgatta magát, mint más aprólékosságokkal (1794 Zarwotzay János C4566, 14) | a vadak hajtása, és hordása, lévén az ő kötelessége és más ilyen aprólékosságok (1817 Czövek István ford. C1237, 12) | a főzés, sütés, varrás, foltozás, mosás és több aprólékosság a jó gazdasszonynak cselédével együtt annyi dolgot ad, hogy másra nem igen ér rá (1858 Táncsics Mihály 8463002, 81) | az aprólékosságok, melyekkel napszámos-munkáját be kellett fejeznie, felrázták álmodozásából (1906 Ambrus Zoltán 9006010, 164).

3. (rég) ’kisebb jelentőségű, csekélyebb fontosságú dolog, részlet’ ❖ azokat [a felfedezéseket] mint aprólékosságokat el-hagyván, által-megyünk Kolumbus Kristóf’ találásaira (1789 Mindenes Gyűjtemény C0366, 35) | Az […] aprólékosságokkal teljes életrajz hasonlít az oly arcképhez, melyen a képíró minden pórust, pattanásocskát megjelöl (1866 Gyulai Pál C1989, 228) | Nem kellene talán ily közönséges, minden napi aprólékosságokat róla csevegnem (1882 Teleki Sándor 8474010, 42) | értett hozzá, hogy még a jelentéktelen részleteket is érdekesen mondja el s mi sokáig hallgattuk, míg csak bele nem fáradt a sok aprólékosság elbeszélésébe (1919 Hegedűs Gyula CD10).

4. ’a (kevésbé fontos) rész(let)ekre is kiterjedő figyelem, részletesség’ ❖ Beszélt neki […] olyan eleven szellemdús aprólékossággal, mintha […] mind maga látta volna ezen csodálatos dolgokat (1871 Mikszáth Kálmán CD04) | A gróf lelkiismeretes aprólékossággal vizsgálta meg a corpus delictit (1895 Mikszáth Kálmán CD04) | aprólékosságig menő alapossággal (1956 Péchy Blanka 2005087, 800) | túlzott aprólékossággal szól az egyes kéziratok jellemzőiről (1987–1988 Németh S. Katalin 2019016, 746).

Vö. CzF.; SzT.

aprólékosság főnév 3A
1. (rég)
kisebb tárgy, nem nagy értékű holmi
[a talált kincs] áll […] némelly arany ’s ezüst aprólékosságokból
(1791 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[Kartus] kofáktól lopdosott aprólékosságokat
(1817 Czövek István ford.)
komája többször küldözött neki borokat, s egymás [!] aprólékosságot
(1867 Tolnai Lajos)
2. (rég)
kisebb tennivaló, elvégzendő feladat
ezen munkával-is ugy mulatgatta magát, mint más aprólékosságokkal
(1794 Zarwotzay János)
a vadak hajtása, és hordása, lévén az ő kötelessége és más ilyen aprólékosságok
(1817 Czövek István ford.)
a főzés, sütés, varrás, foltozás, mosás és több aprólékosság a jó gazdasszonynak cselédével együtt annyi dolgot ad, hogy másra nem igen ér rá
(1858 Táncsics Mihály)
az aprólékosságok, melyekkel napszámos-munkáját be kellett fejeznie, felrázták álmodozásából
(1906 Ambrus Zoltán)
3. (rég)
kisebb jelentőségű, csekélyebb fontosságú dolog, részlet
azokat [a felfedezéseket] mint aprólékosságokat el-hagyván, által-megyünk Kolumbus Kristóf’ találásaira
(1789 Mindenes Gyűjtemény)
Az […] aprólékosságokkal teljes életrajz hasonlít az oly arcképhez, melyen a képíró minden pórust, pattanásocskát megjelöl
(1866 Gyulai Pál)
Nem kellene talán ily közönséges, minden napi aprólékosságokat róla csevegnem
(1882 Teleki Sándor)
értett hozzá, hogy még a jelentéktelen részleteket is érdekesen mondja el s mi sokáig hallgattuk, míg csak bele nem fáradt a sok aprólékosság elbeszélésébe
(1919 Hegedűs Gyula)
4.
a (kevésbé fontos) rész(let)ekre is kiterjedő figyelem, részletesség
Beszélt neki […] olyan eleven szellemdús aprólékossággal, mintha […] mind maga látta volna ezen csodálatos dolgokat
(1871 Mikszáth Kálmán)
A gróf lelkiismeretes aprólékossággal vizsgálta meg a corpus delictit
(1895 Mikszáth Kálmán)
aprólékosságig menő alapossággal
(1956 Péchy Blanka)
túlzott aprólékossággal szól az egyes kéziratok jellemzőiről
(1987–1988 Németh S. Katalin)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások