arányosítás fn 4Airányosítás (rég)

1. ’az arányosít igével kifejezett cselekvés’ ❖ Nem tévesztém ugyan szem elől ezen arányosításnál azon különbséget, mely hazánk s Lombárd-Velencze mezőgazdászati viszonyai között létezik (1858 Osztróvszky József 8342003, 45).

2. ’vminek vmely mennyiséghez viszonyított, ill. vmely arány szerinti megállapítása, elosztása’ ❖ a várőrizet számára szolgáltatandó fa és gyertya arányositására nézve (1870 Orbán Balázs CD22) | A hadeltartás könnyítése és arányosítása czéljából az ország, a régi törvényes gyakorlat szerint, három generalatusra, vagyis kapitányságra osztatik (1885 Thaly Kálmán 8477009, 285) | [Schlauch Lőrinc szerint] a nyolcórai munka feltételezné a fizetés arányosítását, […] a termelés ezzel csökkenne, kevesebb ház, kevesebb ruha, cipő, gabona termeltetnék, kevesebb lenne a kenyér, nagyobb a szegénység (1928 Szekfű Gyula CD42) | A felszámítást [ti. a késedelmi kamatét] napi arányosítással kell végezni (1998 Magyar Hírlap CD09).

2a. (Jog, Tört) ’a részesedés módjának és mértékének meghatározása a közbirtokosok által közösen használt osztatlan birtok (rendsz. legelő- és erdőterület) haszonélvezetének tekintetében’ ❖ arányositást kivánni minden egyes közbirtokosnak jusa [= joga] van (1834 Kossuth Lajos CD32) | A’ közhaszonvételek’ szabályozásáról, vagy arányositásról (1845 Szűcs István 8457004, 39) | [a] perben olly közbirtokosság van érdekelve, mellyben a törvényes arányosítás mai napig még behozva nincs (1857 Tóth Lőrinc 8490007, 298) | 1713. april. 10-én a felső-kubini közbirtokosok a Chocs és Danjelovecz nevű erdőségekben és legelőkben behozandó arányosításra nézve III. Károly királytól osztoztató parancsot eszközölnek (1860 Nagy Iván CD31).

2b. (Jog, Tört) ’〈az úrbéri jogviszonynak az 1848. évi IX. törvénycikk általi megszüntetése nyomán〉 a volt jobbágyok v. jogutódaik számára az uradalom területéből legelő-, nádas-, és erdőterületek kijelölése a jobbágytelkek nagyságának arányában’ ❖ Törvényjavaslat a volt erdélyi úgy a volt Kraszna-Közép-Szolnok-Zaránd-megyei és kővárvidéki területeken a megszüntetett urbéri kapcsolatból fenmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről, az irtványokról, irányosításról és tagosításról (1897 Magyar írók élete CD27) | Világ csúfjára a huszadik század elején alakult itt [ti. Vízelvén] ki a nagybirtok, a közvagyon kiszakításával egy csalárd arányosítás alapján (1956 Balogh Edgár 9023004, 307) | [az úrbéresek] elutasították az arányosítást és tagosítást, mert szerintük a bicskei határ [egyenetlen minőségű földekből áll] (2000 Szabó Attila CD36).

2c. (Közig, Jog) ’a parlamenti mandátumoknak a leadott szavazatok arányában(, a fennmaradó mandátumok újraelosztásával) történő kiosztása’ ❖ ha más módot és rendet szükséges behozni a szavazatok elosztásában s arányosításában: történjék az törvényhozás utján (1846 Deák Ferenc C1359, 578) | Az arányos választási rendszerekben többnyire ötvözik az egyéni és a listás választási módszert, és a szavazatok mandátumra váltásának számítástechnikája is arányosításra törekszik (1994 Magyar Hírlap CD09) | az egyéni választókerületek mellett országos kompenzációs lista szolgálná az arányosítást (1999 Magyar Hírlap CD09).

Sz: arányosítási.

arányosítás főnév 4A
irányosítás 4A (rég)
1.
az arányosít igével kifejezett cselekvés
Nem tévesztém ugyan szem elől ezen arányosításnál azon különbséget, mely hazánk s Lombárd-Velencze mezőgazdászati viszonyai között létezik
(1858 Osztróvszky József)
2.
vminek vmely mennyiséghez viszonyított, ill. vmely arány szerinti megállapítása, elosztása
a várőrizet számára szolgáltatandó fa és gyertya arányositására nézve
(1870 Orbán Balázs)
A hadeltartás könnyítése és arányosítása czéljából az ország, a régi törvényes gyakorlat szerint, három generalatusra, vagyis kapitányságra osztatik
(1885 Thaly Kálmán)
[Schlauch Lőrinc szerint] a nyolcórai munka feltételezné a fizetés arányosítását, […] a termelés ezzel csökkenne, kevesebb ház, kevesebb ruha, cipő, gabona termeltetnék, kevesebb lenne a kenyér, nagyobb a szegénység
(1928 Szekfű Gyula)
A felszámítást [ti. a késedelmi kamatét] napi arányosítással kell végezni
(1998 Magyar Hírlap)
2a. (Jog, Tört)
a részesedés módjának és mértékének meghatározása a közbirtokosok által közösen használt osztatlan birtok (rendsz. legelő- és erdőterület) haszonélvezetének tekintetében
arányositást kivánni minden egyes közbirtokosnak jusa [= joga] van
(1834 Kossuth Lajos)
A’ közhaszonvételek’ szabályozásáról, vagy arányositásról
(1845 Szűcs István)
[a] perben olly közbirtokosság van érdekelve, mellyben a törvényes arányosítás mai napig még behozva nincs
(1857 Tóth Lőrinc)
1713. april.április 10-én a felső-kubini közbirtokosok a Chocs és Danjelovecz nevű erdőségekben és legelőkben behozandó arányosításra nézve III. Károly királytól osztoztató parancsot eszközölnek
(1860 Nagy Iván)
2b. (Jog, Tört)
〈az úrbéri jogviszonynak az 1848. évi IX. törvénycikk általi megszüntetése nyomán〉 a volt jobbágyok v. jogutódaik számára az uradalom területéből legelő-, nádas-, és erdőterületek kijelölése a jobbágytelkek nagyságának arányában
Törvényjavaslat a volt erdélyi úgy a volt Kraszna-Közép-Szolnok-Zaránd-megyei és kővárvidéki területeken a megszüntetett urbéri kapcsolatból fenmaradt jog- és birtokviszonyok rendezéséről, az irtványokról, irányosításról és tagosításról
(1897 Magyar írók élete)
Világ csúfjára a huszadik század elején alakult itt [ti. Vízelvén] ki a nagybirtok, a közvagyon kiszakításával egy csalárd arányosítás alapján
(1956 Balogh Edgár)
[az úrbéresek] elutasították az arányosítást és tagosítást, mert szerintük a bicskei határ [egyenetlen minőségű földekből áll]
(2000 Szabó Attila)
2c. (Közig, Jog)
a parlamenti mandátumoknak a leadott szavazatok arányában(, a fennmaradó mandátumok újraelosztásával) történő kiosztása
ha más módot és rendet szükséges behozni a szavazatok elosztásában s arányosításában: történjék az törvényhozás utján
(1846 Deák Ferenc)
Az arányos választási rendszerekben többnyire ötvözik az egyéni és a listás választási módszert, és a szavazatok mandátumra váltásának számítástechnikája is arányosításra törekszik
(1994 Magyar Hírlap)
az egyéni választókerületek mellett országos kompenzációs lista szolgálná az arányosítást
(1999 Magyar Hírlap)
Sz: arányosítási

Beállítások