arcél fn 2B3

1. (átv is) ’az emberi, es. állati arc oldalnézeti képét határoló, a homlok, orr, száj és áll által alkotott vonal’ ❖ római arcz-élén nagy kék szemeiben az első zsenge szerelem’ méjj [!] érzete leng (1835 Jósika Miklós C2431, 36) | gyönyörű paripák […] arábilag vonott arczéllel (1839 Petrichevich Horváth Lázár C1205, 116) | erősen megfigyelt vonásokkal megrajzolni egy író szellemi arczélét […] ez volt az ő [ti. Péterfy Jenő] genre-je [= műfaja] (1900 Riedl Frigyes C0079, 12) | A szultán férfias, komoly és büszke szépség volt, merész arcéle, ragyogó szeme, bronznál is sötétebb színezete elárulta szülőhonát (1925 Berde Mária 9047017, 146) | Nemes, finom arcél, lágy fürtökben aláhulló szénfekete haj (1983 Balla László 1010019, 189).

2. (kissé rég, vál) ’az arc oldala, ill. oldalnézeti képe’ ❖ Anselm majdnem neheztelt a véletlenre azért, mivel még arczélben sem engedé látni a szép nőkéz tulajdonosát (1854 Kemény Zsigmond 8235010, 12) | [az arc] jobb felől nézve más arczélt mutat mint bal felől (1869 Greguss Gyula C1918, 232) | Ha valaki arcélben akarta magát levétetni, ők [ti. a fényképészek] majdnem mindig a bal arcát választották, mert az „megfelelőbb” volt, vagyis inkább társadalmi, szokott és külsőséges (1934 Kosztolányi Dezső 9359242, 203) | furcsaságukban is realista, szinte rejtett kamerával fölvett arcélek (1978 Szalay Károly 1144005, 133).

2a. ’vminek (a külvilág felé mutatott) sajátos, rá jellemző képe; arculat’ ❖ a dráma magjából nő ki az alak, mely a cselekményből arcélt és színt kap (1921 Kosztolányi Dezső 9359443, 111) | egy napilap munkatársi gárdájának, arcélének és jellegének megrajzolása (1963 Bessenyei György² 2027018, 64) | hogy van határozott arcéle a szegedi munkásosztálynak, azt én négy évtizedes makói és szegedi kapcsolataim révén határozottan érzékelem (1971 Erdei Ferenc 9126004, 137) | Az utóbbi hónapokban egyre markánsabban rajzolódik ki a Duna Televízió új arcéle (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. (Kat) ’a katonai erők csoportosításának, ill. tevékenységének (képzeletbeli) első vonala; arcvonal’ ❖ A csata végével végig lovagolt D. őrnagy a zászlóalj arczéle előtt (1868 Honvédvilág C2106, 139) | ugy néz végig napjai során, Mint arcélén egy győzelmes seregnek (1929 Juhász Gyula¹ 9284705, 79) | [Kellermann tábornok] elvágtatott felsorakoztatott csapatainak arcéle előtt (2000 Vadász Sándor CD17).

J: profil.

ÖE: ~szög.

Sz: arcélű.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

arcél főnév 2B3
1. (átv is)
az emberi, es. állati arc oldalnézeti képét határoló, a homlok, orr, száj és áll által alkotott vonal
római arcz-élén nagy kék szemeiben az első zsenge szerelem’ méjj [!] érzete leng
(1835 Jósika Miklós)
gyönyörű paripák […] arábilag vonott arczéllel
(1839 Petrichevich Horváth Lázár)
erősen megfigyelt vonásokkal megrajzolni egy író szellemi arczélét […] ez volt az ő [ti. Péterfy Jenő] genre-je [= műfaja]
(1900 Riedl Frigyes)
A szultán férfias, komoly és büszke szépség volt, merész arcéle, ragyogó szeme, bronznál is sötétebb színezete elárulta szülőhonát
(1925 Berde Mária)
Nemes, finom arcél, lágy fürtökben aláhulló szénfekete haj
(1983 Balla László)
2. (kissé rég, vál)
az arc oldala, ill. oldalnézeti képe
Anselm majdnem neheztelt a véletlenre azért, mivel még arczélben sem engedé látni a szép nőkéz tulajdonosát
(1854 Kemény Zsigmond)
[az arc] jobb felől nézve más arczélt mutat mint bal felől
(1869 Greguss Gyula)
Ha valaki arcélben akarta magát levétetni, ők [ti. a fényképészek] majdnem mindig a bal arcát választották, mert az „megfelelőbb” volt, vagyis inkább társadalmi, szokott és külsőséges
(1934 Kosztolányi Dezső)
furcsaságukban is realista, szinte rejtett kamerával fölvett arcélek
(1978 Szalay Károly)
2a.
vminek (a külvilág felé mutatott) sajátos, rá jellemző képe; arculat
a dráma magjából nő ki az alak, mely a cselekményből arcélt és színt kap
(1921 Kosztolányi Dezső)
egy napilap munkatársi gárdájának, arcélének és jellegének megrajzolása
(1963 Bessenyei György²)
hogy van határozott arcéle a szegedi munkásosztálynak, azt én négy évtizedes makói és szegedi kapcsolataim révén határozottan érzékelem
(1971 Erdei Ferenc)
Az utóbbi hónapokban egyre markánsabban rajzolódik ki a Duna Televízió új arcéle
(1998 Magyar Hírlap)
3. (Kat)
a katonai erők csoportosításának, ill. tevékenységének (képzeletbeli) első vonala; arcvonal
A csata végével végig lovagolt D. őrnagy a zászlóalj arczéle előtt
(1868 Honvédvilág)
ugy néz végig napjai során, Mint arcélén egy győzelmes seregnek
(1929 Juhász Gyula¹)
[Kellermann tábornok] elvágtatott felsorakoztatott csapatainak arcéle előtt
(2000 Vadász Sándor)
J: profil
ÖE: arcélszög
Sz: arcélű
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások