architektonikus mn 15A2 (vál)

1. ’építészeti, az építészettel kapcs.’ ❖ [Visegrádon] a régíbb palotáról csak határozatlan és töredékes tudósítások jutottak korunkra, melyeket eredeti rajz vagy festészet, sőt nevezetesebb architectonicus maradvány által sem vagyunk képesek illustrálni (1868 Lakáskultúra CD39) | a Péter-tér architektonikus összképe [nagy hatást] tesz az emberre (1872 Barátfülek naptára C0786, 32) | A Magyar Mérnök és Épitész Egyesület […] az idei egyesületi kispályázat tárgyául a Rózsadombra veztető uj szerpentin-ut alsó támasztófalának arkitektónikus kiképzését választotta (1912 Budapesti Hírlap márc. 10. C4700, 14) | [Repton] a házzal architektonikus egységben lévő, virágokkal díszített, használatra berendezett teraszt létesít (1999 Lakáskultúra CD39).

2. ’külső megformáltságában az építészetre jellemző geometriai rendet követő, szabályos mértani alakzatokból felépülő v. azokat felhasználó, ill. olyan benyomást, hatást keltő’ ❖ Fehér Aurora volt a legtökéletesebb architectonicus mű, melyet valaha Szathmáron láthaték. […] Hófehér, csaknem hullámzatos teste fölé, ugy emelkedtek sárgásvörös hajának sugárai, mint havas hegyek fölébe szokott emelkedni a nap sugáraival midőn Aurorát, azaz: hajnalt teremt (1857 Lauka Gusztáv C2896, 114) | A Dante pokla nem […] helyrajzi tekintetben is tökéletes architektonikus alkotás (1882 Szász Károly² 8426066, 314) | az újkorban is az eleinte architektonikus formák között maradó fanyírás később, kivált a barokk-korban játékos és mesterkedéssé fejlődött (1932 Rapaics Rajmund CD35) | Czóbel képein hiába keresnők a kompozíció architektonikusan szigorú rendszerét (1958 Kassák Lajos C2497, 8) | [bizonyos héber betűk] felismerhetően megjelennek [Ország Lili] festményein is képépítő, architektonikus elemként (1989 S. Nagy Katalin 2039032, 98).

2a. ’szabályos, világos(an áttekintő) formákból építkező 〈szöveg, zene stb.〉’ ❖ Az új művészet architektónikus a régi, az igazi értelemben. Színei, szavai és vonalai csak kifejezői a dolgok lényegének, rendjének és harmóniájának, súlyainak és egyensúlyainak (1910 Lukács György² CD10) | Az új stílus dallamai legfeltünőbben zárt architektonikus formáikban különböznek a régi stíluséitól (1924 Bartók Béla C0853, XXXV) | Az ösztön uralma alatt keletkező versek általában élénkek, frisslendületűek; az értelem munkájával készítettek rendezettebbek, többrétűek, architektonikusak (1939 Weöres Sándor 9788144, 33) | [Debussy] hadat üzent a tisztán architektónikus, formalisztikus és – aszkétikus zenének is (1957 Fábián László C1659, 127) | A prelúdium architektonikus felépítése szinte egy óriási, gótikus székesegyházat juttat eszünkbe: égbeszökő tornyokat, […] apró csipkefodrokat (1964 Műsorfüzet máj. 18. C0379, 11) | [amikor a növekvés és az aprózás elvét] a költő váltakozva alkalmazza, különféle szimmetrikus alakzatok, architektonikus formák keletkezhetnek (1985 Balázs János² 1009001, 216).

Vö. IdSz.

architektonikus melléknév 15A2 (vál)
1.
építészeti, az építészettel kapcs.
[Visegrádon] a régíbb palotáról csak határozatlan és töredékes tudósítások jutottak korunkra, melyeket eredeti rajz vagy festészet, sőt nevezetesebb architectonicus maradvány által sem vagyunk képesek illustrálni
(1868 Lakáskultúra)
a Péter-tér architektonikus összképe [nagy hatást] tesz az emberre
(1872 Barátfülek naptára)
A Magyar Mérnök és Épitész Egyesület […] az idei egyesületi kispályázat tárgyául a Rózsadombra veztető uj szerpentin-ut alsó támasztófalának arkitektónikus kiképzését választotta
(1912 Budapesti Hírlap márc. 10.)
[Repton] a házzal architektonikus egységben lévő, virágokkal díszített, használatra berendezett teraszt létesít
(1999 Lakáskultúra)
2.
külső megformáltságában az építészetre jellemző geometriai rendet követő, szabályos mértani alakzatokból felépülő v. azokat felhasználó, ill. olyan benyomást, hatást keltő
Fehér Aurora volt a legtökéletesebb architectonicus mű, melyet valaha Szathmáron láthaték. […] Hófehér, csaknem hullámzatos teste fölé, ugy emelkedtek sárgásvörös hajának sugárai, mint havas hegyek fölébe szokott emelkedni a nap sugáraival midőn Aurorát, azaz: hajnalt teremt
(1857 Lauka Gusztáv)
A Dante pokla nem […] helyrajzi tekintetben is tökéletes architektonikus alkotás
(1882 Szász Károly²)
az újkorban is az eleinte architektonikus formák között maradó fanyírás később, kivált a barokk-korban játékos és mesterkedéssé fejlődött
(1932 Rapaics Rajmund)
Czóbel képein hiába keresnők a kompozíció architektonikusan szigorú rendszerét
(1958 Kassák Lajos)
[bizonyos héber betűk] felismerhetően megjelennek [Ország Lili] festményein is képépítő, architektonikus elemként
(1989 S. Nagy Katalin)
2a.
szabályos, világos(an áttekintő) formákból építkező 〈szöveg, zene stb.〉
Az új művészet architektónikus a régi, az igazi értelemben. Színei, szavai és vonalai csak kifejezői a dolgok lényegének, rendjének és harmóniájának, súlyainak és egyensúlyainak
(1910 Lukács György²)
Az új stílus dallamai legfeltünőbben zárt architektonikus formáikban különböznek a régi stíluséitól
(1924 Bartók Béla)
Az ösztön uralma alatt keletkező versek általában élénkek, frisslendületűek; az értelem munkájával készítettek rendezettebbek, többrétűek, architektonikusak
(1939 Weöres Sándor)
[Debussy] hadat üzent a tisztán architektónikus, formalisztikus és – aszkétikus zenének is
(1957 Fábián László)
A prelúdium architektonikus felépítése szinte egy óriási, gótikus székesegyházat juttat eszünkbe: égbeszökő tornyokat, […] apró csipkefodrokat
(1964 Műsorfüzet máj. 18.)
[amikor a növekvés és az aprózás elvét] a költő váltakozva alkalmazza, különféle szimmetrikus alakzatok, architektonikus formák keletkezhetnek
(1985 Balázs János²)
Vö. IdSz.

Beállítások