árchivum (3A) l. archívum

archívum fn 3Aarchivom (rég) , árchivum (rég)

1. (becses) dokumentumok gondosan rendben tartott és őrzött (köz)gyűjteménye’ ❖ Az én darabjaim archivuma lessz a’ mostani Litteratori dolgoknak (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 437) | A’ Gazdaság, Perek folytatáſa, Tiſztek ſzámadoltatáſa, […] a’ Kaſſa és az Árchivum gondviſeléſe-is mind a’ Rektor köteleſſége (1796 Parnasszusi időtöltés 7036023, 21) | A vacsoránál emlitette a gróf […] hogy a báró Bedekovich archivumában a Szilágyi Mihály m. országi Gubernator Decretumát, mely még eddig sehol sem találtatott volt, eredetiben meglelte, s igen nagy öröme volt rajta (1831 Jászay Pál 8207002, 237) | külföldi archivumok anyagából ismerheti meg a közönség a jelentősebb és tanulságosabb [film]alkotásokat (1958 Magyar Nemzet aug. 8. C0354, 4) | Mellékelten küldöm a rendőri archívumból előkerült képet… (1973 Marosán György 9425004, 117) | A munkaterápiás intézetek archívumai számtalan nagy tehetségű, de elmebeteg művész alkotásait őrzik (1988 Rátai János 1131002, 121) | mivel a magyar kultúrának nincs ára, igen fontos volt, hogy a zenei archívum egyben hazai tulajdonban maradjon, és mindenki számára hozzáférhető legyen (1995 Figyelő CD2601).

2. (rég) ’történeti, jogi, gazdasági v. egyéb szempontból maradandó iratok, dokumentumok rendszerezett megőrzésére létesített intézmény’ ❖ Nevezetes és meg-visgálásra méltók itten […] A’ Plébanía Temploma, mely régi Gothus munka, és egyſzersmind Káptalan, vagy az Hazánknak egyik közönséges Archivuma, a’ több Templomok-is ſzépek (1794 Parnasszusi időtöltés 7036021, 7) | Az Udvari Archivom’ (vagy Levéltartóház) Igazgatója, és Gondviselje (1807 Pápay Sámuel 8353003, 78) | Megbecsülhetetlen volt a kár, nevezetesen a bibliothéka és archívumra nézve! (1835 Bölöni Farkas Sándor 8066002, 166) | [Szabó T. Attila] hosszú évtizedeket töltött Kolozsvár – és persze más erdélyi városok – archívumaiban, gyűltek a cédulák, az adatok, megtöltötték a kis kétszobás lakótelepi lakást (1987 Pomogáts Béla 2019030, 764).

Ö: film~.

ÖE: sajtó~.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

árchivum lásd archívum
archívum főnév 3A
archivom 3A (rég)
árchivum 3A (rég)
1.
(becses) dokumentumok gondosan rendben tartott és őrzött (köz)gyűjteménye
Az én darabjaim archivuma lessz a’ mostani Litteratori dolgoknak
(1789 Kazinczy Ferenc)
A’ Gazdaság, Perek folytatáſa, Tiſztek ſzámadoltatáſa, […] a’ Kaſſa és az Árchivum gondviſeléſe-is mind a’ Rektor köteleſſége
(1796 Parnasszusi időtöltés)
A vacsoránál emlitette a gróf […] hogy a báró Bedekovich archivumában a Szilágyi Mihály m. országimagyarországi Gubernator Decretumát, mely még eddig sehol sem találtatott volt, eredetiben meglelte, s igen nagy öröme volt rajta
(1831 Jászay Pál)
külföldi archivumok anyagából ismerheti meg a közönség a jelentősebb és tanulságosabb [film]alkotásokat
(1958 Magyar Nemzet aug. 8.)
Mellékelten küldöm a rendőri archívumból előkerült képet…
(1973 Marosán György)
A munkaterápiás intézetek archívumai számtalan nagy tehetségű, de elmebeteg művész alkotásait őrzik
(1988 Rátai János)
mivel a magyar kultúrának nincs ára, igen fontos volt, hogy a zenei archívum egyben hazai tulajdonban maradjon, és mindenki számára hozzáférhető legyen
(1995 Figyelő)
2. (rég)
történeti, jogi, gazdasági v. egyéb szempontból maradandó iratok, dokumentumok rendszerezett megőrzésére létesített intézmény
Nevezetes és meg-visgálásra méltók itten […] A’ Plébanía Temploma, mely régi Gothus munka, és egyſzersmind Káptalan, vagy az Hazánknak egyik közönséges Archivuma, a’ több Templomok-is ſzépek
(1794 Parnasszusi időtöltés)
Az Udvari Archivom’ (vagy Levéltartóház) Igazgatója, és Gondviselje
(1807 Pápay Sámuel)
Megbecsülhetetlen volt a kár, nevezetesen a bibliothéka és archívumra nézve!
(1835 Bölöni Farkas Sándor)
[Szabó T. Attila] hosszú évtizedeket töltött Kolozsvár – és persze más erdélyi városok – archívumaiban, gyűltek a cédulák, az adatok, megtöltötték a kis kétszobás lakótelepi lakást
(1987 Pomogáts Béla)
ÖE: sajtóarchívum
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; SzT.; IdSz.

Beállítások