adós mn és fn 

I. mn 2A9

1. ’pénzzel tartozó 〈személy, közösség〉’ ❖ többel vagyok hetven forintnál adós (1773 Erdélyi jobbágyok panaszlevele 7192001, 38) | őmiatta vett új drága ruhát, amelynek az árával még most is adós (1914 Oláh Gábor 9487063, 136) | adós államok (1992 Gáspár Pál 2017009, 71).

2. ’vmilyen kötelességet, vminek a viszonzását v. teljesítését elmulasztó 〈személy, es. közösség〉’ ❖ Tudom, mennyivel vagyok adós barátságunknak (1786 Verseghy Ferenc ford.–Dusch 7373009, 253) | Az ország is adós marad érdeméért (1797–1801 Bessenyei György¹ 7044016, 321) | Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak Nem érzem magam énekkel adósnak (1879 Arany János C0657, 381) | [a harang rejtélyének] ismertetésével adós vagyok (1985 Radnóti Sándor 1127002, 300).

2a. ’olyan 〈dolog〉, ami vmilyen elvárásnak nem felel meg, ami a hozzá fűzött reményeket nem váltja valóra’ ❖ Az élet gyönyörrel adós nekem (1846 Czakó Zsigmond C1224, 28) | a fordítás, amely hű képét adja az eredeti költőiségnek, az orosz költemény stílusának népiségével ezeken a pontokon gyakran adós marad (1956 Elbert János 2005045, 204).

II. fn 4A

1. ’vkinek pénzzel tartozó ember, ill. közösség’ ❖ a’ rossz adóssok (1775 Aranka György ford.–Drelincourt C5210, 83) | [a hitelezők] nem bánják, ha az adós éhen hal is, csak ők jussanak pénzükhöz (1876 e. Tóth Ede 8486005, 151) | Annyi az adósa, hogy mi nem is tudjuk, ki mivel tartozik. Irást se kért, csak osztogatta a vagyont (1932 Móricz Zsigmond 9462029, 90) | az amerikai gazdaság drámai gyorsasággal változott át hagyományos hitelezői pozíciójából a világ legnagyobb adósává (1992 Inotai András 2017002, 10) adósok börtöne (rég) ’az a börtön, ahová a vkinek tartozó és fizetni nem tudó személyeket zárják’ ❖ nehány rongyos százezer frankért az adósok börtönébe záratja magát (1853 Jókai Mór 8209013, 47) | Veszekedés a háziúrral, a fogadóssal, üldöző hitelezők, fejük felett függő kard, hogy egy nap becsukják az adósok börtönébe (1943 Szerb Antal 9668033, 79).

2. ’vminek a teljesítését elmulasztó, ill. vminek a viszonzásával tartozó, vkinek lekötelezett személy’ ❖ Ej, sokat köszönök én a’ Románoknak [= regényeknek]; sokkal vagyok a’ Kassandrának adóssa! (1789 Kazinczy Ferenc C2554, 521) | Trivulzio itt adósom maradt a bővebb magyarázattal (1910 Cholnoky Viktor 9078001, 87) | Bűntudatom vele szemben nemcsak a túlélőé, az adósé is: jobban szeretett, mint ahogy én szeretni tudtam (1968 Déry Tibor 9107014, 439).

2a. (ritk) ’olyan dolog, ami az elvárásnak nem felel meg, ami a hozzá fűzött reményeket nem váltja valóra’ ❖ Az idő e napnak nem maradt adósa: Olyan a szép pünkösd, mint egy kinyílt rózsa (1849–1853 Arany János C0640, 364) | [a kiadvány] – a mű jellegének megfelelően – adósa marad az olvasónak a modern magyarázatokkal és a vallástörténeti összefüggések feltárásával (1998 Új Könyvek CD29).

ÖU: zálog~.

ÖE: ~börtön, ~rabszolgaság, ~társ.

Sz: adósi.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. adó; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. adós²

adós melléknév és főnév
I. melléknév 2A9
1.
pénzzel tartozó 〈személy, közösség〉
többel vagyok hetven forintnál adós
(1773 Erdélyi jobbágyok panaszlevele)
őmiatta vett új drága ruhát, amelynek az árával még most is adós
(1914 Oláh Gábor)
adós államok
(1992 Gáspár Pál)
2.
vmilyen kötelességet, vminek a viszonzását v. teljesítését elmulasztó 〈személy, es. közösség〉
Tudom, mennyivel vagyok adós barátságunknak
(1786 Verseghy Ferenc ford.Dusch)
Az ország is adós marad érdeméért
(1797–1801 Bessenyei György¹)
Egyéb dolgairól hű Toldi Miklósnak Nem érzem magam énekkel adósnak
(1879 Arany János)
[a harang rejtélyének] ismertetésével adós vagyok
(1985 Radnóti Sándor)
2a.
olyan 〈dolog〉, ami vmilyen elvárásnak nem felel meg, ami a hozzá fűzött reményeket nem váltja valóra
Az élet gyönyörrel adós nekem
(1846 Czakó Zsigmond)
a fordítás, amely hű képét adja az eredeti költőiségnek, az orosz költemény stílusának népiségével ezeken a pontokon gyakran adós marad
(1956 Elbert János)
II. főnév 4A
1.
vkinek pénzzel tartozó ember, ill. közösség
a’ rossz adóssok
(1775 Aranka György ford.Drelincourt)
[a hitelezők] nem bánják, ha az adós éhen hal is, csak ők jussanak pénzükhöz
(1876 e. Tóth Ede)
Annyi az adósa, hogy mi nem is tudjuk, ki mivel tartozik. Irást se kért, csak osztogatta a vagyont
(1932 Móricz Zsigmond)
az amerikai gazdaság drámai gyorsasággal változott át hagyományos hitelezői pozíciójából a világ legnagyobb adósává
(1992 Inotai András)
adósok börtöne (rég)
az a börtön, ahová a vkinek tartozó és fizetni nem tudó személyeket zárják
nehány rongyos százezer frankért az adósok börtönébe záratja magát
(1853 Jókai Mór)
Veszekedés a háziúrral, a fogadóssal, üldöző hitelezők, fejük felett függő kard, hogy egy nap becsukják az adósok börtönébe
(1943 Szerb Antal)
2.
vminek a teljesítését elmulasztó, ill. vminek a viszonzásával tartozó, vkinek lekötelezett személy
Ej, sokat köszönök én a’ Románoknak [= regényeknek]; sokkal vagyok a’ Kassandrának adóssa!
(1789 Kazinczy Ferenc)
Trivulzio itt adósom maradt a bővebb magyarázattal
(1910 Cholnoky Viktor)
Bűntudatom vele szemben nemcsak a túlélőé, az adósé is: jobban szeretett, mint ahogy én szeretni tudtam
(1968 Déry Tibor)
2a. (ritk)
olyan dolog, ami az elvárásnak nem felel meg, ami a hozzá fűzött reményeket nem váltja valóra
Az idő e napnak nem maradt adósa: Olyan a szép pünkösd, mint egy kinyílt rózsa
(1849–1853 Arany János)
[a kiadvány] – a mű jellegének megfelelően – adósa marad az olvasónak a modern magyarázatokkal és a vallástörténeti összefüggések feltárásával
(1998 Új Könyvek)
ÖU: zálogadós
ÖE: adósbörtön, adósrabszolgaság, adóstárs
Sz: adósi
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz. adó; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz. adós²

Beállítások