aszkóros mn 15A (rég)

1. ’aszkórban szenvedő 〈ember〉, ill. rá jellemző’ ❖ [a kádban] egy aszkóros vén asszony fúva, pihegve Jajgata szűn nélkül (1845 Arany János CD01) | aszkóros köhögést (1894 Bartalus István C0850, 188) | [az ópium] hamar megöli az embert, előbb sápadt reszketeggé és féleszűvé, aztán aszkórossá […] teszi (1900 Magyar anekdotakincs C4253, 358) | Jelképnek tekintették a sápatag, aszkóros debreceni poétát [ti. Csokonai Vitéz Mihályt] (1922 Kosztolányi Dezső CD10).

2. (Áll) ’aszkórban megbetegedett 〈állat〉’ ❖ A targoncza, melly engem tova szálíta, rendes jármű volt, egy aszkóros paripával (1846 Pesti Divatlap C5838, 1041) | [a gazda] középen ült … mögötte éhes kutya attaquirozott [= kergetett] egy aszkóros sertést (1898 Thallóczy Lajos C4124, 77) | Az aszkóros hernyók idejében való eltávolítása az, amit a tenyésztő tehet [a betegség ellen] (1924 RévaiNagyLex. C5712, 739).

3. (Mezőg) ’kiszáradt, korhadt 〈fa, növény〉, ill. rá jellemző’ ❖ a szökevény méhraj menedékre találand Vén fák odvaiban s aszkóros tölgyfa hasában (1867 Bodon Ábrahám ford.–Vergilius C1126, 51) | Kaszálók hajlatában megtiprott sás zörög, nincs közte semmi élet, aszkóros sárgaság futja el (1894 Bársony István C0838, 117) | A kis erdő is eltünt aszkóros, öreg nyárfáival (1900 Kisteleki Ede C2709, 41).

3a. (tréf) ’széteső, korhadt, tönkrement 〈(fából készült) tárgy〉’ ❖ az aszkóros salú [= zsalu] nincs bekapcsolva [az ablakon] (1848 Életképek C0107, 788) | A zongora helyett … az aszkóros gitárhoz nyultam (1861 Frankenburg Adolf C1774, 25) | leülteté Laska urat egy aszkóros székre (1880 Csiky Gergely C1311, 340).

aszkóros melléknév 15A (rég)
1.
aszkórban szenvedő 〈ember〉, ill. rá jellemző
[a kádban] egy aszkóros vén asszony fúva, pihegve Jajgata szűn nélkül
(1845 Arany János)
aszkóros köhögést
(1894 Bartalus István)
[az ópium] hamar megöli az embert, előbb sápadt reszketeggé és féleszűvé, aztán aszkórossá […] teszi
(1900 Magyar anekdotakincs)
Jelképnek tekintették a sápatag, aszkóros debreceni poétát [ti. Csokonai Vitéz Mihályt]
(1922 Kosztolányi Dezső)
2. (Áll)
aszkórban megbetegedett 〈állat〉
A targoncza, melly engem tova szálíta, rendes jármű volt, egy aszkóros paripával
(1846 Pesti Divatlap)
[a gazda] középen ült … mögötte éhes kutya attaquirozott [= kergetett] egy aszkóros sertést
(1898 Thallóczy Lajos)
Az aszkóros hernyók idejében való eltávolítása az, amit a tenyésztő tehet [a betegség ellen]
(1924 RévaiNagyLex.)
3. (Mezőg)
kiszáradt, korhadt 〈fa, növény〉, ill. rá jellemző
a szökevény méhraj menedékre találand Vén fák odvaiban s aszkóros tölgyfa hasában
(1867 Bodon Ábrahám ford.Vergilius)
Kaszálók hajlatában megtiprott sás zörög, nincs közte semmi élet, aszkóros sárgaság futja el
(1894 Bársony István)
A kis erdő is eltünt aszkóros, öreg nyárfáival
(1900 Kisteleki Ede)
3a. (tréf)
széteső, korhadt, tönkrement (fából készült) tárgy〉
az aszkóros salú [= zsalu] nincs bekapcsolva [az ablakon]
(1848 Életképek)
A zongora helyett … az aszkóros gitárhoz nyultam
(1861 Frankenburg Adolf)
leülteté Laska urat egy aszkóros székre
(1880 Csiky Gergely)

Beállítások