asszesszor fn 4A (rég, Jog)

’vmely hatósági testületnek szavazati joggal bíró tagja; ülnök’ ❖ két Assessorok voltak itt a’ Városi Tanátsban (1783 Győrffy József¹ ford.–Holberg C1967) | a főispán a lármázó választást meg nem engedte, hanem a voksokat az első hivatalon kezdve az utolsóig mind arra rendelt asszesszorok által külön szobákban szedette (1812 Kazinczy Ferenc 7163015, 317) | A földesúr fiából, ha diplomát kapott, lehetett alispán, szolgabíró, esküdt, fiskus, jegyző, pénztárnok, asszesszor; a kurtanemesből fiskális, s a még kurtábból falusi nótárius (1902 Jókai Mór CD18).

a. ’táblabírói szerepkörű ülnök’ ❖ A Kasſai Kamarabéli Adminiſtrátziónak edjik Tábla-Bírája Gromann Zſigmond Ur, a Zombori Adminiſtrátzióra által-tétetvén, annak helyébe Vétsei Láſzló Báró Ur lett a Kasſai Adminiſtrátziónak Aſſeſſora (1780 Magyar Hírmondó 7444009, 650) | Tábla-Bíró: Assessor (1792 Kisded szótár C0816, 224) | Assessor: Szék ül, vagy Tábla Biró (1806 Ottlik Dániel C3374, 41).

Sz: asszesszorság.

Vö. SzT.; IdSz.

asszesszor főnév 4A (rég, Jog)
vmely hatósági testületnek szavazati joggal bíró tagja; ülnök
két Assessorok voltak itt a’ Városi Tanátsban
(1783 Győrffy József¹ ford.Holberg)
a főispán a lármázó választást meg nem engedte, hanem a voksokat az első hivatalon kezdve az utolsóig mind arra rendelt asszesszorok által külön szobákban szedette
(1812 Kazinczy Ferenc)
A földesúr fiából, ha diplomát kapott, lehetett alispán, szolgabíró, esküdt, fiskus, jegyző, pénztárnok, asszesszor; a kurtanemesből fiskális, s a még kurtábból falusi nótárius
(1902 Jókai Mór)
a.
táblabírói szerepkörű ülnök
A Kasſai Kamarabéli Adminiſtrátziónak edjik Tábla-Bírája Gromann Zſigmond Ur, a Zombori Adminiſtrátzióra által-tétetvén, annak helyébe Vétsei Láſzló Báró Ur lett a Kasſai Adminiſtrátziónak Aſſeſſora
(1780 Magyar Hírmondó)
Tábla-Bíró: Assessor
(1792 Kisded szótár)
Assessor: Szék ül, vagy Tábla Biró
(1806 Ottlik Dániel)
Sz: asszesszorság
Vö. SzT.; IdSz.

Beállítások