asszimiláció fn 1A

1. (vál) ’hasonulás, hasonlóvá válás, ill. hasonítás, hasonlóvá tevés’ ❖ e nemzetben osztályzatok [= osztályok] egybeforrása s e végett institutiók [= intézmények] assimilatiója nélkül egység soha sem lesz (1842 Kossuth Lajos CD32) | kidomborítani, milyen változáson, asszimiláción ment keresztül az idegen eszme gondolkozásában, kinyomozni világnézlete fejlődésének útját (1930 Joó Tibor CD10) | el tudjuk képzelni, hogy a renaissance egy-egy képe, ha beleállítjuk a természetbe, hozzá tud nőni minden erőszakos asszimiláció nélkül (1934 Szentkuthy Miklós 9664001, 54) | az idegen irodalom elsajátítása soha nem lehet teljes, azaz nem létezik tökéletes asszimiláció (1982 Kovács József 2028005, 246).

2. (Biol) ’azon anyagcsere-folyamatoknak az összessége, amelyek során az élőlények környezetük anyagaiból a saját testüket felépítik, ill. annak anyagait megújítják’ ❖ Az eledelbl készítet [!], és a’ fodorhájnak szívóerei által felvétetett téjformanedvesség a’ szívóerekben nagy változást szenved, az eleven állati nedvességnek tulajdonságait inkább felveszi; azért neveztetik ezen munkája az eleven embernek Assimilatiónak (1812 Bene Ferenc 8039003, 61) | Átsajátítás v. áthasonítás, asszimiláció, az állatoknak egyik legfontosabb életfolyamata, melynek végeredményeképen a megemésztett táplálék alkotórészeit testének részeivé változtatja (1911 RévaiNagyLex. C5698, 264) | [a trópusi Casuarina equisetifolia levelei] zsurlószerűen redukáltak, és az asszimilációt a zöld hajtások végzik (1999 Természet Világa CD50).

3. (Szoc, Pol) ’vmely egyén v. csoport, nemzetiség, nép beilleszkedése, ill. beolvadása egy másik embercsoportba, nemzetiségbe, népbe, valamint ennek folyamata’ ❖ valljon nem lehetne-e eszközleni és végbevinni valami mód’, még mindig egy magasb szempontbul felfogott, általános közbirodalmi assimilatiot (1841 Széchenyi István CD1501) | a királyi hatalom nem az ország különböző népeinek assimilatioján dolgozott (1865 Eötvös József C1588, 20) | Akik Amerikába vándorolnak, mind […] abból a társadalmi rétegből származnak, melyben a nemzeti eszme a leglomhábban él, tehát Amerikába az asszimilációra legalkalmasabb emberanyag kerül (1913 Boross László CD10) | [a kötet] a magyarországi zsidósággal foglalkozik, még pedig […] a zsidók asszimilációjával, emancipációjával a XIX. század közepén (1981 Mollay Károly CD52) | a századok során a csángók kb. kétharmada nyelvileg a románok közé olvadt, és a többieket is a közeli asszimiláció fenyegeti (1995 Természet Világa CD50).

4. (Nyelvt) ’az a hangtani jelenség, amelynek során két szomszédos hang egymásra hatása következtében megváltozik vmelyik hang minősége; hasonulás’ ❖ A’ z betűnek assimilatióját most is láthatod ezekben: ennek, annak; ettől, attól (1805 Révai Miklós C2556, 384) | a változó hang vagy egészen olyanná válik, a milyen a reá ható hang volt, tehát az assimilatio teljes, vagy pedig csak közelebb jut hozzá s a képzés tekintetében hasonlóbbá válik, ez esetben az assimilatio csak részleges (1895 Balassa József 8407008, 48) | hasonulás, asszimiláció: a hangváltozásnak az a módja, amikor két egymás mellett v. egymás közelében álló hang teljesen v. részben azonossá válik (1960 ÚjMagyarLex. C5424, 216).

Sz: asszimilációs.

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

asszimiláció főnév 1A
1. (vál)
hasonulás, hasonlóvá válás, ill. hasonítás, hasonlóvá tevés
e nemzetben osztályzatok [= osztályok] egybeforrása s e végett institutiók [= intézmények] assimilatiója nélkül egység soha sem lesz
(1842 Kossuth Lajos)
kidomborítani, milyen változáson, asszimiláción ment keresztül az idegen eszme gondolkozásában, kinyomozni világnézlete fejlődésének útját
(1930 Joó Tibor)
el tudjuk képzelni, hogy a renaissance egy-egy képe, ha beleállítjuk a természetbe, hozzá tud nőni minden erőszakos asszimiláció nélkül
(1934 Szentkuthy Miklós)
az idegen irodalom elsajátítása soha nem lehet teljes, azaz nem létezik tökéletes asszimiláció
(1982 Kovács József)
2. (Biol)
azon anyagcsere-folyamatoknak az összessége, amelyek során az élőlények környezetük anyagaiból a saját testüket felépítik, ill. annak anyagait megújítják
Az eledelbl készítet [!], és a’ fodorhájnak szívóerei által felvétetett téjformanedvesség a’ szívóerekben nagy változást szenved, az eleven állati nedvességnek tulajdonságait inkább felveszi; azért neveztetik ezen munkája az eleven embernek Assimilatiónak
(1812 Bene Ferenc)
Átsajátítás v.vagy áthasonítás, asszimiláció, az állatoknak egyik legfontosabb életfolyamata, melynek végeredményeképen a megemésztett táplálék alkotórészeit testének részeivé változtatja
(1911 RévaiNagyLex.)
[a trópusi Casuarina equisetifolia levelei] zsurlószerűen redukáltak, és az asszimilációt a zöld hajtások végzik
(1999 Természet Világa)
3. (Szoc, Pol)
vmely egyén v. csoport, nemzetiség, nép beilleszkedése, ill. beolvadása egy másik embercsoportba, nemzetiségbe, népbe, valamint ennek folyamata
valljon nem lehetne-e eszközleni és végbevinni valami mód’, még mindig egy magasb szempontbul felfogott, általános közbirodalmi assimilatiot
(1841 Széchenyi István)
a királyi hatalom nem az ország különböző népeinek assimilatioján dolgozott
(1865 Eötvös József)
Akik Amerikába vándorolnak, mind […] abból a társadalmi rétegből származnak, melyben a nemzeti eszme a leglomhábban él, tehát Amerikába az asszimilációra legalkalmasabb emberanyag kerül
(1913 Boross László)
[a kötet] a magyarországi zsidósággal foglalkozik, még pedig […] a zsidók asszimilációjával, emancipációjával a XIX. század közepén
(1981 Mollay Károly)
a századok során a csángók kb.körülbelül kétharmada nyelvileg a románok közé olvadt, és a többieket is a közeli asszimiláció fenyegeti
(1995 Természet Világa)
4. (Nyelvt)
az a hangtani jelenség, amelynek során két szomszédos hang egymásra hatása következtében megváltozik vmelyik hang minősége; hasonulás
A’ z betűnek assimilatióját most is láthatod ezekben: ennek, annak; ettől, attól
(1805 Révai Miklós)
a változó hang vagy egészen olyanná válik, a milyen a reá ható hang volt, tehát az assimilatio teljes, vagy pedig csak közelebb jut hozzá s a képzés tekintetében hasonlóbbá válik, ez esetben az assimilatio csak részleges
(1895 Balassa József)
hasonulás, asszimiláció: a hangváltozásnak az a módja, amikor két egymás mellett v.vagy egymás közelében álló hang teljesen v.vagy részben azonossá válik
(1960 ÚjMagyarLex.)
Sz: asszimilációs
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások