átenged ts ige 2b

1. (átv is) ’vkinek, vminek megengedi, hogy áthaladjon vhol, vmin’ ❖ Engedd át a barmot szépen, Hadd hogy módra lépdegéljen Át mocsáron, át lapályon (1909 Vikár Béla ford.–Lönnrot 8521008, 239) | Mégse lehet, hogy ilyen csunya szipirtyó szabadon jár, hogy nem veszik észre mások, hogy bántatlanul átengedik minden sorompón (1914 Kosztolányi Dezső 9359125, 127) | Mi megmondtuk a tengernagynak, hogy te nem engedheted át a követet a tengeren (1953 Németh László² ford.–Tolsztoj¹ 9485067, 364) | Révészem, révészem, engedj át a vízen (1968 Eörsi István 9125009, 20) | a német határőrök […] ellenőrzés nélkül átengedik az EU-autókat (1995 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’megengedi, hogy vki átmenjen v. átjöjjön vhova v. vkihez’ ❖ Mindjárt itt lesznek a többi fiuk, átjő Koltay Árpád is, ha anyósa átengedi (1884 Erdélyi Gyula C1621, 117) | ahogy Pipi lehajtott fejjel itt állt előttem, magamat láttam, amint kérő és visító hanggal kérlelgetem a mamámat, hogy engedjen át Telegdiékhez játszani a gumilabdával (1948 Aczél Tamás 2052023, 71) | Gyurkát ma nem áll módomban átengedni hozzád (1975 Kertész Imre² 1078001, 5).

1b. ’〈vmely erre való eszköz(ön), ill. vmely csőszerű képződmény(en) vmely (folyékony) anyagot〉 átereszt’ ❖ A megpárolódott céklát […] nagy lyukú darálón átengedem (1987 Frank Júlia CD19) | a további húsz köbméternyi vizet az alacsony vízállás miatt most nem működő turbinán kellene átengedni (1994 Magyar Hírlap CD09) | A Mosoni-Dunán átengedett víztöbblettel biztosítható […] legegyszerűbben és legolcsóbban a mellékágak feltöltése (1995 Magyar Hírlap CD09) | Az ájulást az idézi elő, hogy a bőr erei kitágulnak (szeretnének minél több vért átengedni és lehűteni), ettől viszont a vérnyomás hirtelen lecsökken (1995 Magyar Hírlap CD09).

2. ’〈vkit vizsgán, ill. osztályzáskor〉 nem buktat meg’ ❖ a jelöltet átengedte [a vizsgán] (1895 e. Magyar andekdotakincs C4255, 138) | Vili többnyire „kegyelem-elégséges”-sel csuszott át, osztályról-osztályra […] Novák is átengedte mindig, egy megvető kézlegyintéssel (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 106) | inkább átengedtek matekból is, oroszból is kettessel, csak ne kelljen velem vesződni (1989 Csalog Zsolt 1024022, 152).

2a. ’megvizsgálva, ill. felülbírálva engedélyez, jóváhagy vmit’ ❖ Megtörtént, hogy amit az ügyész vagy miniszterelnöki cenzúra átenged, azt a katonai cenzúra eltiltja (1970 Markovits Györgyi 1102001, 55) | a privatizációs törvény jövőre csúszhat. Az MSZP-frakció „átengedte(1994 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vkinek, vminek a rendelkezésére bocsát, (ideiglenesen) átad vkit, vmit’ ❖ [Az első alispán] a helyettes viczispánra, Bessenyey Györgyre bízta a dolgot, átengedvén neki a különös tisztességgel járó felelősséget is (1772 Történelmi Tár 7393001, 316) | Hát a’ Trójaiaknak át-engeded-é országod? (1804 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2779, 166) | De nem bántlak, nem bántom kincsedet, Engedd ez egyet át, szép hölgyedet (1830 Vörösmarty Mihály 8524186, 72) | A területet, melyet a katonai hatóság az uj jövevény papok számára átengedett, a város túlságig nagynak és a polgárság kiterjedhetése tekintetéből alkalmatlannak tartotta (1873 Rómer Flóris 8395002, 181) | Jurisicshoz fordult, átengedve neki a szót (1894 Herczeg Ferenc C2070, 160) | köteles-e a villamoson a férfi helyét átengedni a nőnek? (1908 Ambrus Zoltán C0600, 190) | átengedni a hatalmat (1933 Schöpflin Aladár CD10) | a külön megállapodást kötő mezővárosokban, bányavárosokban a földesúr a rendelkezési jogot többnyire feltétel nélkül átengedte a jobbágyoknak (1981 Tárkány Szücs Ernő 1153005, 526).

3a. átenged vminek ’hagyja, hogy vmi a hatalmába kerítse, átad vkit, vmit vminek’ ❖ Az Istenek’ Attya az Ó Kalidont át-engedte A’ Diána’ haragjának (1804 Kováts József¹ ford.–Vergilius C2779, 158) | az idegenek […] egészen átengedék magukat azon vidámabb hangulatnak, melyet a bűbájos lény hozott az unatkozó társaságba (1851 Kemény Zsigmond C3295, 231) | halvány arczát átengedi a szabad lég fuvalmának (1868 Vértesi Arnold C4454, 172) | Átengedtem a szerencsétlen nőt szomorú végzetének (1885 Rózsaági Antal C3643, 56) | átengedtem magam annak az optimista gondolatnak, hogy a most élő gondolkodók és tudósok egyik legkiválóbbjában egy elvtársunkat üdvözölhetem és tisztelhetem (1918 Ferenczi Sándor 9147003, 487) | a költő átengedi magát a rímeinek, s oda megy, olyan hangulatokon, érzéseken, gondolatokon át, ahova azok vezetik (1984 Kolozsvári Grandpierre Emil 9343007, 138).

4. (ritk) ’〈anyag〉 vmit saját magán szűrve keresztülhaladni enged’ ❖ A falak átengedték a hangokat (1942 Németh Andor 9480001, 28) | Az ablakon fehérfodros függöny, átengedi a napsugarat (1952 Nagy Ilona C3634, 288) | gyakran maguk a polcok, az asztalok lapja készül ebből a fényt sejtelmesen átengedő anyagból [ti. a tejüvegből] (2000 Lakáskultúra CD39).

J: átbocsát, átereszt.

Vö. CzF. általenged vagy átenged; ÉrtSz.; ÉKsz.

átenged tárgyas ige 2b
1. (átv is)
vkinek, vminek megengedi, hogy áthaladjon vhol, vmin
Engedd át a barmot szépen, Hadd hogy módra lépdegéljen Át mocsáron, át lapályon
(1909 Vikár Béla ford.Lönnrot)
Mégse lehet, hogy ilyen csunya szipirtyó szabadon jár, hogy nem veszik észre mások, hogy bántatlanul átengedik minden sorompón
(1914 Kosztolányi Dezső)
Mi megmondtuk a tengernagynak, hogy te nem engedheted át a követet a tengeren
(1953 Németh László² ford.Tolsztoj¹)
Révészem, révészem, engedj át a vízen
(1968 Eörsi István)
a német határőrök […] ellenőrzés nélkül átengedik az EUEurópai Unió-autókat
(1995 Magyar Hírlap)
1a.
megengedi, hogy vki átmenjen v. átjöjjön vhova v. vkihez
Mindjárt itt lesznek a többi fiuk, átjő Koltay Árpád is, ha anyósa átengedi
(1884 Erdélyi Gyula)
ahogy Pipi lehajtott fejjel itt állt előttem, magamat láttam, amint kérő és visító hanggal kérlelgetem a mamámat, hogy engedjen át Telegdiékhez játszani a gumilabdával
(1948 Aczél Tamás)
Gyurkát ma nem áll módomban átengedni hozzád
(1975 Kertész Imre²)
1b.
〈vmely erre való eszköz(ön), ill. vmely csőszerű képződmény(en) vmely (folyékony) anyagot〉 átereszt
A megpárolódott céklát […] nagy lyukú darálón átengedem
(1987 Frank Júlia)
a további húsz köbméternyi vizet az alacsony vízállás miatt most nem működő turbinán kellene átengedni
(1994 Magyar Hírlap)
A Mosoni-Dunán átengedett víztöbblettel biztosítható […] legegyszerűbben és legolcsóbban a mellékágak feltöltése
(1995 Magyar Hírlap)
Az ájulást az idézi elő, hogy a bőr erei kitágulnak (szeretnének minél több vért átengedni és lehűteni), ettől viszont a vérnyomás hirtelen lecsökken
(1995 Magyar Hírlap)
2.
〈vkit vizsgán, ill. osztályzáskor〉 nem buktat meg
a jelöltet átengedte [a vizsgán]
(1895 e. Magyar andekdotakincs)
Vili többnyire „kegyelem-elégséges”-sel csuszott át, osztályról-osztályra […] Novák is átengedte mindig, egy megvető kézlegyintéssel
(1925 Kosztolányi Dezső)
inkább átengedtek matekból is, oroszból is kettessel, csak ne kelljen velem vesződni
(1989 Csalog Zsolt)
2a.
megvizsgálva, ill. felülbírálva engedélyez, jóváhagy vmit
Megtörtént, hogy amit az ügyész vagy miniszterelnöki cenzúra átenged, azt a katonai cenzúra eltiltja
(1970 Markovits Györgyi)
a privatizációs törvény jövőre csúszhat. Az MSZPMagyar Szocialista Párt-frakció „átengedte
(1994 Magyar Hírlap)
3.
vkinek, vminek a rendelkezésére bocsát, (ideiglenesen) átad vkit, vmit
[Az első alispán] a helyettes viczispánra, Bessenyey Györgyre bízta a dolgot, átengedvén neki a különös tisztességgel járó felelősséget is
(1772 Történelmi Tár)
Hát a’ Trójaiaknak át-engeded-é országod?
(1804 Kováts József¹ ford.Vergilius)
De nem bántlak, nem bántom kincsedet, Engedd ez egyet át, szép hölgyedet
(1830 Vörösmarty Mihály)
A területet, melyet a katonai hatóság az uj jövevény papok számára átengedett, a város túlságig nagynak és a polgárság kiterjedhetése tekintetéből alkalmatlannak tartotta
(1873 Rómer Flóris)
Jurisicshoz fordult, átengedve neki a szót
(1894 Herczeg Ferenc)
köteles-e a villamoson a férfi helyét átengedni a nőnek?
(1908 Ambrus Zoltán)
átengedni a hatalmat
(1933 Schöpflin Aladár)
a külön megállapodást kötő mezővárosokban, bányavárosokban a földesúr a rendelkezési jogot többnyire feltétel nélkül átengedte a jobbágyoknak
(1981 Tárkány Szücs Ernő)
3a. átenged vminek
hagyja, hogy vmi a hatalmába kerítse, átad vkit, vmit vminek
Az Istenek’ Attya az Ó Kalidont át-engedte A’ Diána’ haragjának
(1804 Kováts József¹ ford.Vergilius)
az idegenek […] egészen átengedék magukat azon vidámabb hangulatnak, melyet a bűbájos lény hozott az unatkozó társaságba
(1851 Kemény Zsigmond)
halvány arczát átengedi a szabad lég fuvalmának
(1868 Vértesi Arnold)
Átengedtem a szerencsétlen nőt szomorú végzetének
(1885 Rózsaági Antal)
átengedtem magam annak az optimista gondolatnak, hogy a most élő gondolkodók és tudósok egyik legkiválóbbjában egy elvtársunkat üdvözölhetem és tisztelhetem
(1918 Ferenczi Sándor)
a költő átengedi magát a rímeinek, s oda megy, olyan hangulatokon, érzéseken, gondolatokon át, ahova azok vezetik
(1984 Kolozsvári Grandpierre Emil)
4. (ritk)
〈anyag〉 vmit saját magán szűrve keresztülhaladni enged
A falak átengedték a hangokat
(1942 Németh Andor)
Az ablakon fehérfodros függöny, átengedi a napsugarat
(1952 Nagy Ilona)
gyakran maguk a polcok, az asztalok lapja készül ebből a fényt sejtelmesen átengedő anyagból [ti. a tejüvegből]
(2000 Lakáskultúra)
Vö. CzF. általenged vagy átenged; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások