átérzés fn 4B

1. (rendsz. birtokszóként) ’az átérez igével kifejezett cselekvés, történés’ ❖ Lelni e üdvet ott mellynek vidító Átérzésére egy lángszű elég …? (1836 Bárány Boldizsár C0781, 88).

2. ’〈főként irodalmi v. zenei művek tolmácsolásában〉 annak a lelkiállapotnak a művészi eszközökkel való kifejeződése, amelyben vki belsőleg azonosul más ember érzelmeivel, lelkiállapotával, érzelmi átélés’ ❖ Odüsszeusz, Agamemnon, Dante kénytelenek föltámadni az ő [ti. Kosztolányi Dezső] forró átérzéseiben (1907 Ady Endre 9003041, 226) | Juhász Aladár […] Maximovics Szilárdné úrhölgygyel Liszt Les Preludes czimű művét 2 zongorán csillogó technikával és művészi átérzéssel adta elő (1911 Zenelap 2117002, 13) | [a vad lovat festi és rajzolja] akkora hévvel és átérzéssel, hogy lehetetlen rá nem ismerni benne a művész önnön hevületére (1927 Elek Artúr CD10) | Rajnai Gábor játssza a komédiást. […] Nagyon jó, rutinnal és átérzéssel csinált alakítás (1936 Schöpflin Aladár CD10) | Az orosz hadsereg énekkara őszinte átérzéssel énekelte el a „God Bless America”-t [ti. az „Isten, áldd meg Amerikát” című dalt] (1996 Figyelő CD2601).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átérzés főnév 4B
1. (rendsz. birtokszóként)
az átérez igével kifejezett cselekvés, történés
Lelni e üdvet ott mellynek vidító Átérzésére egy lángszű elég …?
(1836 Bárány Boldizsár)
2.
〈főként irodalmi v. zenei művek tolmácsolásában〉 annak a lelkiállapotnak a művészi eszközökkel való kifejeződése, amelyben vki belsőleg azonosul más ember érzelmeivel, lelkiállapotával, érzelmi átélés
Odüsszeusz, Agamemnon, Dante kénytelenek föltámadni az ő [ti. Kosztolányi Dezső] forró átérzéseiben
(1907 Ady Endre)
Juhász Aladár […] Maximovics Szilárdné úrhölgygyel Liszt Les Preludes czimű művét 2 zongorán csillogó technikával és művészi átérzéssel adta elő
(1911 Zenelap)
[a vad lovat festi és rajzolja] akkora hévvel és átérzéssel, hogy lehetetlen rá nem ismerni benne a művész önnön hevületére
(1927 Elek Artúr)
Rajnai Gábor játssza a komédiást. […] Nagyon jó, rutinnal és átérzéssel csinált alakítás
(1936 Schöpflin Aladár)
Az orosz hadsereg énekkara őszinte átérzéssel énekelte el a „God Bless America”-t [ti. az „Isten, áldd meg Amerikát” című dalt]
(1996 Figyelő)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások