átháramlik tn ige 16a6

1. ’〈súly〉 vmi másra terhelődik, áttevődik’ ❖ a tartó a rajta levő súlyokat a támaszokra (hídfő, pillér v. oszlop) hárítja át, a megtámasztás pedig, szilárdsága folytán, evvel a rája átháramló erővel egyenlő […] ellenállást […] fejt ki (1924 RévaiNagyLex. C5712, 97).

1a. (ritk) ’〈érzelem〉 vki másra átragad, átterjed’ ❖ Egy azonban nem háramlott át Laroche barátunkra, a közügyek szeretete (1881 Beksics Gusztáv C0900, 150) | a rá is átháramló rettegés (1974 Galsai Pongrác 9171002, 85).

1b. (rég) ’〈elnevezés〉 mást (kezd) jelöl(ni), másra átmegy’ ❖ ezek [ti. a birtokosok] a’ népet leginkább földmüvelésre használták, és igy a’ jobbágy nevezet a’ szántóvető emberekre is átháramlott (1833 Szemlélő 8664001, 7).

1c. ’〈vki, vmi iránt érzett érzés〉 másra (kezd) irányul(ni)’ ❖ A perzsa költőre pazarolt tisztelet nagy része átháramolt még első angol fordítójára is (1898 Budapesti Szemle C0064, 310) | a [Bánk bán] férji becsületét ért gyalázat gyermekére is átháramlik (1922 Pataki József CD10) | A tisztelet, s alázat, amely mint valami tömjénfüst szállt […] Péter apostol felé, átháramlott Rómára, porai őrzőjére s a pápára, mint utódjára is (1936 Váczy Péter CD42) | A pártpolitikával szembeni ellenérzés, úgy tűnik, átháramlik azokra a politikusokra, akik elsődlegesen pártprofillal vannak jelen a közéletben (1996 Magyar Hírlap CD09).

2. (Jog) ’〈kötelezettség v. vkit megillető jog〉 vki mást illet, átszáll vkire’ ❖ [a birtokot és vagyont öröklő elsőszülött fiú által a szülőknek fizetett rendszeres] ellátás [kötelezettsége], birtokeladás esetén, a vevőre is átháramlik (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | [míg Nyugat-Európa államaiban a XI–XII. században] más felségjogokkal egyetemben a pénzverés joga is átháramlott a világi és egyházi tartományurakra, addig nálunk az uralkodón kívül senki sem veretett pénzt (1916 Hóman Bálint CD42) | a jogutódra nem a jogelőd vagyonának tulajdonjoga háramlik át, hanem a jogelőd intézmény fenntartási, illetve üzemfelügyeleti tevékenysége lett a jogcíme annak, hogy a jogutód olyan vagyonhoz jusson, ami nem a jogelődé volt (1992 Szamel Lajos 2034002, 204).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átháramlik tárgyatlan ige 16a6
1.
〈súly〉 vmi másra terhelődik, áttevődik
a tartó a rajta levő súlyokat a támaszokra (hídfő, pillér v.vagy oszlop) hárítja át, a megtámasztás pedig, szilárdsága folytán, evvel a rája átháramló erővel egyenlő […] ellenállást […] fejt ki
(1924 RévaiNagyLex.)
1a. (ritk)
〈érzelem〉 vki másra átragad, átterjed
Egy azonban nem háramlott át Laroche barátunkra, a közügyek szeretete
(1881 Beksics Gusztáv)
a rá is átháramló rettegés
(1974 Galsai Pongrác)
1b. (rég)
〈elnevezés〉 mást (kezd) jelöl(ni), másra átmegy
ezek [ti. a birtokosok] a’ népet leginkább földmüvelésre használták, és igy a’ jobbágy nevezet a’ szántóvető emberekre is átháramlott
(1833 Szemlélő)
1c.
〈vki, vmi iránt érzett érzés〉 másra (kezd) irányul(ni)
A perzsa költőre pazarolt tisztelet nagy része átháramolt még első angol fordítójára is
(1898 Budapesti Szemle)
a [Bánk bán] férji becsületét ért gyalázat gyermekére is átháramlik
(1922 Pataki József)
A tisztelet, s alázat, amely mint valami tömjénfüst szállt […] Péter apostol felé, átháramlott Rómára, porai őrzőjére s a pápára, mint utódjára is
(1936 Váczy Péter)
A pártpolitikával szembeni ellenérzés, úgy tűnik, átháramlik azokra a politikusokra, akik elsődlegesen pártprofillal vannak jelen a közéletben
(1996 Magyar Hírlap)
2. (Jog)
〈kötelezettség v. vkit megillető jog〉 vki mást illet, átszáll vkire
[a birtokot és vagyont öröklő elsőszülött fiú által a szülőknek fizetett rendszeres] ellátás [kötelezettsége], birtokeladás esetén, a vevőre is átháramlik
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
[míg Nyugat-Európa államaiban a XI–XII. században] más felségjogokkal egyetemben a pénzverés joga is átháramlott a világi és egyházi tartományurakra, addig nálunk az uralkodón kívül senki sem veretett pénzt
(1916 Hóman Bálint)
a jogutódra nem a jogelőd vagyonának tulajdonjoga háramlik át, hanem a jogelőd intézmény fenntartási, illetve üzemfelügyeleti tevékenysége lett a jogcíme annak, hogy a jogutód olyan vagyonhoz jusson, ami nem a jogelődé volt
(1992 Szamel Lajos)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások