áthathatlan mn 14A (rég)

1. ’olyan 〈terület, akadály, ill. közeg stb.〉, amin vki, es. vmi nem v. csak nehezen képes áthatolni; áthatolhatatlan’ ❖ Impenetrabilis: áthathatlan (1835 Kunoss Endre C2852, 46) | A napsugarak elveszték melegitő erejöket valami áthathatlan sürű párázat miatt (1845 Gondol Dániel ford.–Cooper C1887, 38) | [Zrínyi várában] megvizsgálták [a török katona] áthathatlan hadi öltözetét (1848 Vasvári Pál C4683, 70) | áthathatlan rengetegek (1869 Orbán Balázs 8340009, 111).

1a. ’megfejthetetlen, felfoghatatlan 〈titok, rejtély〉’ ❖ Áthathatlan, mint a fatum (1842 Kossuth Lajos ford.–Lacroix CD32) | [az inkvizíció] tárgyalásainak lassú menete s azon áthathatlan rejtély, mely minden eljárását jellemzi, még inkább rémület tárgyává teszik e vértörvényszéket (1873 Barátfülek naptára C0787, 59).

2. (állítm-ként) (Fiz) ’egyidejűleg egy másik testtel, anyaggal stb. azonos teret kitölteni nem képes 〈test, anyag stb.〉’ ❖ miért nem ül kend az elnöki széken? […] Mivelhogy Biróczy már ott ül, s mivelhogy Biróczy „test”, s mivelhogy „a testek” áthathatlanok, s így két test egyszerre egy helyen nem lehet (1871 Jókai Mór CD18).

J: áthatlan.

Sz: áthathatlanság.

áthathatlan melléknév 14A (rég)
1.
olyan 〈terület, akadály, ill. közeg stb.〉, amin vki, es. vmi nem v. csak nehezen képes áthatolni; áthatolhatatlan
Impenetrabilis: áthathatlan
(1835 Kunoss Endre)
A napsugarak elveszték melegitő erejöket valami áthathatlan sürű párázat miatt
(1845 Gondol Dániel ford.Cooper)
[Zrínyi várában] megvizsgálták [a török katona] áthathatlan hadi öltözetét
(1848 Vasvári Pál)
áthathatlan rengetegek
(1869 Orbán Balázs)
1a.
megfejthetetlen, felfoghatatlan 〈titok, rejtély〉
Áthathatlan, mint a fatum
(1842 Kossuth Lajos ford.Lacroix)
[az inkvizíció] tárgyalásainak lassú menete s azon áthathatlan rejtély, mely minden eljárását jellemzi, még inkább rémület tárgyává teszik e vértörvényszéket
(1873 Barátfülek naptára)
2. (állítm-ként) (Fiz)
egyidejűleg egy másik testtel, anyaggal stb. azonos teret kitölteni nem képes 〈test, anyag stb.〉
miért nem ül kend az elnöki széken? […] Mivelhogy Biróczy már ott ül, s mivelhogy Biróczy „test”, s mivelhogy „a testek” áthathatlanok, s így két test egyszerre egy helyen nem lehet
(1871 Jókai Mór)
Sz: áthathatlanság

Beállítások