áthatol ige 1a1

1. tn (átv is) ’〈ember, állat〉 vmely akadály legyőzésével átmegy vhol, ill. átjut vmin (vhova)’ ❖ sok veszéllyen áthatolt (1817 Pálóczi Horváth Ádám C2124, 24) | Őseink … áthatolván a’ Karpátokon legelőször a’ Tisza mellékeit szálták meg (1847 Táncsics Mihály C4085, XV) | Fölfelé mentünk tehát, lombos erdő közt, néha egy-egy köd gomalyogon áthatolva (1866 Asbóth János 8018007, 107) | Ott kell az alant vészesen zúgó patak örvényei fölött csüngve, a szikla ormaiba kapaszkodva, majd felkúszni, majd széditő mélységek fölött leereszkedni, oly helyeken, hol csak zerge vagy kecske tud áthatolni (1889 Orbán Balázs CD22) | Batárom szépen áthatolt Az ellentábor kellős közepén (1899 Ábrányi Emil ford.–Rostand C0508, 240) | Alig birtak áthatolni a sokaság között … a szolgák (1900 Mikszáth Kálmán C3143, 151) | Helyenként mintha tisztásra jutna, ahol nincsenek bokrok, csak magas sás és káka látszik. Itt, mintha könnyebb volna áthatolni a folyóhoz (1962 Lengyel József 9395003, 232) | harminc méteres tűzön képtelenség, nem lehet áthatolni (1974 Galgóczi Erzsébet 2025006, 553).

1a. ts (rég) ’ua.’ ❖ Istent kisérte minden, [aki] … a vad folyónak medrét hatolta át (1843–1847 Garay János C1818, 265) | Remeteszegről az est leple alatt elindulva, észrevétlenül elhatoltak Bándig, s igy az osztrák akasztófás felügyelet határvonalát szerencsésen áthatolták (1870 Orbán Balázs 8340017, 169) | Szerelmed … Nem adhat … oly erőt, Hogy áthatold e bárka falzatát (1880 e. Csepreghy Ferenc C1285, 233) | Az áthatolandó terep jellege (1942 Bánlaky József CD16).

1b. tn áthatol vmin (rég) ’〈szűk nyíláson〉(kisebb) nehézség árán átjut, átpréselődik’ ❖ hasmánt csúszva kell áthatolni az alacsony barlangi szakadáson (1870 Jókai Mór CD18) | A tánczterem ajtaján alig tudtam áthatolni (1872 Toldy István 8482007, 18) | a 4-ik emelet kéményei oly szűkek, hogy lehetetlen azokon emberi testnek áthatolni (1875 Mikszáth Kálmán CD04).

2. tn áthatol vmin ’vmi vmin lyukat fúrva átjut rajta’ ❖ a kard embersziven Hatolt ravasz ármánynyal át (1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Moore C2938, 135) | a földtalaj között még egy vastag mészkéreg volt, s ha azt is át bírta fúrni egy makacs gyökérszál, a mésztől megedzett veresfenyő-cölöp lapján elszakállosodott, át nem bírt hatolni (1885 Jókai Mór CD18) | Néhány bátrabb legény dárdáját próbálta oldalamba döfni, szerencsémre bőrzubbony volt rajtam, amin a vékony rudak nem hatolhattak át (1914 Karinthy Frigyes ford.–Swift 9309082, 150) | A golyók sajnos áthatoltak a viaszbábú testén (1967 Örkény István 9500028, 149).

3. tn áthatol vmin ’〈hang, fény, sugár(zás) vmely közegen, közbülső anyagon, tárgyon〉 keresztülhatolva átjut v. átszűrődik’ ❖ az ügyvédség […] helyzete csak vastagabb álarcot, szélesebb palástot ad az olyan számára aki elég kérgességgel bir, hogy lelkiismerete szava azon át ne hatoljon (1862 Vajda János 8503083, 36) | [a tölgyeknek] Fátyol, ernyő sudaraik lombja, Nincs sugár, mely azon áthatolna (1898 Zalár József 8533015, 116) | Ezen a barrikádon keresztül azután már igazán nem tudott áthatolni a váratlan eseményektől meglepett hollandus hangja (1928 Keleti Újság 2128001, 5) | Hiába zárom le az ablakokat, hiába húzok vastag függönyt [a hold] elé, áthatol az a falakon, az üvegen, de bejön a kulcslyukon is (1956 Veres Péter 2005082, 749) | Üvöltése áthatolt a falakon (1964 Cseres Tibor 9088001, 86).

3a. tn áthatol vmin ’〈tekintet vmely közbülső anyagon, tárgyon, közegen〉 keresztülhatol, átjut’ ❖ A képet sűrű zöld függöny takarta, melyen szem át nem hatolhat (1881 Vajkay Károly C4674, 104) | Törpék, azt hiszem, élnek a [kút] mélyén, csupa Hüvelyk Matyi, törpe nép: apró szemük áthatol éjén (1911 Babits Mihály 9014040, 35) | Frédéric úgy érezte, hogy tekintete áthatol a lelkén, mint azok a napsugarak, melyek a víz mélyére szállnak (1960 Gyergyai Albert ford.–Flaubert 9202003, 93).

3b. ts (rég) ’ua.’ ❖ két fekete alak jött … előre nyujtott fővel és merő szemekkel, melyek az éj sötétségét áthatolni kivánták (1859 Abonyi Lajos C0494, 169).

3c. tn áthatol vmin ’〈folyadék(kal), szél stb. vmely közegen, közbülső anyagon, tárgyon〉 keresztülmegy, ill. átszivárog’ ❖ az egész szobán még mindig az a szűzi illat hatol át, ami a hajadoni szentélyben otthonos (1877 Jókai Mór CD18) | dörzsöljük be, hogy a higany a bőr rétegein áthatolva a nyirkutakon át a vérkeringésbe felvétessék (1893 PallasLex. CD02) | a vékony ruháján áthatoló fagyos esővíz (1933–1938 Déry Tibor 9107007, 144) | a szél egyenletesen, vékonyan fujdogált, de azért áthatol a kabáton, át a szőttes ruhán (1938 Kemény János¹ 9319002, 30) | a foszfátok nem hatolnak át a sejt membránján (1989 Fehér Ferenc 1046002, 26).

3d. ts (rég) ’vmi teljesen betölt, átjár vmit’ ❖ A szív erét ha méreg áthatolta (1865 Greguss Gyula ford.–Camões C1920, 264).

3e. tn áthatol vmin ’〈vmely szellemi, lelki tevékenység ereje, ill. ezzel az erővel vki〉 áttör, keresztüljut vmin’ ❖ Figyelmök, buzgóságuk áthatol Európa határán (1899 Horváth Cyrill² 8580001, 59) | A rovarok fejlődésének és átalakulásának szövevényén nem birt eszével áthatolni (1914 Herman Ottó 8183006, 20) | az értelmi fogékonyság durvaságával, melyen nehezen tud áthatolni egy fortiter in re, suaviter in modo [= eréllyel a lényeget, szelíden a módját] cselekvő mozgalom (1937 Ignotus Pál 2045033, 60) | Ily távolságon áthatolnia az emlékezetnek, csakis kihagyásos és részleges következményű lehet (1972 Bata Imre 2021056, 1049).

4. tn áthatol vmin ’〈út, csatorna stb.〉 keresztülvezet vhol, átmegy vmin’ ❖ A’ geczények’ [= ondóhólyagok] kivezető csatornája a’ düllén [= prosztatán] áthatolva [a húgycsőbe torkollik] (1848 Pólya József 8371002, 25) | Csapás nagyobb erdei utat jelent, […] erdei vadak és legelésző juhnyájak nyomadéka által alkotott ösvény, mely rengeteg erdőségeken, iszonyatos kőhalmozokon: meredek lejtőkön hatol át (1868 Orbán Balázs 8340004, 80) | a varangyleső kígyók méregmirigye igen nagy és hosszú, minélfogva a bőr és az izmok között mélyen hátranyúlik, úgyhogy a felső ajkon voltaképpen már csak a mirigyvezeték hatol át (1933 Az állatok világa ford. CD46).

4a. ’vmi átér, átterjed vhova’ ❖ Marosszék minden Küküllő-menti faluja […] annak jobbpartján helyezkedett el, s legfelebb határának egy részével hatol át a Küküllő balpartjára (1870 Orbán Balázs 8340015, 4).

Vö. CzF. általhatol vagy áthatol; ÉrtSz.; ÉKsz.

áthatol ige 1a1
1. tárgyatlan (átv is)
〈ember, állat〉 vmely akadály legyőzésével átmegy vhol, ill. átjut vmin (vhova)
sok veszéllyen áthatolt
(1817 Pálóczi Horváth Ádám)
Őseink … áthatolván a’ Karpátokon legelőször a’ Tisza mellékeit szálták meg
(1847 Táncsics Mihály)
Fölfelé mentünk tehát, lombos erdő közt, néha egy-egy köd gomalyogon áthatolva
(1866 Asbóth János)
Ott kell az alant vészesen zúgó patak örvényei fölött csüngve, a szikla ormaiba kapaszkodva, majd felkúszni, majd széditő mélységek fölött leereszkedni, oly helyeken, hol csak zerge vagy kecske tud áthatolni
(1889 Orbán Balázs)
Batárom szépen áthatolt Az ellentábor kellős közepén
(1899 Ábrányi Emil ford.Rostand)
Alig birtak áthatolni a sokaság között … a szolgák
(1900 Mikszáth Kálmán)
Helyenként mintha tisztásra jutna, ahol nincsenek bokrok, csak magas sás és káka látszik. Itt, mintha könnyebb volna áthatolni a folyóhoz
(1962 Lengyel József)
harminc méteres tűzön képtelenség, nem lehet áthatolni
(1974 Galgóczi Erzsébet)
1a. tárgyas (rég)
ua.
Istent kisérte minden, [aki] … a vad folyónak medrét hatolta át
(1843–1847 Garay János)
Remeteszegről az est leple alatt elindulva, észrevétlenül elhatoltak Bándig, s igy az osztrák akasztófás felügyelet határvonalát szerencsésen áthatolták
(1870 Orbán Balázs)
Szerelmed … Nem adhat … oly erőt, Hogy áthatold e bárka falzatát
(1880 e. Csepreghy Ferenc)
Az áthatolandó terep jellege
(1942 Bánlaky József)
1b. tárgyatlan áthatol vmin (rég)
〈szűk nyíláson〉 (kisebb) nehézség árán átjut, átpréselődik
hasmánt csúszva kell áthatolni az alacsony barlangi szakadáson
(1870 Jókai Mór)
A tánczterem ajtaján alig tudtam áthatolni
(1872 Toldy István)
a 4-ik emelet kéményei oly szűkek, hogy lehetetlen azokon emberi testnek áthatolni
(1875 Mikszáth Kálmán)
2. tárgyatlan áthatol vmin
vmi vmin lyukat fúrva átjut rajta
a kard embersziven Hatolt ravasz ármánynyal át
(1871 e. Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Moore)
a földtalaj között még egy vastag mészkéreg volt, s ha azt is át bírta fúrni egy makacs gyökérszál, a mésztől megedzett veresfenyő-cölöp lapján elszakállosodott, át nem bírt hatolni
(1885 Jókai Mór)
Néhány bátrabb legény dárdáját próbálta oldalamba döfni, szerencsémre bőrzubbony volt rajtam, amin a vékony rudak nem hatolhattak át
(1914 Karinthy Frigyes ford.Swift)
A golyók sajnos áthatoltak a viaszbábú testén
(1967 Örkény István)
3. tárgyatlan áthatol vmin
〈hang, fény, sugár(zás) vmely közegen, közbülső anyagon, tárgyon〉 keresztülhatolva átjut v. átszűrődik
az ügyvédség […] helyzete csak vastagabb álarcot, szélesebb palástot ad az olyan számára aki elég kérgességgel bir, hogy lelkiismerete szava azon át ne hatoljon
(1862 Vajda János)
[a tölgyeknek] Fátyol, ernyő sudaraik lombja, Nincs sugár, mely azon áthatolna
(1898 Zalár József)
Ezen a barrikádon keresztül azután már igazán nem tudott áthatolni a váratlan eseményektől meglepett hollandus hangja
(1928 Keleti Újság)
Hiába zárom le az ablakokat, hiába húzok vastag függönyt [a hold] elé, áthatol az a falakon, az üvegen, de bejön a kulcslyukon is
(1956 Veres Péter)
Üvöltése áthatolt a falakon
(1964 Cseres Tibor)
3a. tárgyatlan áthatol vmin
〈tekintet vmely közbülső anyagon, tárgyon, közegen〉 keresztülhatol, átjut
A képet sűrű zöld függöny takarta, melyen szem át nem hatolhat
(1881 Vajkay Károly)
Törpék, azt hiszem, élnek a [kút] mélyén, csupa Hüvelyk Matyi, törpe nép: apró szemük áthatol éjén
(1911 Babits Mihály)
Frédéric úgy érezte, hogy tekintete áthatol a lelkén, mint azok a napsugarak, melyek a víz mélyére szállnak
(1960 Gyergyai Albert ford.Flaubert)
3b. tárgyas (rég)
ua.
két fekete alak jött … előre nyujtott fővel és merő szemekkel, melyek az éj sötétségét áthatolni kivánták
(1859 Abonyi Lajos)
3c. tárgyatlan áthatol vmin
〈folyadék(kal), szél stb. vmely közegen, közbülső anyagon, tárgyon〉 keresztülmegy, ill. átszivárog
az egész szobán még mindig az a szűzi illat hatol át, ami a hajadoni szentélyben otthonos
(1877 Jókai Mór)
dörzsöljük be, hogy a higany a bőr rétegein áthatolva a nyirkutakon át a vérkeringésbe felvétessék
(1893 PallasLex.)
a vékony ruháján áthatoló fagyos esővíz
(1933–1938 Déry Tibor)
a szél egyenletesen, vékonyan fujdogált, de azért áthatol a kabáton, át a szőttes ruhán
(1938 Kemény János¹)
a foszfátok nem hatolnak át a sejt membránján
(1989 Fehér Ferenc)
3d. tárgyas (rég)
vmi teljesen betölt, átjár vmit
A szív erét ha méreg áthatolta
(1865 Greguss Gyula ford.Camões)
3e. tárgyatlan áthatol vmin
〈vmely szellemi, lelki tevékenység ereje, ill. ezzel az erővel vki〉 áttör, keresztüljut vmin
Figyelmök, buzgóságuk áthatol Európa határán
(1899 Horváth Cyrill²)
A rovarok fejlődésének és átalakulásának szövevényén nem birt eszével áthatolni
(1914 Herman Ottó)
az értelmi fogékonyság durvaságával, melyen nehezen tud áthatolni egy fortiter in re, suaviter in modo [= eréllyel a lényeget, szelíden a módját] cselekvő mozgalom
(1937 Ignotus Pál)
Ily távolságon áthatolnia az emlékezetnek, csakis kihagyásos és részleges következményű lehet
(1972 Bata Imre)
4. tárgyatlan áthatol vmin
〈út, csatorna stb.〉 keresztülvezet vhol, átmegy vmin
A’ geczények’ [= ondóhólyagok] kivezető csatornája a’ düllén [= prosztatán] áthatolva [a húgycsőbe torkollik]
(1848 Pólya József)
Csapás nagyobb erdei utat jelent, […] erdei vadak és legelésző juhnyájak nyomadéka által alkotott ösvény, mely rengeteg erdőségeken, iszonyatos kőhalmozokon: meredek lejtőkön hatol át
(1868 Orbán Balázs)
a varangyleső kígyók méregmirigye igen nagy és hosszú, minélfogva a bőr és az izmok között mélyen hátranyúlik, úgyhogy a felső ajkon voltaképpen már csak a mirigyvezeték hatol át
(1933 Az állatok világa ford.)
4a.
vmi átér, átterjed vhova
Marosszék minden Küküllő-menti faluja […] annak jobbpartján helyezkedett el, s legfelebb határának egy részével hatol át a Küküllő balpartjára
(1870 Orbán Balázs)
Vö. CzF. általhatol vagy áthatol; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások