átmetszet fn 3B (rég)

1. ’vminek az átmetszése, ill. e cselekedet eredménye’ ❖ [a sánc] egyhelyt végrehajtott átmetszete másfél öl szélességű rakott falra vezetett (1871 Orbán Balázs 8340019, 179).

2. ’vmely tárgynak, testnek a hosszirányra v. hossztengelyre merőleges (képzelt) átmetszésével keletkező felület, ill. annak képe’ ❖ [a töltés] alapja, egyenes átmetszetben, nem ütné is meg a két ölet (1841–1848 Arany János 8014010, 38) | a 25-dik ábra az anyacsavar részbeni függélyes [= függőleges] átmetszetét, a 27-dik pedig az apacsavart mutatja (1865 Zsigmondy Vilmos 8542002, 45) | A belépőt első pillanatra meglepi, hogy az alaprajznak majdnem minden vonala görbe, még a pillérek átmetszete is (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | Angolkóros koponya később jellegzetes alakot ölt, átmetszete ugyanis trapezt alkot (1897 PallasLex. CD02) | [A kengyelvas] kerek, alma idomu, hosszu füllel, a szár átmetszete négyszögü (1900 Nagy Géza CD20) | [a szarvak] majdnem a hegyükig gyűrűzöttek s átmetszetük hosszuknak háromnegyed részéig megközelítően tojásdad (1929 Az állatok világa ford. CD46).

3. ’vmely jelenségről adott áttekintés’ ❖ [A talaj] átmetszete mintegy átmetszetét nyujtja egyszersmind Magyarország egész történelmének (1876 Hevesi Lajos C2087, 108) | [Móricz] mintegy átmetszetét akarta adni az egész kornak, amelyben az anekdota lejátszódott (1933 Schöpflin Aladár CD10).

J: keresztmetszet.

Sz: átmetszeti, átmetszetű.

Vö. ÉrtSz.

átmetszet főnév 3B (rég)
1.
vminek az átmetszése, ill. e cselekedet eredménye
[a sánc] egyhelyt végrehajtott átmetszete másfél öl szélességű rakott falra vezetett
(1871 Orbán Balázs)
2.
vmely tárgynak, testnek a hosszirányra v. hossztengelyre merőleges (képzelt) átmetszésével keletkező felület, ill. annak képe
[a töltés] alapja, egyenes átmetszetben, nem ütné is meg a két ölet
(1841–1848 Arany János)
a 25-dik ábra az anyacsavar részbeni függélyes [= függőleges] átmetszetét, a 27-dik pedig az apacsavart mutatja
(1865 Zsigmondy Vilmos)
A belépőt első pillanatra meglepi, hogy az alaprajznak majdnem minden vonala görbe, még a pillérek átmetszete is
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
Angolkóros koponya később jellegzetes alakot ölt, átmetszete ugyanis trapezt alkot
(1897 PallasLex.)
[A kengyelvas] kerek, alma idomu, hosszu füllel, a szár átmetszete négyszögü
(1900 Nagy Géza)
[a szarvak] majdnem a hegyükig gyűrűzöttek s átmetszetük hosszuknak háromnegyed részéig megközelítően tojásdad
(1929 Az állatok világa ford.)
3.
vmely jelenségről adott áttekintés
[A talaj] átmetszete mintegy átmetszetét nyujtja egyszersmind Magyarország egész történelmének
(1876 Hevesi Lajos)
[Móricz] mintegy átmetszetét akarta adni az egész kornak, amelyben az anekdota lejátszódott
(1933 Schöpflin Aladár)
Sz: átmetszeti, átmetszetű
Vö. ÉrtSz.

Beállítások