átnéz ige 4b5

1. tn ’vmely más (tőle távolabb eső, ill. vmin túl levő) helyre, dologra, személyre néz (vmin keresztül)’ ❖ az útas Átnéz a Maroson (1831 e. Kazinczy Ferenc CD01) | [a kereszten a bal lator] gunyosan vigyorogva Átnéze a másik latorra (1877 Mindszenty Gedeon C3165, 57) | Átnézek a hűs, zöld ágakon a veteményes kertbe (1890 k. Szalay Fruzina 8418016, 60) | átnéztek az ajtó alatti résen és láthatták, hogy az anyjuk szobájában már sötét van (1907 Csáth Géza 9085002, 36) | A lány átnézett a fák közt, a Dunán, a pesti lámpákra (1918 Molnár Ferenc² 9453002, 123) | átnéz az alagsori vaskeritésen (1978 Tandori Dezső ford.–Eliot² 9703047, 121).

2. tn átnéz vmin ’〈vmely áttetsző v. átlátszó tárgyon〉 tekintetével keresztülhatol’ ❖ egy vagy más vélemény szemüvegén átnéz (1840 Eötvös József C0058, 147) | a papirost … gyertya elé tartotta, átnézett rajta (1867 Tolnai Lajos C4217, 85) | Kopó zavarában levette cvikkerét és törölgetni kezdte. Mikor készen volt vele, hunyorgatva nézett át rajta a világosság felé (1911 Móricz Zsigmond C3220, 90) | nézzetek át az arannyal és pókhálóval beszőtt függönyökön (1926 Kassák Lajos 9314055, 46) | a csupa üveg szekrényen átnézve a Parlament látványában gyönyörködhetek (2000 Lakáskultúra CD39).

2a. tn átnéz vkin ’semmibe vesz vkit, sértő módon úgy tesz, mintha nem látná; keresztülnéz vkin’ ❖ [Soledad] átnézett Pálon, mintha üvegből volna (1912 Színi Gyula CD10) | Az urak egyszerűen átnéztek rajtuk [ti. az iskolába járó parasztgyerekeken], legfeljebb megnézték maguknak őket, akár egy cirkuszi zebrát, vagy majmot (1937 Remenyik Zsigmond 9561004, 99) | lenézett ember lett a családfő, szavába belevág sógor, koma, kölyök, s átnéz rajta az elégedetlen pereputty (1997 Magyar Hírlap CD09).

2b. ts (rég) ’szemet huny vmi felett, nem vesz tudomást vmiről, elnéz vmit vkinek’ ❖ Komám Uram de engesztelhetetlen, illyenkor az embernek sokat át kell nézni (1819 Kisfaludy Károly C2668, 60) | Mit testvérének immár meg nem bocsát, Azt a’ gyengéd apának nagylelkűn nézi át (1847 Garay János C1809, 81) | [Mácsik] szájas, garázda, erőszakoskodó […] de át kell nézni, mert sok galibát csinálhat, ha megdühösitik (1882–1883 Mikszáth Kálmán CD18, 14).

3. ts ’〈több hasonló (részből álló) tárgyat〉 egyenként megnéz’ ❖ Adja ön, adja ön! (Átnézi [a névjegyeket]) (1842 Dobrossy István ford.–Scribe C5778, 35) | legelőször is a póstát nézte át (1885 Rózsaági Antal C3643, 110) | átnézte a többi rézkarcait és vizfestményeit is (1921 Kosztolányi Dezső ford.–Huysmans 9359133, 92) | Átnéztem az albumot. Volt benne egy fénykép: Mihálka József kolhozelnök átveszi a köztársasági vándorzászlót (1983 Balla László 1010019, 214).

3a. ’alaposan, részleteiben megnéz, átvizsgál vmit’ ❖ gondosan átnézvén az egéſz paripának ertlen tagjait (1806 Verseghy Ferenc 8518006, 30) | Szegről-végre átnézett mindent. Zsebeket, gyűrődéseket, bélésalját (1936 Veres Péter 9771027, 325) | útközben három szétlőtt villát is találtak a dombon, s minthogy sehol egy teremtett lélek sem volt, átnézték a spájzot, nehogy kárbamenjen (1947 Rónay György 9573129, 76) | az ávósok házkutatást tartottak, gyorsan és gyakorlottan átnézték a szobákat, a szekrényeket, ágymatracokat, a ruhák zsebeit (1976 Gáll István 9170001, 240).

3b. (rég) ’〈nagyobb területet, ill. mindazt, ami ott található〉 tekintetével bejár’ ❖ Kiütvén tehát fejét a’ habok alól, gondosan átnézte a’ vidéket (1808 Verseghy Ferenc C4428, 38) | magas állásokból … mindent átnézhettek (1836 Gaal József C1790, 92) | Jónás Simon uram … átnézte a nagy vizet (1892 Babay Kálmán C0693, 18).

4. ts ’(ellenőrzésként v. ismétlésképpen) átolvas, átfut, ill. átböngész vmit’ ❖ A dolgozatokat a tanító gondosan átnézze, a lehető hibákat a növendékekkel kijavíttassa (1864 Árvay József 8017001, 6) | Átnéztem a történelmet és megcsináltam a [!] ábrázolót (1916 Karinthy Frigyes 9309005, 103) | segítettem neki a számadásokat átnézni (1924 Benedek Marcell ford.–Goethe 9042012, 27) | Átnéztem az iskola 3. fiúosztályának magyar dolgozati füzeteit. Hat hónap alatt az előírt hét dolgozat helyett csak hármat írtak a gyerekek, ezeknek is egy része kijavítatlan maradt, a többi hanyagul volt kijavítva, jó néhány helyesírási hiba maradt benne (1948 Déry Tibor 9107001, 88) | a szerző sok eredeti forrást átnézett, tanulmányozott (1987–1988 Holl Béla 2019012, 736).

5. ts (rég) ’teljes egészében, tisztán megért, átlát vmit’ ❖ [a mezgél esetében] eggy új szó támadt, mellyet Lexicon nélkl a’ legmagyarabb tudós sem érthet, jóllehet gyökerét [ti. azt, hogy] metsz minden gyermek els tekíntettel átnézi (1805 Verseghy Ferenc C4423, 68) | Le van immár leplezve az egész szláv ármány annyira, hogy azt a bécsi rövidlátó tömeg is átnézheti (1848 Március Tizenötödike C3027, 256) | Hogy beszédét jobban lehessen átnézni, a szónok a tételt pontokra szokta osztani (1897 Riedl Frigyes 8393010, 39).

6. tn ’vki rövid időre átmegy, benéz vhova, vkihez’ ❖ Eredj Rozgonyi! nézz át a’ városba (1839 Jósika Miklós 8212006, 16) | Átnéztünk a korcsmába (1879 Teleki Sándor C3768, 256) | Mondja, hogy csak menjek, ő majd átnéz hozzá, jobban tud ő segíteni rajta, mint én (1935 Móricz Zsigmond 9462032, 81) | Félóra múlva én is ott vagyok. Csak még a borászatra nézek át. Valami finom évjáratért (1972 Illyés Gyula 9274056, 22).

Vö. CzF. általnéz vagy átnéz; ÉrtSz.; ÉKsz.

átnéz ige 4b5
1. tárgyatlan
vmely más (tőle távolabb eső, ill. vmin túl levő) helyre, dologra, személyre néz (vmin keresztül)
az útas Átnéz a Maroson
(1831 e. Kazinczy Ferenc)
[a kereszten a bal lator] gunyosan vigyorogva Átnéze a másik latorra
(1877 Mindszenty Gedeon)
Átnézek a hűs, zöld ágakon a veteményes kertbe
(1890 k. Szalay Fruzina)
átnéztek az ajtó alatti résen és láthatták, hogy az anyjuk szobájában már sötét van
(1907 Csáth Géza)
A lány átnézett a fák közt, a Dunán, a pesti lámpákra
(1918 Molnár Ferenc²)
átnéz az alagsori vaskeritésen
(1978 Tandori Dezső ford.Eliot²)
2. tárgyatlan átnéz vmin
〈vmely áttetsző v. átlátszó tárgyon〉 tekintetével keresztülhatol
egy vagy más vélemény szemüvegén átnéz
(1840 Eötvös József)
a papirost … gyertya elé tartotta, átnézett rajta
(1867 Tolnai Lajos)
Kopó zavarában levette cvikkerét és törölgetni kezdte. Mikor készen volt vele, hunyorgatva nézett át rajta a világosság felé
(1911 Móricz Zsigmond)
nézzetek át az arannyal és pókhálóval beszőtt függönyökön
(1926 Kassák Lajos)
a csupa üveg szekrényen átnézve a Parlament látványában gyönyörködhetek
(2000 Lakáskultúra)
2a. tárgyatlan átnéz vkin
semmibe vesz vkit, sértő módon úgy tesz, mintha nem látná; keresztülnéz vkin
[Soledad] átnézett Pálon, mintha üvegből volna
(1912 Színi Gyula)
Az urak egyszerűen átnéztek rajtuk [ti. az iskolába járó parasztgyerekeken], legfeljebb megnézték maguknak őket, akár egy cirkuszi zebrát, vagy majmot
(1937 Remenyik Zsigmond)
lenézett ember lett a családfő, szavába belevág sógor, koma, kölyök, s átnéz rajta az elégedetlen pereputty
(1997 Magyar Hírlap)
2b. tárgyas (rég)
szemet huny vmi felett, nem vesz tudomást vmiről, elnéz vmit vkinek
Komám Uram de engesztelhetetlen, illyenkor az embernek sokat át kell nézni
(1819 Kisfaludy Károly)
Mit testvérének immár meg nem bocsát, Azt a’ gyengéd apának nagylelkűn nézi át
(1847 Garay János)
[Mácsik] szájas, garázda, erőszakoskodó […] de át kell nézni, mert sok galibát csinálhat, ha megdühösitik
(1882–1883 Mikszáth Kálmán)
3. tárgyas
〈több hasonló (részből álló) tárgyat〉 egyenként megnéz
Adja ön, adja ön! (Átnézi [a névjegyeket])
(1842 Dobrossy István ford.Scribe)
legelőször is a póstát nézte át
(1885 Rózsaági Antal)
átnézte a többi rézkarcait és vizfestményeit is
(1921 Kosztolányi Dezső ford.Huysmans)
Átnéztem az albumot. Volt benne egy fénykép: Mihálka József kolhozelnök átveszi a köztársasági vándorzászlót
(1983 Balla László)
3a.
alaposan, részleteiben megnéz, átvizsgál vmit
gondosan átnézvén az egéſz paripának ertlen tagjait
(1806 Verseghy Ferenc)
Szegről-végre átnézett mindent. Zsebeket, gyűrődéseket, bélésalját
(1936 Veres Péter)
útközben három szétlőtt villát is találtak a dombon, s minthogy sehol egy teremtett lélek sem volt, átnézték a spájzot, nehogy kárbamenjen
(1947 Rónay György)
az ávósok házkutatást tartottak, gyorsan és gyakorlottan átnézték a szobákat, a szekrényeket, ágymatracokat, a ruhák zsebeit
(1976 Gáll István)
3b. (rég)
〈nagyobb területet, ill. mindazt, ami ott található〉 tekintetével bejár
Kiütvén tehát fejét a’ habok alól, gondosan átnézte a’ vidéket
(1808 Verseghy Ferenc)
magas állásokból … mindent átnézhettek
(1836 Gaal József)
Jónás Simon uram … átnézte a nagy vizet
(1892 Babay Kálmán)
4. tárgyas
(ellenőrzésként v. ismétlésképpen) átolvas, átfut, ill. átböngész vmit
A dolgozatokat a tanító gondosan átnézze, a lehető hibákat a növendékekkel kijavíttassa
(1864 Árvay József)
Átnéztem a történelmet és megcsináltam a [!] ábrázolót
(1916 Karinthy Frigyes)
segítettem neki a számadásokat átnézni
(1924 Benedek Marcell ford.Goethe)
Átnéztem az iskola 3. fiúosztályának magyar dolgozati füzeteit. Hat hónap alatt az előírt hét dolgozat helyett csak hármat írtak a gyerekek, ezeknek is egy része kijavítatlan maradt, a többi hanyagul volt kijavítva, jó néhány helyesírási hiba maradt benne
(1948 Déry Tibor)
a szerző sok eredeti forrást átnézett, tanulmányozott
(1987–1988 Holl Béla)
5. tárgyas (rég)
teljes egészében, tisztán megért, átlát vmit
[a mezgél esetében] eggy új szó támadt, mellyet Lexicon nélkl a’ legmagyarabb tudós sem érthet, jóllehet gyökerét [ti. azt, hogy] metsz minden gyermek els tekíntettel átnézi
(1805 Verseghy Ferenc)
Le van immár leplezve az egész szláv ármány annyira, hogy azt a bécsi rövidlátó tömeg is átnézheti
(1848 Március Tizenötödike)
Hogy beszédét jobban lehessen átnézni, a szónok a tételt pontokra szokta osztani
(1897 Riedl Frigyes)
6. tárgyatlan
vki rövid időre átmegy, benéz vhova, vkihez
Eredj Rozgonyi! nézz át a’ városba
(1839 Jósika Miklós)
Átnéztünk a korcsmába
(1879 Teleki Sándor)
Mondja, hogy csak menjek, ő majd átnéz hozzá, jobban tud ő segíteni rajta, mint én
(1935 Móricz Zsigmond)
Félóra múlva én is ott vagyok. Csak még a borászatra nézek át. Valami finom évjáratért
(1972 Illyés Gyula)
Vö. CzF. általnéz vagy átnéz; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások