átnyergel ige 1b

1. tn (átv is)(másik lóra áttéve a nyerget) lovat vált’ ❖ Sötét hídnál átnyergelünk a hollószínű paripára (1923 Áprily Lajos 9008004, 51) | voltak olyanok is, akik hamarosan átnyergeltek az új paripára; élén akarva maradni minden új hullámnak, évről-évre új és újabb stílusokkal kísérleteztek (1928 Réti István CD10).

1a. ts ’〈lovat〉(másik nyereggel) újranyergel’ ❖ [A határfolyón átkeltek a huszárok, majd] gyorsan átnyergelték lovaikat és gyülekeztek (1932 Vass Tamás CD10).

2. tn ’más párthoz, táborhoz stb. csatlakozik, átpártol vkihez, vmihez’ ❖ halljátok a sugót? Mily csöndesen csúsztatja fületekbe: „Át kell nyergelni, itt előbb-utóbb!” (1877 Darmay Viktor C1353, 202) | Laszkó Jeromos átnyergelt a Ferdinánd-pártiakhoz (1892 Jókai Mór CD18) | átnyergelt az angolok pártjára (1900 Budapesti Hírlap júl. 15. C0055, 5) | [Selyem Jani] a valóságban: magyar királyi spicli. A háború után aztán sebesen átnyergelt, a múltat jótékony homály fedi (1979 László-Bencsik Sándor 9383005, 152) | a nagyobb, 10 millió forint felett kockáztató befektetők átnyergeltek a bankokhoz (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. tn ’Vmi másra tér át, átvált vmire, vmibe.’

3a. ’más szemléletmódra, gondolkodásmódra tér át’ ❖ Ilonka a vármegyei úri környezetben egészen átnyergelt a magunkfajta kispolgári világnézetből az előkelőbe (1928 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | a földek gazdái az ötholdas szemléletről átnyergelnek az ötszáz vagy ezerholdas szemléletre (1960 Népszava jún. 26. C4824, 3).

3b. ’más működési területre, ill. más foglalkozási körbe lép át, más tevékenységre tér át’ ❖ a császári tisztekből lett aranyásók és farmerek, papokból vedlett nyelvtanítók és ügynökök, táblabírákból átnyergelt fotográfusok és kereskedősegédek már közeljártak a kalandorsághoz (1930 Sárközi György CD10) | Középfokú képesítéssel rendelkező rendőr és katona szintén átnyergelhet biztonsági embernek (1996 Magyar Hírlap CD09) | Az elkövetkező öt évben kevesebb lesz az autólopás, a bűnözők átnyergelnek majd a lakásbetörésekre (1998 Magyar Hírlap CD09) | átnyergel az államigazgatásba (2000 Figyelő CD2601).

3c. (ritk) ’más társalgási témára, ill. más kifejezésmódra tér át’ ❖ Alfréd hirtelen odasúg valamit Lyonel fülébe, mire az gyorsan átnyergel más thémára, mintha vadászkalandot adna elő (1888 Jókai Mór C2317, 144) | aránylag kőnyű [!] dolga volt Xeniusnak, akinek egyik latin nyelvről kétszer is másik latin idiómára [= nyelvre] kellett csak átnyergelnie (1932 Brachfeld Olivér CD10).

4. ts (tárgy n. is) (rég) ’ív alakban összeköt, átível vmit’ ❖ [a romokkal betemetett völgyből] egy átnyergelő hegyhát vezet ki (1872 Jókai Mór C2291, 447) | Híddal nyergelte át a „hazafias” folyamot, s ezzel mintha csak az innenső partra hozta volna a népkertet (1878 Mikszáth Kálmán CD04) | [a patak] csinos festett hidacskával van átnyergelve (1895–1896 Mikszáth Kálmán C3152, 41).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átnyergel ige 1b
1. tárgyatlan (átv is)
(másik lóra áttéve a nyerget) lovat vált
Sötét hídnál átnyergelünk a hollószínű paripára
(1923 Áprily Lajos)
voltak olyanok is, akik hamarosan átnyergeltek az új paripára; élén akarva maradni minden új hullámnak, évről-évre új és újabb stílusokkal kísérleteztek
(1928 Réti István)
1a. tárgyas
〈lovat〉 (másik nyereggel) újranyergel
[A határfolyón átkeltek a huszárok, majd] gyorsan átnyergelték lovaikat és gyülekeztek
(1932 Vass Tamás)
2. tárgyatlan
más párthoz, táborhoz stb. csatlakozik, átpártol vkihez, vmihez
halljátok a sugót? Mily csöndesen csúsztatja fületekbe: „Át kell nyergelni, itt előbb-utóbb!”
(1877 Darmay Viktor)
Laszkó Jeromos átnyergelt a Ferdinánd-pártiakhoz
(1892 Jókai Mór)
átnyergelt az angolok pártjára
(1900 Budapesti Hírlap júl. 15.)
[Selyem Jani] a valóságban: magyar királyi spicli. A háború után aztán sebesen átnyergelt, a múltat jótékony homály fedi
(1979 László-Bencsik Sándor)
a nagyobb, 10 millió forint felett kockáztató befektetők átnyergeltek a bankokhoz
(1999 Magyar Hírlap)
3. tárgyatlan
Vmi másra tér át, átvált vmire, vmibe.
3a.
más szemléletmódra, gondolkodásmódra tér át
Ilonka a vármegyei úri környezetben egészen átnyergelt a magunkfajta kispolgári világnézetből az előkelőbe
(1928 Tersánszky Józsi Jenő)
a földek gazdái az ötholdas szemléletről átnyergelnek az ötszáz vagy ezerholdas szemléletre
(1960 Népszava jún. 26.)
3b.
más működési területre, ill. más foglalkozási körbe lép át, más tevékenységre tér át
a császári tisztekből lett aranyásók és farmerek, papokból vedlett nyelvtanítók és ügynökök, táblabírákból átnyergelt fotográfusok és kereskedősegédek már közeljártak a kalandorsághoz
(1930 Sárközi György)
Középfokú képesítéssel rendelkező rendőr és katona szintén átnyergelhet biztonsági embernek
(1996 Magyar Hírlap)
Az elkövetkező öt évben kevesebb lesz az autólopás, a bűnözők átnyergelnek majd a lakásbetörésekre
(1998 Magyar Hírlap)
átnyergel az államigazgatásba
(2000 Figyelő)
3c. (ritk)
más társalgási témára, ill. más kifejezésmódra tér át
Alfréd hirtelen odasúg valamit Lyonel fülébe, mire az gyorsan átnyergel más thémára, mintha vadászkalandot adna elő
(1888 Jókai Mór)
aránylag kőnyű [!] dolga volt Xeniusnak, akinek egyik latin nyelvről kétszer is másik latin idiómára [= nyelvre] kellett csak átnyergelnie
(1932 Brachfeld Olivér)
4. tárgyas (tárgy n. is) (rég)
ív alakban összeköt, átível vmit
[a romokkal betemetett völgyből] egy átnyergelő hegyhát vezet ki
(1872 Jókai Mór)
Híddal nyergelte át a „hazafias” folyamot, s ezzel mintha csak az innenső partra hozta volna a népkertet
(1878 Mikszáth Kálmán)
[a patak] csinos festett hidacskával van átnyergelve
(1895–1896 Mikszáth Kálmán)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások