átnyilallik tn ige 13a6 (vál)

1. átnyilallik vmin ’〈éles fény, hang〉(hirtelen) keresztülhatol vmin’ ❖ olykor a villám nyilalt át az elsötétült égen (1875 Jókai Mór C2293, 206) | éles sikoltás nyilallott át a … légen (1887 Petelei István C0004, 89) | Mióta ember él és hangja hallik, Azóta volt-e ilyen szörnyü hang? Mint az, mi most agy-kérgen átnyilallik (1920 Gábor Andor 9163021, 84) | a nap … átnyilalt rézsut sugaraival a lombokon (1925 Kosztolányi Dezső C2750, 11).

2. átnyilallik vmin (ritk) ’〈éles fájdalom〉 vkin, vmin hirtelen végigfut’ ❖ éles fájdalom nyilalott át agyamon (1863 Gyulai Pál C1990, 96) | valami szúró fájdalom nyilallott át egész testén (1931 Sárközi György 9587011, 225).

2a. átnyilallik vmin ’〈(fájó) gondolat, érzés〉 átfut, átvillan vkin, vmin’ ❖ keblén kétségbesés’ lángtőre nyilal át (1835 Vörösmarty Mihály 8524247, 181) | agyunkon, szívünkön, lelkünkön átnyilalt a fájó gondolat (1879 Teleki Sándor C3768, 79) | az a szinte kellemes izgalom nyilalt át rajta, mint régen az iskolai vizsgák előtt (1912 Kaffka Margit 9290047, 4) | Hirtelen átnyilal agyamon ülök fel hé mi van Tomival (1938 Karinthy Frigyes 9309108, 37).

2b. átnyilallik vmin (ritk) ’〈fájdalmas érzés vkinek az arcán〉 rövid ideig erősen megnyilvánul’ ❖ Tóth Ede arczán a fájdalom nyilalt át (1878 Mikszáth Kálmán C3144, 129) | ifjuságának minden keserüsége átnyilallott ekkor az arczán (1894 Pekár Gyula C3458, 128).

3. átnyilallik vmin (ritk) ’átüt, érzékelhetővé válik vmin keresztül’ ❖ az eltemetett szerelem fájdalma csak néha nyilallik át sorain (1866 Gyulai Pál C1993, 61) | panaszos jajgatás nyilallott át azokon a sorokon, amelyekkel a megtizedelt nép tragédiáját siratta (1919 Oláh Gábor 9487061, 62).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

átnyilallik tárgyatlan ige 13a6 (vál)
1. átnyilallik vmin
〈éles fény, hang〉 (hirtelen) keresztülhatol vmin
olykor a villám nyilalt át az elsötétült égen
(1875 Jókai Mór)
éles sikoltás nyilallott át a … légen
(1887 Petelei István)
Mióta ember él és hangja hallik, Azóta volt-e ilyen szörnyü hang? Mint az, mi most agy-kérgen átnyilallik
(1920 Gábor Andor)
a nap … átnyilalt rézsut sugaraival a lombokon
(1925 Kosztolányi Dezső)
2. átnyilallik vmin (ritk)
〈éles fájdalom〉 vkin, vmin hirtelen végigfut
éles fájdalom nyilalott át agyamon
(1863 Gyulai Pál)
valami szúró fájdalom nyilallott át egész testén
(1931 Sárközi György)
2a. átnyilallik vmin
(fájó) gondolat, érzés〉 átfut, átvillan vkin, vmin
keblén kétségbesés’ lángtőre nyilal át
(1835 Vörösmarty Mihály)
agyunkon, szívünkön, lelkünkön átnyilalt a fájó gondolat
(1879 Teleki Sándor)
az a szinte kellemes izgalom nyilalt át rajta, mint régen az iskolai vizsgák előtt
(1912 Kaffka Margit)
Hirtelen átnyilal agyamon ülök fel hé mi van Tomival
(1938 Karinthy Frigyes)
2b. átnyilallik vmin (ritk)
〈fájdalmas érzés vkinek az arcán〉 rövid ideig erősen megnyilvánul
Tóth Ede arczán a fájdalom nyilalt át
(1878 Mikszáth Kálmán)
ifjuságának minden keserüsége átnyilallott ekkor az arczán
(1894 Pekár Gyula)
3. átnyilallik vmin (ritk)
átüt, érzékelhetővé válik vmin keresztül
az eltemetett szerelem fájdalma csak néha nyilallik át sorain
(1866 Gyulai Pál)
panaszos jajgatás nyilallott át azokon a sorokon, amelyekkel a megtizedelt nép tragédiáját siratta
(1919 Oláh Gábor)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások