átok- (előtagként)

1. ’átkot tartalmazó, megfogalmazó, kimondó’ ❖ átokbulla fn 6A (rég v. Tört) | átokbulla az egyházbirtoki nyugtalanok ellen (1832 Jelenkor C0224, 433) | [a pápa] határozottabban lépett fel Luther ellen 1520 jun. 16. kibocsátott átokbullájával (1895 PallasLex. CD02)  átokhang fn 3A1 (rég) | hallatlan átok hangokat Düh-fuldokolva szor (1838 Tóth Lőrinc C4302, 196) | a gyülölet átka nem fog, De egy igaz nemes kebelnek Megtört szerelméből fakadt Öngyilkos átokhangjait Meghallgatják az istenek! (1848 Vajda János 8503019, 46) | Átkozott légy te, ki bennünket ide hoztál és átkozottak legyünk mi, kik téged ide követtünk, halj meg általunk, vagy te ölj meg bennünket átkozott boszorkány! Az átokhangra előjött Mahizeth, fekete nyargalócán ülve (1872 Szathmáry Károly 8428002, 68)  átokkiáltás fn 4A (rég) | a florenziek [= firenzeiek] átokkiáltását vonja magára (1842 Egressy Béni ford. C5779, 727) | orosz és cserkesz átokkiáltással fetreng egymás fölött, mint a lekaszált rend (1855 Jókai Mór C2258, 258)  átoklevél fn 5B (rég) | Róbert Esztergomi érsek […] elkészítette az átoklevelet (1808 Virág Benedek C4498, 404) | A pápai fejedelmi szék lábát négy könyv képezte. Ezek szolgáltak alapul. Egyik lábát a biblia tartá fenn, másikat a ius canonicum [= kánonjog], harmadikat a pápai bullák, vagyis átoklevelek gyűjteménye, s negyediket a közvélemény fekete könyve (1847 Vasvári Pál 8515013, 234)  átokmondás fn 4A (rég v. Vall) | A’ vén asszonyoktúl adatott sok áldás. Az Úrfi fejére […] szörny átokmondás (1791 Gvadányi József C1924, 51) | [a rabbi] megátkozta saját fiát: „– Ha te nem tudod a szádat befogni: ne tudd kinyitni többet!” S megfogant rajta az átokmondás (1898 Jókai Mór C2331, 4) | [az ószövetségi irodalomban a] prózai műfajok közül vallásos cselekményekhez kötődnek az áldás- és átokmondások, az imádságok és a prédikációk (1995 Jubileumi kommentár CD1206)  átokszó fn 8A4 | mégse mondjunk átokszót fejére (1868 Riadó C0666, 58) | Anna átokszavára a kényur vára elsülyedvén, a szüzek annak partvirányain viritó nefelejtsekké változtak át (1869 Orbán Balázs CD22) | [Ady] verte, káromolta nemzetét, sötét és keserű átok-szavakkal (1955 Kardos László 9305001, 299)  átokzsoltár fn 4A2 (Vall) | átokzsoltárok: imák, amelyekben Isten átkát kérik Izr. ellenségeire […] v. személyes ellenfeleikre és elnyomóikra (1989 HaagLex. ford. CD1208) | Nem egyszerűen átokról van itt szó, hiszen az átok szavai önmagukban hatásosak, itt pedig a zsoltáríró Isten kezébe helyezi az igazságszolgáltatást. Helytelen dolog tehát „átokzsoltárról” beszélni (1995 Jubileumi kommentár CD1206) | [az] átok a keleti ember szemében igen hathatós eszköz volt az ellenség ellen. Erre mutatnak […] a zsidóknál az átokzsoltárok (1996 Katolikus Biblia jegyzetei CD1202).

2. ’átok mint kimondott kívánság 〈sújtotta〉’ ❖ átoklepte mn 26B8 (rég) | átoklepte lovamnak vetettem szénát (1835 Aurora C0042, 199) | Feldúlva áll az átoklepte ház (1838 Tóth Lőrinc C4302, 26) | Átok lepte romok! Stibor alszik alant, kinek ajkán Csak vérítélet s durva szitok született (1882 Tóth Lőrinc C4299, 145)  átoknyomta mn 6A (rég) | [a portyázó tábor] Óvártt vesztegel, a szölő s szerelem zavaró italának Bűnteli élvében, zaklatva, butítva elernyedt Átoknyomta szivét (1879 Szabó Dávid C3764, 243) | Oh te, ki jársz ez átok-nyomta földön, Ismerj reám (1885 Szász Károly² ford.–Dante C3835, 149).

3. ’átok által, ill. annak következményeként bajjal, csapással, szerencsétlenséggel’ ❖ átoksújtott mn 12A7 (ritk) | a rómaiak hite szerint az istenek most átpártoltak eddig átoksújtott városukhoz (1899 Nagy képes világtörténet CD03)  átokterhelt mn 12B7 (rég) | töröljék el ma egészen átokterhelt gabonatörvényeinket (1842 Kossuth Lajos CD32) | hajója kincsekkel volt teli. De az rablott jószág volt mind, s Villiam nem vihetett átokterhelt vagyont azon födél alá, mely alatt kedvesei laktak szegényül, de lelki tisztaságban (1851 Jókai Mór C2260, 195)  átokvert mn 12B7 (irod) | Volnék bár hallgató éjféleken Átokvert kósza lélek, Ki még koporsajában sem pihen (1844 Petőfi Sándor 8366124, 171) | féktelen düh zsákmányává Lőn átokvert életünk (1860 Thaly Kálmán C4125, 190) | ez átokvertt országot Fogom halálig ostorozni (1866 Ormódy Bertalan C3361, 182) | manó jár […] mindez átokvert helyekben (1909 Babits Mihály ford. CD10).

átok- (előtagként)
1.
átkot tartalmazó, megfogalmazó, kimondó
átokbulla főnév 6A (rég v. Tört)
átokbulla az egyházbirtoki nyugtalanok ellen
(1832 Jelenkor)
[a pápa] határozottabban lépett fel Luther ellen 1520 jun.június 16. kibocsátott átokbullájával
(1895 PallasLex.)
átokhang főnév 3A1 (rég)
hallatlan átok hangokat Düh-fuldokolva szor
(1838 Tóth Lőrinc)
a gyülölet átka nem fog, De egy igaz nemes kebelnek Megtört szerelméből fakadt Öngyilkos átokhangjait Meghallgatják az istenek!
(1848 Vajda János)
Átkozott légy te, ki bennünket ide hoztál és átkozottak legyünk mi, kik téged ide követtünk, halj meg általunk, vagy te ölj meg bennünket átkozott boszorkány! Az átokhangra előjött Mahizeth, fekete nyargalócán ülve
(1872 Szathmáry Károly)
átokkiáltás főnév 4A (rég)
a florenziek [= firenzeiek] átokkiáltását vonja magára
(1842 Egressy Béni ford.)
orosz és cserkesz átokkiáltással fetreng egymás fölött, mint a lekaszált rend
(1855 Jókai Mór)
átoklevél főnév 5B (rég)
Róbert Esztergomi érsek […] elkészítette az átoklevelet
(1808 Virág Benedek)
A pápai fejedelmi szék lábát négy könyv képezte. Ezek szolgáltak alapul. Egyik lábát a biblia tartá fenn, másikat a ius canonicum [= kánonjog], harmadikat a pápai bullák, vagyis átoklevelek gyűjteménye, s negyediket a közvélemény fekete könyve
(1847 Vasvári Pál)
átokmondás főnév 4A (rég v. Vall)
A’ vén asszonyoktúl adatott sok áldás. Az Úrfi fejére […] szörny átokmondás
(1791 Gvadányi József)
[a rabbi] megátkozta saját fiát: „– Ha te nem tudod a szádat befogni: ne tudd kinyitni többet!” S megfogant rajta az átokmondás
(1898 Jókai Mór)
[az ószövetségi irodalomban a] prózai műfajok közül vallásos cselekményekhez kötődnek az áldás- és átokmondások, az imádságok és a prédikációk
(1995 Jubileumi kommentár)
átokszó főnév 8A4
mégse mondjunk átokszót fejére
(1868 Riadó)
Anna átokszavára a kényur vára elsülyedvén, a szüzek annak partvirányain viritó nefelejtsekké változtak át
(1869 Orbán Balázs)
[Ady] verte, káromolta nemzetét, sötét és keserű átok-szavakkal
(1955 Kardos László)
átokzsoltár főnév 4A2 (Vall)
átokzsoltárok: imák, amelyekben Isten átkát kérik Izr.Izrael ellenségeire […] v.vagy személyes ellenfeleikre és elnyomóikra
(1989 HaagLex. ford.)
Nem egyszerűen átokról van itt szó, hiszen az átok szavai önmagukban hatásosak, itt pedig a zsoltáríró Isten kezébe helyezi az igazságszolgáltatást. Helytelen dolog tehát „átokzsoltárról” beszélni
(1995 Jubileumi kommentár)
[az] átok a keleti ember szemében igen hathatós eszköz volt az ellenség ellen. Erre mutatnak […] a zsidóknál az átokzsoltárok
(1996 Katolikus Biblia jegyzetei)
2.
átok mint kimondott kívánság 〈sújtotta〉
átoklepte melléknév 26B8 (rég)
átoklepte lovamnak vetettem szénát
(1835 Aurora)
Feldúlva áll az átoklepte ház
(1838 Tóth Lőrinc)
Átok lepte romok! Stibor alszik alant, kinek ajkán Csak vérítélet s durva szitok született
(1882 Tóth Lőrinc)
átoknyomta melléknév 6A (rég)
[a portyázó tábor] Óvártt vesztegel, a szölő s szerelem zavaró italának Bűnteli élvében, zaklatva, butítva elernyedt Átoknyomta szivét
(1879 Szabó Dávid)
Oh te, ki jársz ez átok-nyomta földön, Ismerj reám
(1885 Szász Károly² ford.Dante)
3.
átok által, ill. annak következményeként bajjal, csapással, szerencsétlenséggel
átoksújtott melléknév 12A7 (ritk)
a rómaiak hite szerint az istenek most átpártoltak eddig átoksújtott városukhoz
(1899 Nagy képes világtörténet)
átokterhelt melléknév 12B7 (rég)
töröljék el ma egészen átokterhelt gabonatörvényeinket
(1842 Kossuth Lajos)
hajója kincsekkel volt teli. De az rablott jószág volt mind, s Villiam nem vihetett átokterhelt vagyont azon födél alá, mely alatt kedvesei laktak szegényül, de lelki tisztaságban
(1851 Jókai Mór)
átokvert melléknév 12B7 (irod)
Volnék bár hallgató éjféleken Átokvert kósza lélek, Ki még koporsajában sem pihen
(1844 Petőfi Sándor)
féktelen düh zsákmányává Lőn átokvert életünk
(1860 Thaly Kálmán)
ez átokvertt országot Fogom halálig ostorozni
(1866 Ormódy Bertalan)
manó jár […] mindez átokvert helyekben
(1909 Babits Mihály ford.)

Beállítások