azonegy mut nm 22B1 (/irod)

1. (mn-i értékben) ’egyazon, ugyanaz’ ❖ Kriſtusnak kedveſsebb négy tanitványi, ketten ketten testvér Atyafiak voltak; azon egy haláſz meſterséget üzték; és azon egy társaságban ſzeretettel egyet értö emberek voltak (1772 Vajda Sámuel 7365001, 139) | Mindenik [növény] azon egy Törvény vagy Regula szerint nevelkedik, szaporodik és terjed (1778 Sófalvi József ford.–Voltaire C3751, 28) | azonegy vidék vagy zenemű néha vidám s néha szomoru benyomást tesz reánk (1864 Eötvös József C1600, 121) | Az ó és az új nyelv [ti. a görög] a roppant nagy különbségek mellett is tudományosan azonegy (1901 Budapesti Hírlap nov. 26. C0056, 11) | Sóvárogva emlékezünk azokra az időkre, amikor a politika és az irodalom egy ugyanazon tűzben sült, azonegy tűznél (1979 Esterházy Péter 9129001, 63).

1a. azonegy vmivel ’megegyező, azonos vmivel’ ❖ A’ vadgalamb […] színe, formája azonegy hamuszínkék házi galambunkéval (1829 Pák Dienes 8346010, 172) | a kőkorszakbeli ember ma is él a földön; a polynesiai kova-szekercéje azonegy a kiásott praehistorikus leletekkel (1901 Pesti Hírlap okt. 19. C0056, 7).

2. (hsz-i értékben) ’〈nm nyomósítására〉’ ❖ Maga-e [az]? – Azon-egy magam, Illés bácsi (1898 Móra István C3208, 142).

Vö. CzF.; SzT.

azonegy mutató névmás 22B1 (/irod)
1. (mn-i értékben)
egyazon, ugyanaz
Kriſtusnak kedveſsebb négy tanitványi, ketten ketten testvér Atyafiak voltak; azon egy haláſz meſterséget üzték; és azon egy társaságban ſzeretettel egyet értö emberek voltak
(1772 Vajda Sámuel)
Mindenik [növény] azon egy Törvény vagy Regula szerint nevelkedik, szaporodik és terjed
(1778 Sófalvi József ford.Voltaire)
azonegy vidék vagy zenemű néha vidám s néha szomoru benyomást tesz reánk
(1864 Eötvös József)
Az ó és az új nyelv [ti. a görög] a roppant nagy különbségek mellett is tudományosan azonegy
(1901 Budapesti Hírlap nov. 26.)
Sóvárogva emlékezünk azokra az időkre, amikor a politika és az irodalom egy ugyanazon tűzben sült, azonegy tűznél
(1979 Esterházy Péter)
1a. azonegy vmivel
megegyező, azonos vmivel
A’ vadgalamb […] színe, formája azonegy hamuszínkék házi galambunkéval
(1829 Pák Dienes)
a kőkorszakbeli ember ma is él a földön; a polynesiai kova-szekercéje azonegy a kiásott praehistorikus leletekkel
(1901 Pesti Hírlap okt. 19.)
2. (hsz-i értékben)
〈nm nyomósítására〉
Maga-e [az]? – Azon-egy magam, Illés bácsi
(1898 Móra István)
Vö. CzF.; SzT.

Beállítások