azonosít ts ige 4a4

1. ’vkit v. vmit vkivel v. vmivel azonosnak tart, egyezőnek tekint’ ❖ a törvénynek e kétféle kifejezése általok azonosíttatott (1841 Sárosi Gyula 8404071, 333) | A gyülés tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy a szocziálistákat az anarkistákkal azonositják, és kimondta, hogy a magyarországi szocziálista munkáspárt nem dinamittal, de elvekkel, folytatja küzdelmét a tőke uralma ellen (1894 Hazánk 8634001, 7) | félreérti a kereszténységet, aki a szentképek tiszteletével azonosítja (1936 Fejtő Ferenc 9140001, 14) | A szépasszonyokat [= női démonokat] és a tündéreket mégsem lehet teljesen azonosítani (1981 Dömötör Tekla 1039006, 88) | az önálló gazdálkodói létformát a polgárival azonosító nézetek (1997 Czakó Ágnes 2047004, 97).

1a. ’〈személy(ek csoportjá)t〉 vkivel v. vmely törekvéssel, mozgalommal azonos felfogásúnak tartva szoros kapcsolatba hoz’ ❖ személyem némileg a’ köz ügygyel azonosítva lön (1841 Széchenyi István CD1501) | a szabadelvüeket azonositák Martinovicscsal (1861 Beniczky Emil ford.–Pulszky Ferenc C0940, 385) | Én sohasem azonosítom a napi lapok szegény munkásait a lapok irányával (1929 Kosztolányi Dezső C2751, 299) | Ezért azonosította a korábbi történetírás Szapolyai Jánost a köznemesi vagy ún. nemzeti párttal (1994 Kubinyi András CD17).

1b. ’〈szót, népet〉 egy másikkal azonos eredetűnek tart’ ❖ [A betyár szó Jerney] által a zendavestabani petiare = quelle der übel, a rosznak forrása, kútfeje, névvel azonosítva (1854 Ipolyi Arnold 8197006, 93) | [Boyd Dawkins] a neolithi időszak népeit az iberekkel azonosítja, kiknek ivadékai a mostani baszkok (1884 Hunfalvy János 8191001, 35) | vannak, akik azonosítják a két nevet, vannak, akik mereven elkülönítik őket egymástól (1937 Zsirai Miklós C4981, 205).

2. ’vkit v. vmit vmely más, (vmiről) ismert személlyel v. dologgal azonosnak ítél(, és így felismer)’ ❖ Az „ezeröt” szó [egy rovásírásos feliratban] szintén leköti a szemlélő figyelmét, mert benne az ő betűnek olyan jegyével találkozunk, a melylyel a később lejegyzett betűsorok egyetlen ö jegye sem azonosítható (1909 Sebestyén Gyula 9593001, 199) | A forradalom, melyet iskolakönyvekből, festményekről és színházi jelenetekből ismerünk, a képzeletünkben görögtűz és életkép és amint a közvetlen közelünkben morajlik, nem tudjuk azonositani azzal, amit hallottunk és olvastunk róla (1916 Kosztolányi Dezső 9359344, 86) | A kinagyított képeken látható személyeket aztán sorra azonosítottuk (1977 Kertész Imre² CD41) | A kutatók az általa [ti. Méliusz által] leírt növényfajok közül 480-at tudtak azonosítani (1993 A magyarság kézikönyve CD06).

3. azonosítja magát vmivel (kissé rég) ’vki teljes mértékben egyetért, azonosul vmivel’ ❖ az ausztriai háznak jövendője csak azon föltétel alatt lehető, ha ő azonosítja magát népei szabadságával (1848 Kossuth Lajos CD32) | Noémi egyáltalán nem azonosította magát familiája számító terveivel (1927 Babits Mihály C0699, 208) | Eötvös ugyan 48 előtt sem azonosította magát a forradalommal, de legalább polgári rokonszenvet tanusított iránta (1951 Sőtér István 9613009, 86).

3a. azonosítja magát ’vki vmely réteg, csoport tagjának vallva magát, törekvéseikkel azonosul’ ❖ Milyen örömmel azonosítottam magam az itteni néppel; milyen természetesen vallottam belül magamat az itteni zsellérsorok fiának is, midőn az értelmiségiek társaságában védelmükre keltem (1939 Illyés Gyula 9274074, 76) | [Ambrus Zoltán] fejlődése folyamán a Nyugatig jutott el – csak az a kérdés, mily fokig azonosította magát vele (1943 Gyergyai Albert 9202013, 26) | Aki Magyarországon melegként azonosítja magát, az ma már sajnos az identitással együtt egy olyan kisebbségi tudatot is kap, amelyhez önvédelmi reflexek tartoznak (1998 Magyar Hírlap CD09).

3b. azonosítja magát vmivel v. vkivel ’vkinek a helyzetébe, vmely szerepbe mélyen beleéli magát, azonosul vele’ ❖ a szinész az előadandó jellem egész egyéniségével azonositsa magát (1871 Paulay Ede 8357003, 44) | Aki a mesét átéli, azonosítja magát a hősével (1937 Honti János 9255002, 109) | a gyermek inkább „nagy” akarjon lenni, tehát az anyával és ne a kisbabával azonosítsa magát (1965 György Júlia 1062002, 89).

J: azonít.

Ö: be~.

ÖU: el~.

Sz: azonosítás.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. azonos; ÉKsz.

azonosít tárgyas ige 4a4
1.
vkit v. vmit vkivel v. vmivel azonosnak tart, egyezőnek tekint
a törvénynek e kétféle kifejezése általok azonosíttatott
(1841 Sárosi Gyula)
A gyülés tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy a szocziálistákat az anarkistákkal azonositják, és kimondta, hogy a magyarországi szocziálista munkáspárt nem dinamittal, de elvekkel, folytatja küzdelmét a tőke uralma ellen
(1894 Hazánk)
félreérti a kereszténységet, aki a szentképek tiszteletével azonosítja
(1936 Fejtő Ferenc)
A szépasszonyokat [= női démonokat] és a tündéreket mégsem lehet teljesen azonosítani
(1981 Dömötör Tekla)
az önálló gazdálkodói létformát a polgárival azonosító nézetek
(1997 Czakó Ágnes)
1a.
〈személy(ek csoportjá)t〉 vkivel v. vmely törekvéssel, mozgalommal azonos felfogásúnak tartva szoros kapcsolatba hoz
személyem némileg a’ köz ügygyel azonosítva lön
(1841 Széchenyi István)
a szabadelvüeket azonositák Martinovicscsal
(1861 Beniczky Emil ford.Pulszky Ferenc)
Én sohasem azonosítom a napi lapok szegény munkásait a lapok irányával
(1929 Kosztolányi Dezső)
Ezért azonosította a korábbi történetírás Szapolyai Jánost a köznemesi vagy ún.úgynevezett nemzeti párttal
(1994 Kubinyi András)
1b.
〈szót, népet〉 egy másikkal azonos eredetűnek tart
[A betyár szó Jerney] által a zendavestabani petiare = quelle der übel, a rosznak forrása, kútfeje, névvel azonosítva
(1854 Ipolyi Arnold)
[Boyd Dawkins] a neolithi időszak népeit az iberekkel azonosítja, kiknek ivadékai a mostani baszkok
(1884 Hunfalvy János)
vannak, akik azonosítják a két nevet, vannak, akik mereven elkülönítik őket egymástól
(1937 Zsirai Miklós)
2.
vkit v. vmit vmely más, (vmiről) ismert személlyel v. dologgal azonosnak ítél(, és így felismer)
Az „ezeröt” szó [egy rovásírásos feliratban] szintén leköti a szemlélő figyelmét, mert benne az ő betűnek olyan jegyével találkozunk, a melylyel a később lejegyzett betűsorok egyetlen ö jegye sem azonosítható
(1909 Sebestyén Gyula)
A forradalom, melyet iskolakönyvekből, festményekről és színházi jelenetekből ismerünk, a képzeletünkben görögtűz és életkép és amint a közvetlen közelünkben morajlik, nem tudjuk azonositani azzal, amit hallottunk és olvastunk róla
(1916 Kosztolányi Dezső)
A kinagyított képeken látható személyeket aztán sorra azonosítottuk
(1977 Kertész Imre²)
A kutatók az általa [ti. Méliusz által] leírt növényfajok közül 480-at tudtak azonosítani
(1993 A magyarság kézikönyve)
3. azonosítja magát vmivel (kissé rég)
vki teljes mértékben egyetért, azonosul vmivel
az ausztriai háznak jövendője csak azon föltétel alatt lehető, ha ő azonosítja magát népei szabadságával
(1848 Kossuth Lajos)
Noémi egyáltalán nem azonosította magát familiája számító terveivel
(1927 Babits Mihály)
Eötvös ugyan 48 előtt sem azonosította magát a forradalommal, de legalább polgári rokonszenvet tanusított iránta
(1951 Sőtér István)
3a. azonosítja magát
vki vmely réteg, csoport tagjának vallva magát, törekvéseikkel azonosul
Milyen örömmel azonosítottam magam az itteni néppel; milyen természetesen vallottam belül magamat az itteni zsellérsorok fiának is, midőn az értelmiségiek társaságában védelmükre keltem
(1939 Illyés Gyula)
[Ambrus Zoltán] fejlődése folyamán a Nyugatig jutott el – csak az a kérdés, mily fokig azonosította magát vele
(1943 Gyergyai Albert)
Aki Magyarországon melegként azonosítja magát, az ma már sajnos az identitással együtt egy olyan kisebbségi tudatot is kap, amelyhez önvédelmi reflexek tartoznak
(1998 Magyar Hírlap)
3b. azonosítja magát vmivel v. vkivel
vkinek a helyzetébe, vmely szerepbe mélyen beleéli magát, azonosul vele
a szinész az előadandó jellem egész egyéniségével azonositsa magát
(1871 Paulay Ede)
Aki a mesét átéli, azonosítja magát a hősével
(1937 Honti János)
a gyermek inkább „nagy” akarjon lenni, tehát az anyával és ne a kisbabával azonosítsa magát
(1965 György Júlia)
J: azonít
ÖU: elazonosít
Sz: azonosítás
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. azonos; ÉKsz.

Beállítások