azonosság fn 3A8

1. (gyakr. birtokszóként) ’vmely dolognak, személynek egy v. több másikkal azonos volta, teljes egyezése’ ❖ [a gazdatisztek munkásaikkal] ugy bánjanak mint embertársukkal; […] a’ természeti jognak mindenkinél való azonosságáról (identitas) semmiben meg ne felejtkezzenek! (1833 Kunoss Endre 8260037, 115) | [a kocsis vallomása] az azonosságot Ráby Mátyás és Gyöngyöm Miska között kétségtelenné teszi (1879 Jókai Mór CD18) | A hangsúlyos ritmus alaptörvénye szigorúan megköveteli az értelmi és ritmikai hangsúly azonosságát (1918 Gábor Ignác CD10) | A társadalmi rendszerünk azonosságán, közös céljainkon, közös eszményeinken alapuló közös törvényszerűségek vitathatatlan érvénye nem azt jelenti, hogy a szocialista országok kulturális politikája uniformizált (1968 Aczél György 9809008, 147) | A két Rapszódia [ti. Bartóké] e közös gyökér, a feldolgozás azonos alapelvei és a műfaji azonosság ellenére két különböző mű, mindkettőnek megvan az egyénisége (1975 Kroó György 1085002, 148).

1a. (rég) ’személyazonosság’ ❖ Egy rendelet megkivánta, hogy a törvényen kivül helyezett bűnös azonossága két helyhatósági tisztviselő jelenlétében állapitassék meg (1865 Lauka Gusztáv 8343012, 177) | Az otthoniaknak a horvát küldöttekre nézve jelszót kellend megállapitaniok s engem arról értesiteni kell, hogy biztosak legyünk annak azonossága felől, ki magát horvát küldöttként jelentendi (1882 Kossuth Lajos 8250004, 89).

2. (Mat) ’a változó(k) értékétől független egyenlőség’ ❖ [az] azonosság a matematikában oly egyenlőség, melyben az egyenlőségi jel két oldalán álló kifejezések tekintet nélkül a bennök előforduló számjelek (betük) speciális értékeire egyenlők […] p. (a + b)c =ac+bc, a2–b2=(a+b)(a–b) (1893 PallasLex. CD02).

3. (Fil) ’a létezőknek önmagukkal való (időlegesen) azonos volta mint kategória’ ❖ az azonosság’ bölcsészetének (Identitätsziel) vázlatát adta (1842 Athenaeum C0024, 8) | A logika legfőbb elvei: az azonosság (A=A), a nem-azonosság (A = nem-A) és a harmadik kizárásának (vagy A vagy nem-A) elvei (1981 Lendvai L. Ferenc 1092001, 61) | Hogyan lehetséges […] a gondolkodás és a lét […] végső szubsztanciájának [= lényegének] azonosságát kimutatni? (1982 Rozsnyai Ervin 2029002, 475).

4. ’az egyénnek a közösséghez és önmagához való (változásaiban is) állandó viszonya’ ❖ újra és újra szeretném meghaladni magamat, ugyanakkor az önmagammal való azonosságomat is megteremteni (1982 Csoóri Sándor 9090048, 279) | Ha az ember önmagával belső azonosságba kerül, a másokkal való közösségre is alkalmas lesz (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

5. ’két v. több dolog, személy tulajdonságai között észlelhető azonos vonás’ ❖ Kimutattuk e két államférfi azonosságát egyéniségükben és tetteikben (1878 Ábrányi Kornél² C0520, 75) | A világirodalmi párhuzamok között […] az orosz irodalommal való összevetések bizonyulnak a legtermékenyebbnek, részben, mert ezek a kutatások még csak pár éve kezdődtek, s egyre több újat adnak, részben a történelmi fejlődés azonosságai miatt (1972 Mészáros Vilma 2018017, 498) | Először szinte csak címszószerűen tudjuk felsorolni, miben hasonlítunk, miben különbözünk, mi bennünk az azonosság, mi bennünk a másság (1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin 1064003, 222).

5a. ’két jelenségnek egymással, ill. vmely személynek alkotásával megvalósuló egysége, összhangja, megfelelő volta’ ❖ Ekkora azonosságot az ember és az ő műve között csak Petőfinél találunk (1900 Palágyi Menyhért 9509002, 366) | Mi jellemezte pártunk politikáját az elmúlt két évben? Mindenekelőtt a nyílt beszéd, a szó és tett azonossága, a cselekvés egysége! (1958 Népszava nov. 6. C1502, 2) | S itt rögtön mélyebbre vivő erekhez jutunk, a szó és cselekvés ősi azonosságához, mikor a költészet szavakból és szavakkal fogta egységbe a mindenséget (1972 Csányi László² 2021027, 948).

5b. ’két v. több dolog, jelenség (azonos eredetéből származó) nagyfokú hasonlósága’ ❖ a zendparzi és [az] ősmagyar vallás közti azonosság, vagy legalább szoros rokonság (1854 Ipolyi Arnold 8197006, 91) | [Budenz] a régi magy. til azonosságát az ujabb tilt alakkal bebizonyította (1882 Vámbéry Ármin 8507010, 484) | [a viseletükhöz tartozó] ruhadarabok azonossága és hasonelnevezése mindenesetre a hétfalusiak székely eredete mellett bizonyítanak (1909 Malonyay Dezső 8292012, 45) | [Peretsényi Nagy László] kusza históriájával végső soron a magyar és a lapp nyelv azonosságának hitét akarta terjeszteni (1973 Lakó György CD30).

6. (ritk) ’állandóság, (unalmas) egyhangúság, egyformaság’ ❖ Hervasztott az egyedüllét, az únt azonosság (1942 Szentkuthy Miklós 9664006, 82) | Zőldhagymát vegyenek! Fínom zőldhagymát vegyenek! … Szent vagy, szent vagy, szent vagy! – Gépies azonossággal felváltva ismételgette két külön világba tartozó robotját (1945 e. Szabó Dezső 9623003, 57).

J: azonság.

Ö: érdek~, nézet~, ön~, személy~.

ÖU: osztály~, sors~, vélemény~.

ÖE: ~teremtés, ~válság.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. azonos; ÉKsz.

azonosság főnév 3A8
1. (gyakr. birtokszóként)
vmely dolognak, személynek egy v. több másikkal azonos volta, teljes egyezése
[a gazdatisztek munkásaikkal] ugy bánjanak mint embertársukkal; […] a’ természeti jognak mindenkinél való azonosságáról (identitas) semmiben meg ne felejtkezzenek!
(1833 Kunoss Endre)
[a kocsis vallomása] az azonosságot Ráby Mátyás és Gyöngyöm Miska között kétségtelenné teszi
(1879 Jókai Mór)
A hangsúlyos ritmus alaptörvénye szigorúan megköveteli az értelmi és ritmikai hangsúly azonosságát
(1918 Gábor Ignác)
A társadalmi rendszerünk azonosságán, közös céljainkon, közös eszményeinken alapuló közös törvényszerűségek vitathatatlan érvénye nem azt jelenti, hogy a szocialista országok kulturális politikája uniformizált
(1968 Aczél György)
A két Rapszódia [ti. Bartóké] e közös gyökér, a feldolgozás azonos alapelvei és a műfaji azonosság ellenére két különböző mű, mindkettőnek megvan az egyénisége
(1975 Kroó György)
1a. (rég)
Egy rendelet megkivánta, hogy a törvényen kivül helyezett bűnös azonossága két helyhatósági tisztviselő jelenlétében állapitassék meg
(1865 Lauka Gusztáv)
Az otthoniaknak a horvát küldöttekre nézve jelszót kellend megállapitaniok s engem arról értesiteni kell, hogy biztosak legyünk annak azonossága felől, ki magát horvát küldöttként jelentendi
(1882 Kossuth Lajos)
2. (Mat)
a változó(k) értékétől független egyenlőség
[az] azonosság a matematikában oly egyenlőség, melyben az egyenlőségi jel két oldalán álló kifejezések tekintet nélkül a bennök előforduló számjelek (betük) speciális értékeire egyenlők […] p.például (a + b)c =ac+bc, a2–b2=(a+b)(a–b)
(1893 PallasLex.)
3. (Fil)
a létezőknek önmagukkal való (időlegesen) azonos volta mint kategória
az azonosság’ bölcsészetének (Identitätsziel) vázlatát adta
(1842 Athenaeum)
A logika legfőbb elvei: az azonosság (A=A), a nem-azonosság (A = nem-A) és a harmadik kizárásának (vagy A vagy nem-A) elvei
(1981 Lendvai L. Ferenc)
Hogyan lehetséges […] a gondolkodás és a lét […] végső szubsztanciájának [= lényegének] azonosságát kimutatni?
(1982 Rozsnyai Ervin)
4.
az egyénnek a közösséghez és önmagához való (változásaiban is) állandó viszonya
újra és újra szeretném meghaladni magamat, ugyanakkor az önmagammal való azonosságomat is megteremteni
(1982 Csoóri Sándor)
Ha az ember önmagával belső azonosságba kerül, a másokkal való közösségre is alkalmas lesz
(1995 Jubileumi kommentár)
5.
két v. több dolog, személy tulajdonságai között észlelhető azonos vonás
Kimutattuk e két államférfi azonosságát egyéniségükben és tetteikben
(1878 Ábrányi Kornél²)
A világirodalmi párhuzamok között […] az orosz irodalommal való összevetések bizonyulnak a legtermékenyebbnek, részben, mert ezek a kutatások még csak pár éve kezdődtek, s egyre több újat adnak, részben a történelmi fejlődés azonosságai miatt
(1972 Mészáros Vilma)
Először szinte csak címszószerűen tudjuk felsorolni, miben hasonlítunk, miben különbözünk, mi bennünk az azonosság, mi bennünk a másság
(1989 Hegedüs T. András–Forray R. Katalin)
5a.
két jelenségnek egymással, ill. vmely személynek alkotásával megvalósuló egysége, összhangja, megfelelő volta
Ekkora azonosságot az ember és az ő műve között csak Petőfinél találunk
(1900 Palágyi Menyhért)
Mi jellemezte pártunk politikáját az elmúlt két évben? Mindenekelőtt a nyílt beszéd, a szó és tett azonossága, a cselekvés egysége!
(1958 Népszava nov. 6.)
S itt rögtön mélyebbre vivő erekhez jutunk, a szó és cselekvés ősi azonosságához, mikor a költészet szavakból és szavakkal fogta egységbe a mindenséget
(1972 Csányi László²)
5b.
két v. több dolog, jelenség (azonos eredetéből származó) nagyfokú hasonlósága
a zendparzi és [az] ősmagyar vallás közti azonosság, vagy legalább szoros rokonság
(1854 Ipolyi Arnold)
[Budenz] a régi magy.magyar til azonosságát az ujabb tilt alakkal bebizonyította
(1882 Vámbéry Ármin)
[a viseletükhöz tartozó] ruhadarabok azonossága és hasonelnevezése mindenesetre a hétfalusiak székely eredete mellett bizonyítanak
(1909 Malonyay Dezső)
[Peretsényi Nagy László] kusza históriájával végső soron a magyar és a lapp nyelv azonosságának hitét akarta terjeszteni
(1973 Lakó György)
6. (ritk)
állandóság, (unalmas) egyhangúság, egyformaság
Hervasztott az egyedüllét, az únt azonosság
(1942 Szentkuthy Miklós)
Zőldhagymát vegyenek! Fínom zőldhagymát vegyenek! … Szent vagy, szent vagy, szent vagy! – Gépies azonossággal felváltva ismételgette két külön világba tartozó robotját
(1945 e. Szabó Dezső)
ÖU: osztályazonosság, sorsazonosság, véleményazonosság
ÖE: azonosságteremtés, azonosságválság
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. azonos; ÉKsz.

Beállítások