azték mn és fn (Tört)

I. mn 13D

1. ’az i. sz. 2. századtól Mexikó északi fennsíkján letelepedő, s a 15. századra az egész mai Mexikó területét meghódító, hatalmas birodalmat létrehozó, a uto-azték nyelvek navatl alcsaládjába tartozó nyelvet beszélő 〈nép(csoport)〉’ ❖ Midőn Cortez megszállta Mexicót, ottan az aztec – hatalmas indus néptörzs uralkodott (1861 Rosty Pál 8397006, 117) | az azték és a maya nép a civilisatio oly magas fokán állott-e, mint Herrera s a többi spanyol iró mondja, vagy pedig csak „csodásan ügyes barbárok” voltak, mint Morgan állítja (1882 Kossuth Lajos CD32) | [a fehérbőrű spanyol] a rézbőrű azték nemzetséget kipusztította (1915 Hatvany Lajos CD10).

1a. ’ehhez a néphez tartozó 〈személy〉’ ❖ aztec császárok (1861 Rosty Pál 8397006, 115) | [termete] olyan volt, mint egy azték hercegnőé (1912 Színi Gyula CD10) | közép-amerikai azték részeg ember […] kihágásai csak a beléköltözött boristennek esnek a rovására (1923 e. Posch Jenő CD10) | a híres azték uralkodó, Montezuma (1997 Magyarország állatvilága CD14) | Az azték és a maja papok is használták ezeket a [pszichés izgató hatású] gombákat szertartásaikban (1999 Természet Világa CD50).

1b. ’e nép által létrehozott, hozzá tartozó 〈állam〉’ ❖ az Aztek birodalom fölállásakor, tehát, midőn még az európaiak nem foglalták el a földet (1859 Vasárnapi Újság febr. 13. CD56) | az azték állam hatalmának kiteljesedése (1988 Tények könyve CD37) | az azték birodalom államnyelve (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

1c. (főként) e nép által lakott, ill. az egykori azték birodalomhoz, valamint a mai Mexikóhoz tartozó 〈vidék, terület, település stb.〉’ ❖ az azték városok kőszörnyetegei között (1926 Nagy Endre CD10) | azték vadonok homályában (1967 Méliusz József 9433001, 130) | Texcoco azték városállam (1992 Boglár Lajos CD17) | pogány szertartások emlékét őrző elhagyott azték romvárosban (2000 Magyar Hírlap CD09).

1d. ’e nép (tárgyi) kultúrájára, (társadalmi) szokásaira jellemző, ahhoz tartozó, ill. gondolkodásmódját tükröző’ ❖ aztek hagyományok szerint azt [ti. a kukoricát] a toltequok hozták be Anahuacba a 7-dik században (1861 Rosty Pál 8397006, 117) | azték templom (1898 Jókai Mór CD18) | azték teremtésmonda (1942 Várkonyi Nándor 9758003, 377) | azték halotti maszk (1964 Szentkuthy Miklós 9664012, 299) | azték naptár (1998 Magyar Hírlap CD09) | azték minták rajzolódtak ki (2000 Lakáskultúra CD39).

2. ’e nép által beszélt, a uto-azték nyelvek navatl alcsaládjába tartozó 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű 〈(írott) szó, szöveg〉’ ❖ „titlan” aztek nyelven várost tesz (1859 Vasárnapi Újság febr. 27. CD56) | Azték nyelv v. nahuatl nyelv (mexikói nyelv) régente egész Közép-Amerikában divott (1892 PallasLex. CD02) | találtak hosszú lapos kőoszlopokat, amik tele voltak vésve egysoros azték rúnákkal (1898 Jókai Mór CD18) | [a képírás] számunkra könnyebben elemezhető emlékei […] az azték nyelvemlékek (1997 Magyar nyelv és irodalom CD13).

II. fn 3D5

1. (tbsz-ban, hat ne-vel) ’a mai Mexikó területén élt, ill. itt élő, a uto-azték nyelvek navatl alcsaládjába tartozó nyelvet beszélő nép (egy csoportja)’ ❖ Humboldt, ki őket [ti. a Mexikó területéről származó, híressé vált, mikrokefáliában szenvedő testvérpárt] Berlinben látta, bennük törpékre ismert, de azt, hogy a régi aztékok ivadékai volnának, kisütni nem birta (1856 Vasárnapi Újság márc. 16. CD56) | az aztékek és mayák rendkívül értettek a kertészséghez (1882 Kossuth Lajos CD32) | [a] kígyónak vagy az ungibékának tisztelete […] dívott az aztékoknál (1942 Várkonyi Nándor 9758004, 507) | Az aztékok és az inkák néhány száz éves, rövid életű kultúrájával szemben a maják közel ötezer éves kultúrája állt (1999 Természet Világa CD50).

1a. (rendsz. ne-vel) ’e néphez tartozó személy’ ❖ Az aztékok […] az axolotl, „vízi szörny” nevet adták neki [ti. egy, a farkos kétéltűek rendjébe tartozó állatfajnak] (1988 Szilágyi Tibor ford.–Attenborough 1146003, 142) | a spanyol conquistadorok [= hódítók] aztékok és inkák ezreit mészárolták le (1997 Magyar Hírlap CD09).

2. (rég, ritk) ’vásárban, cirkuszban mutogatott, (indián származású) torz, törpe testű ember’ ❖ Csudálatos kis emberkéket, aztékeket mutogatnak az Europa szálloda teremében (1856 Vasárnapi Újság aug. 3. CD56) | Az Európában az (ötvenes években Budapesten is) „azték” név alatt mutatott indián törpék törpefejü és törpetestü indus korcsok voltak (1893 PallasLex. CD02) | nem lesz a közjogi alapon álló ellenzékből senki, elpusztulnak, kivesznek, mint a madárfejű aztékek (1896 Mikszáth Kálmán CD04) | A Henry Street-i panoptikumban magam láttam egypár aztékot, […] karikalábakon ültek. Semmiféleképpen nem bírják kiegyenesíteni a lábukat, mert azok az izmok […] a jobb térd mögött, teljesen elsorvadtak (1974 Szentkuthy Miklós ford.–Joyce 9664016, 709).

ÖU: juto-~.

Vö. TESz.; ÉKsz.; IdSz.

azték melléknév és főnév (Tört)
I. melléknév 13D
1.
az i. sz. 2. századtól Mexikó északi fennsíkján letelepedő, s a 15. századra az egész mai Mexikó területét meghódító, hatalmas birodalmat létrehozó, a uto-azték nyelvek navatl alcsaládjába tartozó nyelvet beszélő 〈nép(csoport)
Midőn Cortez megszállta Mexicót, ottan az aztec – hatalmas indus néptörzs uralkodott
(1861 Rosty Pál)
az azték és a maya nép a civilisatio oly magas fokán állott-e, mint Herrera s a többi spanyol iró mondja, vagy pedig csak „csodásan ügyes barbárok” voltak, mint Morgan állítja
(1882 Kossuth Lajos)
[a fehérbőrű spanyol] a rézbőrű azték nemzetséget kipusztította
(1915 Hatvany Lajos)
1a.
ehhez a néphez tartozó 〈személy〉
aztec császárok
(1861 Rosty Pál)
[termete] olyan volt, mint egy azték hercegnőé
(1912 Színi Gyula)
közép-amerikai azték részeg ember […] kihágásai csak a beléköltözött boristennek esnek a rovására
(1923 e. Posch Jenő)
a híres azték uralkodó, Montezuma
(1997 Magyarország állatvilága)
Az azték és a maja papok is használták ezeket a [pszichés izgató hatású] gombákat szertartásaikban
(1999 Természet Világa)
1b.
e nép által létrehozott, hozzá tartozó 〈állam〉
az Aztek birodalom fölállásakor, tehát, midőn még az európaiak nem foglalták el a földet
(1859 Vasárnapi Újság febr. 13.)
az azték állam hatalmának kiteljesedése
(1988 Tények könyve)
az azték birodalom államnyelve
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
1c.
(főként) e nép által lakott, ill. az egykori azték birodalomhoz, valamint a mai Mexikóhoz tartozó 〈vidék, terület, település stb.〉
az azték városok kőszörnyetegei között
(1926 Nagy Endre)
azték vadonok homályában
(1967 Méliusz József)
Texcoco azték városállam
(1992 Boglár Lajos)
pogány szertartások emlékét őrző elhagyott azték romvárosban
(2000 Magyar Hírlap)
1d.
e nép (tárgyi) kultúrájára, (társadalmi) szokásaira jellemző, ahhoz tartozó, ill. gondolkodásmódját tükröző
aztek hagyományok szerint azt [ti. a kukoricát] a toltequok hozták be Anahuacba a 7-dik században
(1861 Rosty Pál)
azték templom
(1898 Jókai Mór)
azték teremtésmonda
(1942 Várkonyi Nándor)
azték halotti maszk
(1964 Szentkuthy Miklós)
azték naptár
(1998 Magyar Hírlap)
azték minták rajzolódtak ki
(2000 Lakáskultúra)
2.
e nép által beszélt, a uto-azték nyelvek navatl alcsaládjába tartozó 〈nyelv〉, ill. ilyen nyelvű (írott) szó, szöveg〉
„titlan” aztek nyelven várost tesz
(1859 Vasárnapi Újság febr. 27.)
Azték nyelv v.vagy nahuatl nyelv (mexikói nyelv) régente egész Közép-Amerikában divott
(1892 PallasLex.)
találtak hosszú lapos kőoszlopokat, amik tele voltak vésve egysoros azték rúnákkal
(1898 Jókai Mór)
[a képírás] számunkra könnyebben elemezhető emlékei […] az azték nyelvemlékek
(1997 Magyar nyelv és irodalom)
II. főnév 3D5
1. (tbsz-ban, hat ne-vel)
a mai Mexikó területén élt, ill. itt élő, a uto-azték nyelvek navatl alcsaládjába tartozó nyelvet beszélő nép (egy csoportja)
Humboldt, ki őket [ti. a Mexikó területéről származó, híressé vált, mikrokefáliában szenvedő testvérpárt] Berlinben látta, bennük törpékre ismert, de azt, hogy a régi aztékok ivadékai volnának, kisütni nem birta
(1856 Vasárnapi Újság márc. 16.)
az aztékek és mayák rendkívül értettek a kertészséghez
(1882 Kossuth Lajos)
[a] kígyónak vagy az ungibékának tisztelete […] dívott az aztékoknál
(1942 Várkonyi Nándor)
Az aztékok és az inkák néhány száz éves, rövid életű kultúrájával szemben a maják közel ötezer éves kultúrája állt
(1999 Természet Világa)
1a. (rendsz. ne-vel)
e néphez tartozó személy
Az aztékok […] az axolotl, „vízi szörny” nevet adták neki [ti. egy, a farkos kétéltűek rendjébe tartozó állatfajnak]
(1988 Szilágyi Tibor ford.Attenborough)
a spanyol conquistadorok [= hódítók] aztékok és inkák ezreit mészárolták le
(1997 Magyar Hírlap)
2. (rég, ritk)
vásárban, cirkuszban mutogatott, (indián származású) torz, törpe testű ember
Csudálatos kis emberkéket, aztékeket mutogatnak az Europa szálloda teremében
(1856 Vasárnapi Újság aug. 3.)
Az Európában az (ötvenes években Budapesten is) „azték” név alatt mutatott indián törpék törpefejü és törpetestü indus korcsok voltak
(1893 PallasLex.)
nem lesz a közjogi alapon álló ellenzékből senki, elpusztulnak, kivesznek, mint a madárfejű aztékek
(1896 Mikszáth Kálmán)
A Henry Street-i panoptikumban magam láttam egypár aztékot, […] karikalábakon ültek. Semmiféleképpen nem bírják kiegyenesíteni a lábukat, mert azok az izmok […] a jobb térd mögött, teljesen elsorvadtak
(1974 Szentkuthy Miklós ford.Joyce)
ÖU: juto-azték
Vö. TESz.; ÉKsz.; IdSz.

Beállítások