babéros mn és fn 

I. mn 15A2 (kissé rég)

1. (elismerésül) babérkoszorúval övezett’ ❖ Mégis babéros csüggedő fejed’ Emelve (1829 Décsei János C1375, 53) | Képverete: babéros fejű, s balra néző királyi mellkép (1868 Századok CD57) | Az ároktól jobbra-balra szintén ápolt földek, veteményes- és gyümölcsöskertek, és azokban ezüstfedelű, üvegfalú nyáripaloták láthatók: s csillogva-villogva hirdetik a szeptemberi sugarakkal a babéros homlokú budai napkirály múlhatatlan dicsőségét (1965 Jankovich Ferenc 9275030, 232).

1a. (stilizált) babérkoszorúval díszített’ ❖ Sivár életért engem nem pótolhat Majd egy babéros, díszes sírhalom! (1899 Ady Endre C0537, 461) | Györe Mózesnek és feleségének […] egy bajtársi szeretettel összeácsolt babéros galiciai kereszt maradt (1915 Budapesti Hírlap jún. 30. C4703, 7).

1b. (vál) ’elismerésre, dicsőségre méltó, ill. nagyra becsült, elismert, dicsőség által övezett’ ❖ Azért babéros Nemzeti Dallosink Virág! Kazinczynk! adjatok éneket, Mellyel kegyelmét Nádorunknak Minden igaz Magyar emlegesse (1823 k. Szeél Sámuel C2571, 341) | Bérczek, folyók zengik babéros harczait (1843 Beöthy Zsigmond C1011, 182) | A dicsőség babéros pályája nyilt meg előtte (1856 Vasárnapi Újság CD56) | Egy öreg művész-ember, nagy multú és nevű, visszaálmodta […] a babéros multat, a nagy sikerek napjait (1901 Ady Endre C0534, 438) | nyolcvanhárom esztendő babéros munkája után örökre lehúnyta szemeit (1931 Révay József CD10).

2. ’babérlevéllel ízesített’ ❖ Babéros savanyu burgonya (1892 Zilahy Ágnes C6079, 85) | babéros sonkaleves (1987 Frank Júlia et al. CD19).

II. fn 4A8 (/Tört)

’〈az ún. baccalaureusi tudományos fokozattal rendelkező személy megnevezésére〉’ ❖ a 17 éves úrfi [ti. Koháry István] a bécsi egyetemen, Leopold császár előtt a metaphysicából a baccalaureatusi disputatiót fényesen végbevivén, a bölcsészet babérosává avattatott (1876 Thaly Kálmán CD57) | A krakói egyetemen – melyet ez időben sűrűn látogatták magyar ifjak – a bölcsészeti tanfolyamot végezte, és 1464-ben a babérosok sorába vétetett föl (1889 Fraknói Vilmos CD55) | a két főtantárgynak babérosa lett (1914 Magyar írók élete CD27).

Vö. CzF.; TESz. babkáros

babéros melléknév és főnév
I. melléknév 15A2 (kissé rég)
1.
(elismerésül) babérkoszorúval övezett
Mégis babéros csüggedő fejed’ Emelve
(1829 Décsei János)
Képverete: babéros fejű, s balra néző királyi mellkép
(1868 Századok)
Az ároktól jobbra-balra szintén ápolt földek, veteményes- és gyümölcsöskertek, és azokban ezüstfedelű, üvegfalú nyáripaloták láthatók: s csillogva-villogva hirdetik a szeptemberi sugarakkal a babéros homlokú budai napkirály múlhatatlan dicsőségét
(1965 Jankovich Ferenc)
1a.
(stilizált) babérkoszorúval díszített
Sivár életért engem nem pótolhat Majd egy babéros, díszes sírhalom!
(1899 Ady Endre)
Györe Mózesnek és feleségének […] egy bajtársi szeretettel összeácsolt babéros galiciai kereszt maradt
(1915 Budapesti Hírlap jún. 30.)
1b. (vál)
elismerésre, dicsőségre méltó, ill. nagyra becsült, elismert, dicsőség által övezett
Azért babéros Nemzeti Dallosink Virág! Kazinczynk! adjatok éneket, Mellyel kegyelmét Nádorunknak Minden igaz Magyar emlegesse
(1823 k. Szeél Sámuel)
Bérczek, folyók zengik babéros harczait
(1843 Beöthy Zsigmond)
A dicsőség babéros pályája nyilt meg előtte
(1856 Vasárnapi Újság)
Egy öreg művész-ember, nagy multú és nevű, visszaálmodta […] a babéros multat, a nagy sikerek napjait
(1901 Ady Endre)
nyolcvanhárom esztendő babéros munkája után örökre lehúnyta szemeit
(1931 Révay József)
2.
babérlevéllel ízesített
Babéros savanyu burgonya
(1892 Zilahy Ágnes)
babéros sonkaleves
(1987 Frank Júlia et al.)
II. főnév 4A8 (/Tört)
〈az ún. baccalaureusi tudományos fokozattal rendelkező személy megnevezésére〉
a 17 éves úrfi [ti. Koháry István] a bécsi egyetemen, Leopold császár előtt a metaphysicából a baccalaureatusi disputatiót fényesen végbevivén, a bölcsészet babérosává avattatott
(1876 Thaly Kálmán)
A krakói egyetemen – melyet ez időben sűrűn látogatták magyar ifjak – a bölcsészeti tanfolyamot végezte, és 1464-ben a babérosok sorába vétetett föl
(1889 Fraknói Vilmos)
a két főtantárgynak babérosa lett
(1914 Magyar írók élete)
Vö. CzF.; TESz. babkáros

Beállítások