bábjáték fn 3A2

1. ’vmely jelenetnek v. színdarabnak bábokkal történő eljátszása, előadása, ill. ez mint tevékenység’ ❖ [A sarlatánnak] bábjátékát értem, mellyre várasunkot, … végre eggy nagy dobbal öszve csűdítette (1806 Verseghy Ferenc C4441, 188) | még mint gyermek talán bábjátékkal töltém óráimat (1842 Pesti Hírlap CD61) | sok tágra nyílt gyerekszem, félig nyitva felejtett száj bámulja a bábjátékot (1926 Szini Gyula CD10) | [Divéky József] amikor hírét vette, hogy a bábjátékot feltámasztják, azonnal tervezgetéshez látott (1963 Csatkai Endre CD52) | Az európai bábjáték a 16. sz.-ban fellendült, virágkora a 17–18. sz.-ra esett (1977 NéprajziLex. CD47).

1a. ’a bábjátszás vmely előadási módja, stílusa’ ❖ a kínai bábjátékban minden bábot fekete lepelbe bújtatott színész mozgat, akár az embereket a végzet, vagy az olasz bábjátékban a minuciózus pontossággal megfaragott bábukat a zsinór (1931 Kodolányi János CD10) | A bábjáték jelenlegi tendenciáiról kaphatott ízelítőt a XI. Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál többnapos, zsúfolt programját végignéző közönség (1998 Magyar Hírlap CD09) | Érdekes, hogy mennyire hatnak a vásári tradíciók a művészi bábjátékra (2000 Magyar Hírlap CD09).

2. (Szính is) ’bábokkal való előadásra készült jelenet, színdarab, ill. ez mint színházi műfaj’ ❖ Sajátszerüek voltak az allegorikus játékok, melyekben az egyes erények és bünök jelentek meg, és a jó és rossz összeütközését, a nagy erkölcsi világdrámát jelképezték. Ilyenek voltak a bábjátékok tárgyai is (1893 PallasLex. CD02) | összejöttek volna egy gyönyörű bábjátékot eljátszani (1909 Kéri Pál CD10) | A bábjáték akképpen ábrázol tragikumot, amiként a legegyszerűbb matematikai formula ábrázol fizikai törvényt (1923 Kürti Pál CD10) | [Weöres Sándor] 1950-ben Csalóka Péter címmel írt bábjátékot (1986 Kenyeres Zoltán CD53).

3. (rég) ’játék baba’ ❖ ? Még alig hagyá el Báb-játékait, Még alig felejté Gyermekálmait (1836 Vörösmarty Mihály C4533, 170) | [Jolánka] előszedte gyermekkori bábjátékait (1854 Szathmáry Károly C3870, 25).

3a. (rég) ’játéknak, játékszernek tekintett dolog’ ❖ Minden pyramisok, a’ mellyeket látunk és a’ mellyeket erszényeink állíthatnának, mind merő bábjátékok, és nem tisztes béhatást csinál a’ látóra, hanem kaczagásra ingerli (1806 Kazinczy Ferenc C2557, 311) | a nép’ tekintélye kigunyoltaték, törvényei önmaga előtt bábjátékká váltak (1843 Kemény Zsigmond 8235029, 8) | irántami vonzalmát majd csak bábjátéknak fogja tekinteni, mellyről megfelejtkezni olly könnyü (1843 Szabó Richárd C7134, 205) | Urak! Bocsássatok meg e gyermeknek! Ő koronáját bábjátéknak nézi (1855 Madách Imre C2955, 185).

3b. (rég) bábjátékot űz vkivel, vmivel ’tetszése, kénye-kedve szerint bánik, játszik vkivel, vmivel’ ❖ [a bécsiek] mindennel, még a’ legkomolyabb tárgygyal is könnyelmű bábjátékot űznek (1842 Regélő Pesti Divatlap C1521, 630) | Bábjátékot akar velem űzni (1856 Balogh Tihamér C3971, 360) | Ti ég lakói, … Ti az emberrel csak bábjátékot űztök (1881 e. Szemere Miklós C3946, 203).

4. (birtokszóként) (rég) ’vki v. vmi hatalmának, önkényének kiszolgáltatott személy’ ❖ Eggy illy szép Teremtés … jobb állapotra méltó mintsem hogy eggy Glykonnak bábjátéka … legyen (1792 Kazinczy Ferenc ford.–Wieland C2553, 73) | az ember mindig ugyanaz, ábrándjainak bábjátéka, előitéleteinek, szokásainak rabja (1844 Rónay Jácint 8669001, 18) | Mészáros mindig a régi: környezetének bábjátéka (1849 Görgey Artúr CD16) | [Maylád István a mohácsi csata után] az ellenkirályok üzelmeinek öntudatlan bábjátékává vált (1889 Majláth Béla CD55).

5. (kissé rég) ’igaz tartalom nélküli, őszintétlen megnyilvánulás, színlelt cselekvés, komédiázás; színjáték¹’ ❖ egy Népet a’ ſzabadságnak édes álmaiba ſzenderítteni, az-alatt pedig egy trt a’ másik utánn nyakába vetni; báb-játékokkal ’s arany reménységekkel múlattatni (1792 Magyar Múzeum ford. 7448023, 456) | minden dolgunk lélektelen majmozás, és nevetséges bábjáték (1806 Hazai Tudósítások C0187, 262) | az alkotmányosság csak rendiségi bábjáték [volt] (1848 Kossuth Hírlapja CD61) | Szegény felebarátaim! Hogy kapnak hajba – nézem őket – Az élet bábjátékain (1887 Reviczky Gyula 8392076, 114) | az „irodalompolitika” szomorú és unalmas bábjátéka (1941–1946 Sőtér István 9613006, 99).

6. (rég)(biliárdasztalon) felállított (fa)bábukkal játszott játék’ ❖ Kégli, magyarul báb; a kégli-party – bábjáték (1896 Adorján Gyula C0531, 399) | Ajánljuk különleges gyártmányainkat, ugymint: két márványlappal felszerelt forditható tekeasztalainkat karambol- és bábjátékra szabályozva a legbiztosabb és legkönnyebb zárókészülékkel (1901 A Vendéglős 2100001, 7) | Kéglijáték vagy bábjáték, a billiárdjátéknak az a fajtája, melynél a billiárdasztalon fabábukat állítanak fel; három golyóval játsszák (1914 RévaiNagyLex. C5707, 399).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bábjáték főnév 3A2
1.
vmely jelenetnek v. színdarabnak bábokkal történő eljátszása, előadása, ill. ez mint tevékenység
[A sarlatánnak] bábjátékát értem, mellyre várasunkot, … végre eggy nagy dobbal öszve csűdítette
(1806 Verseghy Ferenc)
még mint gyermek talán bábjátékkal töltém óráimat
(1842 Pesti Hírlap)
sok tágra nyílt gyerekszem, félig nyitva felejtett száj bámulja a bábjátékot
(1926 Szini Gyula)
[Divéky József] amikor hírét vette, hogy a bábjátékot feltámasztják, azonnal tervezgetéshez látott
(1963 Csatkai Endre)
Az európai bábjáték a 16. sz.század-ban fellendült, virágkora a 17–18. sz.század-ra esett
(1977 NéprajziLex.)
1a.
a bábjátszás vmely előadási módja, stílusa
a kínai bábjátékban minden bábot fekete lepelbe bújtatott színész mozgat, akár az embereket a végzet, vagy az olasz bábjátékban a minuciózus pontossággal megfaragott bábukat a zsinór
(1931 Kodolányi János)
A bábjáték jelenlegi tendenciáiról kaphatott ízelítőt a XI. Pécsi Nemzetközi Felnőttbábfesztivál többnapos, zsúfolt programját végignéző közönség
(1998 Magyar Hírlap)
Érdekes, hogy mennyire hatnak a vásári tradíciók a művészi bábjátékra
(2000 Magyar Hírlap)
2. (Szính is)
bábokkal való előadásra készült jelenet, színdarab, ill. ez mint színházi műfaj
Sajátszerüek voltak az allegorikus játékok, melyekben az egyes erények és bünök jelentek meg, és a jó és rossz összeütközését, a nagy erkölcsi világdrámát jelképezték. Ilyenek voltak a bábjátékok tárgyai is
(1893 PallasLex.)
összejöttek volna egy gyönyörű bábjátékot eljátszani
(1909 Kéri Pál)
A bábjáték akképpen ábrázol tragikumot, amiként a legegyszerűbb matematikai formula ábrázol fizikai törvényt
(1923 Kürti Pál)
[Weöres Sándor] 1950-ben Csalóka Péter címmel írt bábjátékot
(1986 Kenyeres Zoltán)
3. (rég)
játék baba
?
Még alig hagyá el Báb-játékait, Még alig felejté Gyermekálmait
(1836 Vörösmarty Mihály)
[Jolánka] előszedte gyermekkori bábjátékait
(1854 Szathmáry Károly)
3a. (rég)
játéknak, játékszernek tekintett dolog
Minden pyramisok, a’ mellyeket látunk és a’ mellyeket erszényeink állíthatnának, mind merő bábjátékok, és nem tisztes béhatást csinál a’ látóra, hanem kaczagásra ingerli
(1806 Kazinczy Ferenc)
a nép’ tekintélye kigunyoltaték, törvényei önmaga előtt bábjátékká váltak
(1843 Kemény Zsigmond)
irántami vonzalmát majd csak bábjátéknak fogja tekinteni, mellyről megfelejtkezni olly könnyü
(1843 Szabó Richárd)
Urak! Bocsássatok meg e gyermeknek! Ő koronáját bábjátéknak nézi
(1855 Madách Imre)
3b. (rég)
(csak szókapcsolatban)
bábjátékot űz vkivel, vmivel
tetszése, kénye-kedve szerint bánik, játszik vkivel, vmivel
[a bécsiek] mindennel, még a’ legkomolyabb tárgygyal is könnyelmű bábjátékot űznek
(1842 Regélő Pesti Divatlap)
Bábjátékot akar velem űzni
(1856 Balogh Tihamér)
Ti ég lakói, … Ti az emberrel csak bábjátékot űztök
(1881 e. Szemere Miklós)
4. (birtokszóként) (rég)
vki v. vmi hatalmának, önkényének kiszolgáltatott személy
Eggy illy szép Teremtés … jobb állapotra méltó mintsem hogy eggy Glykonnak bábjátéka … legyen
(1792 Kazinczy Ferenc ford.Wieland)
az ember mindig ugyanaz, ábrándjainak bábjátéka, előitéleteinek, szokásainak rabja
(1844 Rónay Jácint)
Mészáros mindig a régi: környezetének bábjátéka
(1849 Görgey Artúr)
[Maylád István a mohácsi csata után] az ellenkirályok üzelmeinek öntudatlan bábjátékává vált
(1889 Majláth Béla)
5. (kissé rég)
igaz tartalom nélküli, őszintétlen megnyilvánulás, színlelt cselekvés, komédiázás; színjáték¹
egy Népet a’ ſzabadságnak édes álmaiba ſzenderítteni, az-alatt pedig egy trt a’ másik utánn nyakába vetni; báb-játékokkal ’s arany reménységekkel múlattatni
(1792 Magyar Múzeum ford.)
minden dolgunk lélektelen majmozás, és nevetséges bábjáték
(1806 Hazai Tudósítások)
az alkotmányosság csak rendiségi bábjáték [volt]
(1848 Kossuth Hírlapja)
Szegény felebarátaim! Hogy kapnak hajba – nézem őket – Az élet bábjátékain
(1887 Reviczky Gyula)
az „irodalompolitika” szomorú és unalmas bábjátéka
(1941–1946 Sőtér István)
6. (rég)
(biliárdasztalon) felállított (fa)bábukkal játszott játék
Kégli, magyarul báb; a kégli-party – bábjáték
(1896 Adorján Gyula)
Ajánljuk különleges gyártmányainkat, ugymint: két márványlappal felszerelt forditható tekeasztalainkat karambol- és bábjátékra szabályozva a legbiztosabb és legkönnyebb zárókészülékkel
(1901 A Vendéglős)
Kéglijáték vagy bábjáték, a billiárdjátéknak az a fajtája, melynél a billiárdasztalon fabábukat állítanak fel; három golyóval játsszák
(1914 RévaiNagyLex.)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások