bagócs fn 3A (Áll is)

1. ’csökevényes szájszervű, imágóként már nem táplálkozó, csak szaporodó, viszonylag nagy termetű légy, amelynek lárvái emlősök testében élősködnek’ ❖ Hypoderma (állat), a bagócsok v. bögölyök (Oestridae) családjába tartozó rovarnem, melynek 7 faja ismeretes (1914 RévaiNagyLex. C5706, 439) | [a legyek számos faja] mind emberre, mind állatra káros, sőt veszélyes (pl. bögölyök, bagócsok) (1993 BibliaiLex. CD1207).

1a. (tbsz-ban) ’〈az ilyen legyek fajait magában foglaló család nevezéktani elnevezéseként〉’ ❖ Bagócsok (Oestridae, állat), a legyek (Diptera) egyik családja, melyre jellemző, hogy az idetartozó fajok szájrészei elcsenevésztek. Lárváik az emlősök (főleg patások) bőre alatt, homloküregében vagy a gyomrában élősködnek (1911 RévaiNagyLex. C5698, 423).

2. (kissé rég v. nyj) ’szárnymozgásával jellegzetes búgó, zümmögő hangot keltő, nagy szemű, erőteljes szájszervű, érzékenyen szúró légy, amelynek nősténye gyakr. gerincesek vérét szívja; bögöly’ ❖ A’ Bagótsoknak (Stechfliegen) igen hosszu fullánkjok van; egyébaránt tsak nem hasonlók a’ házi-legyekhez (1799 Fábián József ford.–Raff C1658, 209) | [a tőzeg] betakarítása idején töméntelen sok a bagócs és szúnyog […], ellenök az igavonó állatok megvédésére, a kocsik rúdjára égő tőzeggel megrakott füstölő kannákat aggatnak, hogy azok füstjével a kínzó rovarokat elriaszszák (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | rovarok: bangócs (marhát megcsípi) (1942 Szentgál C6723, 35).

ÖU: bőr~, garat~, gyomor~, juh~, ló~, marha~, orr~.

ÖE: ~lárva, ~légy, ~nyű.

Vö. CzF.; TESz.; ÚMTsz.

bagócs főnév 3A (Áll is)
1.
csökevényes szájszervű, imágóként már nem táplálkozó, csak szaporodó, viszonylag nagy termetű légy, amelynek lárvái emlősök testében élősködnek
Hypoderma (állat), a bagócsok v.vagy bögölyök (Oestridae) családjába tartozó rovarnem, melynek 7 faja ismeretes
(1914 RévaiNagyLex.)
[a legyek számos faja] mind emberre, mind állatra káros, sőt veszélyes (pl.például bögölyök, bagócsok)
(1993 BibliaiLex.)
1a. (tbsz-ban)
〈az ilyen legyek fajait magában foglaló család nevezéktani elnevezéseként〉
Bagócsok (Oestridae, állat), a legyek (Diptera) egyik családja, melyre jellemző, hogy az idetartozó fajok szájrészei elcsenevésztek. Lárváik az emlősök (főleg patások) bőre alatt, homloküregében vagy a gyomrában élősködnek
(1911 RévaiNagyLex.)
2. (kissé rég v. nyj)
szárnymozgásával jellegzetes búgó, zümmögő hangot keltő, nagy szemű, erőteljes szájszervű, érzékenyen szúró légy, amelynek nősténye gyakr. gerincesek vérét szívja; bögöly
A’ Bagótsoknak (Stechfliegen) igen hosszu fullánkjok van; egyébaránt tsak nem hasonlók a’ házi-legyekhez
(1799 Fábián József ford.Raff)
[a tőzeg] betakarítása idején töméntelen sok a bagócs és szúnyog […], ellenök az igavonó állatok megvédésére, a kocsik rúdjára égő tőzeggel megrakott füstölő kannákat aggatnak, hogy azok füstjével a kínzó rovarokat elriaszszák
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
rovarok: bangócs (marhát megcsípi)
(1942 Szentgál)
ÖU: bőrbagócs, garatbagócs, gyomorbagócs, juhbagócs, lóbagócs, marhabagócs, orrbagócs
ÖE: bagócslárva, bagócslégy, bagócsnyű
Vö. CzF.; TESz.; ÚMTsz.

Beállítások