bajnoki mn és fn 

I. mn 18A3

1. ’bajnokság győztesére, ill. bajnokságban részt vevő v. kiváló sportolóra, sportcsapatra vonatk., általa elnyert, őt (meg)illető’ ❖ Győztes: Uszóbajnoki czimet, ezüst érmet és bajnoki szalagot nyer (1901 Veszprémi Ellenőr 2113001, 4) | Kié lesz a bajnoki cím? (1973 Hernádi Miklós 1066002, 134) | a zsűri 2 óra 20 perc után döntetlennek minősíti a találkozót, s mindkét [ökölvívó] harcos bajnoki övet kap (1989 Tények könyve CD37) | bajnoki aranyérem (1996 Magyar Hírlap CD09) | [az Országgyűlés elfogadta a] sportminiszternek az olimpiai bajnoki járadékról szóló önálló képviselői indítványát. […] az olimpiai bajnokokhoz hasonlóan járadékban részesülnek a játékok ezüst- és bronzérmesei is (1998 Magyar Hírlap CD09).

2. (Sp) ’bajnokság eldöntésére rendezett 〈sportmérkőzés, sportverseny(sorozat)〉’ ❖ reggel 8 órára határoztatott az Orcy-kertben a bajnoki sik- és gátverseny második küzdelme (1879 Pesti Hírlap ápr. 7. C5627, 5) | A Budapesti Torna-Club footballcsapatának csaknem minden idejét a bajnoki mérkőzések foglalják le (1907 Herkules 2108001, 117) | Idáig csak labdarúgó bajnoki fordulókról adott a rádió egyidejű kapcsolásos közvetítést (1985 Lévai Béla 1094004, 169) | bajnoki meccseken (1989 Kántor Lajos 2015022, 30) | Ugyanitt, ugyanekkor rendezik […] az országos bajnoki gyorsasági autóverseny ötödik futamát is (1994 Magyar Hírlap CD09) | magyar bajnoki rangadó (1997 Magyar Hírlap CD09) | bajnoki döntő (1998 Magyar Hírlap CD09) | bajnoki rájátszás (2000 Magyar Hírlap CD09).

2a. (Sp) ’olyan 〈időszak〉, amelyben az ilyen mérkőzéseket, versenysorozatot megrendezik’ ❖ egy-egy kupanapon, bajnoki hétvégén (1974 Zsolt István 9808004, 197) | ebben a bajnoki idényben egyik csapat sem szerepel valami remekül (1994 Magyar Hírlap CD09) | az első bajnoki évadban a hatodik, a következőben a második lett az együttes (1994 Magyar Hírlap CD09) | bajnoki alapszakaszban (2000 Magyar Hírlap CD09).

2b. ’bajnokság eldöntésére rendezett mérkőzésen mutatott, nyújtott 〈teljesítmény〉, ill. a bajnokságot eldöntő v. a bajnokság eldöntésére rendezett mérkőzés, verseny(sorozat) során elért, szerzett 〈pont, gól stb.〉’ ❖ A játékosok pontot szereztek. A sírból hozták vissza a bajnoki pontot (1975 Hernádi Miklós 1066008, 307) | [Puskás Ferenc,] az egykori Bp. Honvéd- és Real Madrid-csatár 1943 és 1966 között 528 magyar és spanyol bajnoki gólt szerzett (1995 Magyar Hírlap CD09) | Noha Van Gaal leszólta a Bayern bajnoki teljesítményét, holott az legalább nyert, a Salamanca elleni kínos hazai 1-1-gyel a Barça mesterének igazán nincs oka a dicsekvésre (1998 Magyar Hírlap CD09).

2c. ’bajnokság eldöntésére rendezett mérkőzést, versenyt bemutató 〈műsor〉’ ❖ érdekesebb lenne a bajnoki összefoglaló, ha élőműsor keretében kerülne képernyőre (1994 Magyar Hírlap CD09) | A bajnoki közvetítések jogát az MTV vásárolta meg (1999 Magyar Hírlap CD09).

3. (/vál) ’vitézhez, hőshöz, bajvívó lovaghoz illő, rá jellemző, hozzá tartozó, tőle származó 〈dolog, cselekedet, tulajdonság stb.〉’ ❖ Herkulesként meg birtuk bajnoki erőnkel (1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford. 7401003, 117) | látván az Ellenség ezen Császári Regementnek bajnoki bátorságát (1806 Szekér Joákim C3924, 12) | bajnoki kard elől nem biztosítá őt senki (1854 Jókai Mór C2245, 191) | Üdvözve, győző, hősi hadvezér! […] Még szablya nem volt bajnokibb kezekben. Ismert előttünk rég igaz szived, Harcz-fáradalmid, hű szolgálatod (1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.–Shakespeare CD11) | Esti magas férfi volt, bajnoki termetű, látszatra erős, de belül gyönge és puha (1930 Kosztolányi Dezső 9359181, 113) | megszegi a bajnoki esküt (1960 Tamási Áron 9701016, 153).

3a. (vál, átv is) ’vitéz katonaként, harcosként küzdő, ill. hősiesen viselkedő 〈személy, csoport, közösség〉’ ❖ egy valóságos Bajnoki szeméjt mutatott (1798 Dugonics András C1461, 225) | örvendetes vala ez eltt a’ bajnoki nép eltt a’ hadi ſzerſzámok’ büſzke zsibongása (1805 Tanárki János ford.–Tasso 8461001, 30) | Csak küzdjetek hát, bajnoki férfiak (1843 Tárkányi Béla József C3367, 260) | [a lány] ölébe dől bajnoki László (1889 Bartók Lajos C0865, 6) | a francia katholicizmus kiméletlen, bajnoki harcosa (1920 Kosztolányi Dezső C2751, 231).

3b. (rég) ’vitéz katonák, harcosok, bajvívó lovagok között zajló 〈küzdelem, verseny, párviadal〉, ill. az a 〈színtér, hely〉, ahol a küzdelem stb. zajlik’ ❖ Bajnoki gyakorló hely (1792 Baróti Szabó Dávid C0816, 15) | a’ hajdani Bajnoki Játék 100. napokig tartott: Küzdés, nyilazás, karikázás (1794 Czinke Ferenc ford.–Dorfmeister C1234, 8) | bajnoki pálya (1832 Jelenkor C0223, 282) | A leventék gyakran összegyűlnek ottan, Edzeni magukat bajnoki tornában, Hadraképző, nemes vitézi tusában (1893 Jánosi Gusztáv ford.–Tasso C2214, 134).

4. (rég, Irodt) ’〈kül. irodalmi műalkotások műfaji megjelölésében:〉(rendkívüli képességekkel felruházott) hős(ök) dicső tetteit, próbatételeit elbeszélő 〈epikai műfaj, ill. (verses) műalkotás〉’ ❖ A’ bajnoki költemény, úgymond: a’ bajnokhoz illendö történetekhez [!] versbe foglalt le-irása (1783 Molnár János C0291, 160) | Árpádról írandó bajnoki éneknek kezdete (1787 Ráday Gedeon¹ C3573, 54) | a’ Bajnoki dalhoz, a’ mellyet [Vergilius] Aeneásról munkált (1796 Gvadányi József ford. C1931, 316) | A közép, vagy Bajnoki Epopoeában már nem csak próbákat, hanem valósággal ſzerencsés Csinálmányokat is mutathatunk anyai nyelvünkön (1803 Csokonai Vitéz Mihály 7069015, XVII).

II. fn 1A3 (sajtó, biz is)

’bajnokság eldöntésére rendezett sportmérkőzés’ ❖ nem játszottam jól a bajnokin (1970 A magyar sportnyelv C6215, 211) | [a csapat] a bajnokik többségét hazai pályán játszhatta (1994 Magyar Hírlap CD09) | nem is pihenhetünk, a hét végén már bajnokit játszunk (2000 Magyar Hírlap CD09).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bajnok; ÉKsz.

bajnoki melléknév és főnév
I. melléknév 18A3
1.
bajnokság győztesére, ill. bajnokságban részt vevő v. kiváló sportolóra, sportcsapatra vonatk., általa elnyert, őt (meg)illető
Győztes: Uszóbajnoki czimet, ezüst érmet és bajnoki szalagot nyer
(1901 Veszprémi Ellenőr)
Kié lesz a bajnoki cím?
(1973 Hernádi Miklós)
a zsűri 2 óra 20 perc után döntetlennek minősíti a találkozót, s mindkét [ökölvívó] harcos bajnoki övet kap
(1989 Tények könyve)
bajnoki aranyérem
(1996 Magyar Hírlap)
[az Országgyűlés elfogadta a] sportminiszternek az olimpiai bajnoki járadékról szóló önálló képviselői indítványát. […] az olimpiai bajnokokhoz hasonlóan járadékban részesülnek a játékok ezüst- és bronzérmesei is
(1998 Magyar Hírlap)
2. (Sp)
bajnokság eldöntésére rendezett 〈sportmérkőzés, sportverseny(sorozat)
reggel 8 órára határoztatott az Orcy-kertben a bajnoki sik- és gátverseny második küzdelme
(1879 Pesti Hírlap ápr. 7.)
A Budapesti Torna-Club footballcsapatának csaknem minden idejét a bajnoki mérkőzések foglalják le
(1907 Herkules)
Idáig csak labdarúgó bajnoki fordulókról adott a rádió egyidejű kapcsolásos közvetítést
(1985 Lévai Béla)
bajnoki meccseken
(1989 Kántor Lajos)
Ugyanitt, ugyanekkor rendezik […] az országos bajnoki gyorsasági autóverseny ötödik futamát is
(1994 Magyar Hírlap)
magyar bajnoki rangadó
(1997 Magyar Hírlap)
bajnoki döntő
(1998 Magyar Hírlap)
bajnoki rájátszás
(2000 Magyar Hírlap)
2a. (Sp)
olyan 〈időszak〉, amelyben az ilyen mérkőzéseket, versenysorozatot megrendezik
egy-egy kupanapon, bajnoki hétvégén
(1974 Zsolt István)
ebben a bajnoki idényben egyik csapat sem szerepel valami remekül
(1994 Magyar Hírlap)
az első bajnoki évadban a hatodik, a következőben a második lett az együttes
(1994 Magyar Hírlap)
bajnoki alapszakaszban
(2000 Magyar Hírlap)
2b.
bajnokság eldöntésére rendezett mérkőzésen mutatott, nyújtott 〈teljesítmény〉, ill. a bajnokságot eldöntő v. a bajnokság eldöntésére rendezett mérkőzés, verseny(sorozat) során elért, szerzett 〈pont, gól stb.〉
A játékosok pontot szereztek. A sírból hozták vissza a bajnoki pontot
(1975 Hernádi Miklós)
[Puskás Ferenc,] az egykori Bp.Budapest Honvéd- és Real Madrid-csatár 1943 és 1966 között 528 magyar és spanyol bajnoki gólt szerzett
(1995 Magyar Hírlap)
Noha Van Gaal leszólta a Bayern bajnoki teljesítményét, holott az legalább nyert, a Salamanca elleni kínos hazai 1-1-gyel a Barça mesterének igazán nincs oka a dicsekvésre
(1998 Magyar Hírlap)
2c.
bajnokság eldöntésére rendezett mérkőzést, versenyt bemutató 〈műsor〉
érdekesebb lenne a bajnoki összefoglaló, ha élőműsor keretében kerülne képernyőre
(1994 Magyar Hírlap)
A bajnoki közvetítések jogát az MTVMagyar Televízió vásárolta meg
(1999 Magyar Hírlap)
3. (/vál)
vitézhez, hőshöz, bajvívó lovaghoz illő, rá jellemző, hozzá tartozó, tőle származó 〈dolog, cselekedet, tulajdonság stb.〉
Herkulesként meg birtuk bajnoki erőnkel
(1780 Csíksomlyói iskoladrámák ford.)
látván az Ellenség ezen Császári Regementnek bajnoki bátorságát
(1806 Szekér Joákim)
bajnoki kard elől nem biztosítá őt senki
(1854 Jókai Mór)
Üdvözve, győző, hősi hadvezér! […] Még szablya nem volt bajnokibb kezekben. Ismert előttünk rég igaz szived, Harcz-fáradalmid, hű szolgálatod
(1870 Lőrinczi Lehr Zsigmond ford.Shakespeare)
Esti magas férfi volt, bajnoki termetű, látszatra erős, de belül gyönge és puha
(1930 Kosztolányi Dezső)
megszegi a bajnoki esküt
(1960 Tamási Áron)
3a. (vál, átv is)
vitéz katonaként, harcosként küzdő, ill. hősiesen viselkedő 〈személy, csoport, közösség〉
egy valóságos Bajnoki szeméjt mutatott
(1798 Dugonics András)
örvendetes vala ez eltt a’ bajnoki nép eltt a’ hadi ſzerſzámok’ büſzke zsibongása
(1805 Tanárki János ford.Tasso)
Csak küzdjetek hát, bajnoki férfiak
(1843 Tárkányi Béla József)
[a lány] ölébe dől bajnoki László
(1889 Bartók Lajos)
a francia katholicizmus kiméletlen, bajnoki harcosa
(1920 Kosztolányi Dezső)
3b. (rég)
vitéz katonák, harcosok, bajvívó lovagok között zajló 〈küzdelem, verseny, párviadal〉, ill. az a 〈színtér, hely〉, ahol a küzdelem stb. zajlik
Bajnoki gyakorló hely
(1792 Baróti Szabó Dávid)
a’ hajdani Bajnoki Játék 100. napokig tartott: Küzdés, nyilazás, karikázás
(1794 Czinke Ferenc ford.Dorfmeister)
bajnoki pálya
(1832 Jelenkor)
A leventék gyakran összegyűlnek ottan, Edzeni magukat bajnoki tornában, Hadraképző, nemes vitézi tusában
(1893 Jánosi Gusztáv ford.Tasso)
4. (rég, Irodt)
〈kül. irodalmi műalkotások műfaji megjelölésében:〉 (rendkívüli képességekkel felruházott) hős(ök) dicső tetteit, próbatételeit elbeszélő 〈epikai műfaj, ill. (verses) műalkotás〉
A’ bajnoki költemény, úgymond: a’ bajnokhoz illendö történetekhez [!] versbe foglalt le-irása
(1783 Molnár János)
Árpádról írandó bajnoki éneknek kezdete
(1787 Ráday Gedeon¹)
a’ Bajnoki dalhoz, a’ mellyet [Vergilius] Aeneásról munkált
(1796 Gvadányi József ford.)
A közép, vagy Bajnoki Epopoeában már nem csak próbákat, hanem valósággal ſzerencsés Csinálmányokat is mutathatunk anyai nyelvünkön
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
II. főnév 1A3 (sajtó, biz is)
bajnokság eldöntésére rendezett sportmérkőzés
nem játszottam jól a bajnokin
(1970 A magyar sportnyelv)
[a csapat] a bajnokik többségét hazai pályán játszhatta
(1994 Magyar Hírlap)
nem is pihenhetünk, a hét végén már bajnokit játszunk
(2000 Magyar Hírlap)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bajnok; ÉKsz.

Beállítások