bakdácsol (1a) l. bukdácsol

bukdácsol tn ige 1abakdácsol (rég) , bogdácsol (nyj)

1. (átv is) ’járás közben meg-megbotlik, botladozik v. fel-felbukik, ill. ilyen mozdulatok kíséretében jár, megy’ ❖ baktat [=] bakdátsol, mendegel (1784 Baróti Szabó Dávid C0815, 15) | [a nyúl] odább bagdácsolva ’s ácsorogva tisztásb helyekre u. m. vetésekre, kaszálókra, nyomásokra ’s ugarföldekre tart (1829 Pák Dienes 8346010, 151) | [a népek vak vezérei után] sok század óta Az emberi nem milliója Bukdácsol, tévelyeg (1850 Tompa Mihály CD01) | A vén Cseténé hadonázva bukdácsolt lefelé a lépcsőn (1922 Zilahy Lajos 9799003, 93) | az egész város fel van dúlva, a kövekben és gödrökben bukdácsolunk (1996 Országgyűlési Napló CD62).

1a. (nyj) ’zsombékos területen jár, megy (vhova)’ ❖ [Perge Sámuel karcagi pákász] csíkászással és egyéb réti munkákkal táplálta magát. A Berettyó folyásán túl és innend fekvő réteken eleget bogdácsolt életiben (1772 Nagykunsági krónika C4973, 43) | a Nagy-Sárréten gyakran említik az egyik falu határából a másikba bogdácsoló pákászokat (1981 NéprajziLex. CD47).

1b. ’〈jármű, ill. személy azon utazva, es. egyéb tárgy〉 ide-oda rázódik, döcög, ill. így mozogva halad, megy (vhova)’ ❖ egy bérkocsis bukdácsol szemközt velünk (1818 k. Fáy András¹ 8139004, 361) | az a mi ott hizott kacsaszerün bukdácsol jobbra balra? …fogadni mernék biz a gyorsszekér (1848 Bernát Gáspár 8052007, 112) | Az alma tekervényes úton bukdácsolva gurult lefelé (1916 Kassák Lajos CD10) | Bukdácsol a személyvonat túl a Tiszán (1924 Krúdy Gyula CD54) | [az erdei úton] rendfenntartók bukdácsoltak motorjaikkal (1969 Bertha Bulcsu 9053006, 111).

2. ’〈állat v. ember vízben〉 le-lebukik, többször a víz alá merül, ill. 〈vízi jármű〉 meg-megsüllyedve ide-oda imbolyog, dülöngél v. ilyen mozgással halad’ ❖ [a békák verőereit] el-lehet metszeni … a’ nélkl, hogy meg-sznjenek, ugrálni és a’ vízben bukdátsolni (1794 Nagy Sámuel¹ ford.–Sander C3289, 295) | [a hajó minden utasa a] hátra hagyott hullámokba meredett, melyekből két fő fel és alá bukdácsola (1852 Bérczy Károly 8050001, 27) | megannyi viziszárnyas úszkált, bukdácsolt, vert hullámgyűrüket a morotván (1937 Szentiványi Jenő 1145001, 27) | Csatlakozik hozzá [ti. a mentőhajóhoz] egy motoros vitorlás is […]. Párhuzamosan bukdácsolnak a vízen (1983 Bertha Bulcsu 9053001, 37).

3. ’〈repülő állat v. könnyű tárgy a levegőben, ill. légi jármű v. személy azon utazva〉 röptében ide-oda cikázik v. hirtelen lejjebb zuhan, majd felszáll, ill. ilyen mozgással halad’ ❖ Millió pihe kavargott a fekete levegőben, imbolyogva, táncolva, merészen bukdácsolva a fehér földre (1907 Kosztolányi Dezső 9359187, 105) | ne gondold, hogy én mindjárt hanyatt vágódom, ha valaki holmi vacak repülőgéppel utánam bukdácsol! (1912 Ambrus Zoltán CD10) | [egy] méh bukdácsolt zümmögetve, valahol az almafa sűrű virágai között (1948 Tamási Áron 9701015, 34) | a Duna fölött a ködben bukdácsoltak a sirályok (1982 Csukás István 9095004, 9) | [a] repülőgép nyugodtan halad a felhők között, amikor hirtelen bukdácsolni kezd (1998 Új Könyvek CD29).

4. (ritk, irod) ’〈folyó, út stb.〉 kisebb-nagyobb szintkülönbségekkel, emelkedve-lejtve tart, vezet vhova’ ❖ [a] sziklarepedésen […] rohan alá ijesztő sziklaomladványok zürje közt a folyam, bukdácsolva a roppant szirtek oduiba (1873 Orbán Balázs CD22) | [Buda] változatos, valósággal regényes. Jobbra és balra kanyarognak az utcái, fel és le bukdácsolnak a lépcsői (1910 Lengyel Géza CD10).

5. ’〈személy vmely (szak)területen〉 gyakorlatlanság, bizonytalanság v. a hátráltató tényezők miatt akadozva, vontatottan tevékenykedik, ill. 〈ilyen személy megnyilvánulása, munkája〉 akadozik, bizonytalankodik’ ❖ Az élet maga mestere magának, fogyva tanít, ’s ősz tanítványi is csak úgy tanúlják rendjét, hogy bukdácsolnak benne (1826 Fáy András¹ C2045, 188) | [a Debreceni grammatika] bukdácsolva, mindazáltal mély sejtő pillantásokat vetett a nyelvalkat e részébe [ti. az elvont gyökökre] (1864 Toldy Ferenc 8481010, 166) | bukdácsol új szerepében (1917 Ambrus Zoltán CD10) | a szigorúan felállított pontozatok egy kissé bukdácsolnak (1932 Révész Béla CD10) | [a gyülekezet tagjai] megmaradnak és megerősödnek a hitben, nem fognak bukdácsolni, ingadozni (1995 Jubileumi kommentár CD1206).

5a. (biz) ’〈diák〉 többször megbukva, ill. csak a javítóvizsgákon átmenve halad tanulmányaiban’ ❖ ? ki hibásabb: a’ tanuló e, a’ ki bukdácsol, vagy a’ vezetők, kik nem mindig képesek az ifjuságot vezérelni? (1841 Pesti Hírlap CD61) | ötödikben bukdácsol (1909 Gárdonyi Géza C1849, 238) | bukdácsolva és egy osztályismétléssel letettem az érettségit (1968 Mokry-Mészáros Dezső 1111002, 52).

6. ’〈ritmus, vers, hang〉 akadozik, döcög’ ❖ nyelvünkben nyolcz elegyült mássalhangzó [ti. két betűvel jelölt hang] … kínálkozik a’ darabosságok’ ’s bukdácsoló hangzás’ kigyalulására (1839 Szász Károly¹ C3818, 140) | ha zeneietlen, sőt bántóan bukdácsoló is [a Szigeti veszedelem] verselése: költői előadása mégis hatásos (1931 Pintér Jenő CD44) | Bukdácsolt a hangom s reszketett [a hidegben] (1956 Sánta Ferenc 9585003, 23) | Mikszáth elnevette magát, oly bukdácsolva, hogy az már röhögés volt (1979 Esterházy Péter 9129002, 311).

6a. (ritk) ’〈nyelv, es. száj〉 el-elakad, botladozik, a beszédben egyre megakad’ ❖ Mmit! – szólt bukdácsoló nyelvvel [az asszony] (1911 Móricz Zsigmond C3228, 14) | ajkam halkan bukdácsol (1916 Salamon László² CD10).

7. ’〈folyamat, ügy stb.〉 bizonytalanul alakul, akadozik’ ❖ a’ család sorsa fel, ’s alá bukdácsolt (1846 Kuthy Lajos C2857, 71) | Az épités, az uj formák kiteljesedésének dadogó és bukdácsoló korszaka (1926 Kassák Lajos 9314066, 60) | bukott forradalom és bukdácsoló reformok (1988 Csoóri Sándor 9090054, 136) | vérszegény ipar, bukdácsoló kereskedelem (1990 Országgyűlési Napló CD62) | Az 1988-ban elindult reformfolyamat eddig is bukdácsolva haladt (1999 Országgyűlési Napló CD62).

7a. ’〈mérhető dolog〉 mértékében, értékében ingadozik’ ❖ [az első félévben] a BUX 5000 pont körül bukdácsolt (1999 Országgyűlési Napló CD62) | Az Egyesült Államok számára a zöldhasú erősödése segítette a tőkebeáramlást, az EU-ban ugyanakkor a bukdácsoló euró stimulálja az exportot (2000 Figyelő CD2601).

8. (ritk) ’hirtelen, erősen kilengve hajladozik’ ❖ különösen ült a lovon, […] szüntelen hajlongva jobbra-balra, s bukdácsolva előre-hátra negédesen (1853 Jókai Mór CD18) | [a nádszálak] ingadoztak, hajladoztak, bukdácsoltak minden futamodó szellőcskére (1930 Krúdy Gyula CD54).

ÖU: át~, le~.

Sz: bukdácsolás.

Vö. CzF. bogdácsol, ~; ÉrtSz.; TESz. bukik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bakdácsol lásd bukdácsol
bukdácsol tárgyatlan ige 1a
bakdácsol 1a (rég)
bogdácsol 1a (nyj)
1. (átv is)
járás közben meg-megbotlik, botladozik v. fel-felbukik, ill. ilyen mozdulatok kíséretében jár, megy
baktat [=] bakdátsol, mendegel
(1784 Baróti Szabó Dávid)
[a nyúl] odább bagdácsolva ’s ácsorogva tisztásb helyekre u. m.úgymint vetésekre, kaszálókra, nyomásokra ’s ugarföldekre tart
(1829 Pák Dienes)
[a népek vak vezérei után] sok század óta Az emberi nem milliója Bukdácsol, tévelyeg
(1850 Tompa Mihály)
A vén Cseténé hadonázva bukdácsolt lefelé a lépcsőn
(1922 Zilahy Lajos)
az egész város fel van dúlva, a kövekben és gödrökben bukdácsolunk
(1996 Országgyűlési Napló)
1a. (nyj)
zsombékos területen jár, megy (vhova)
[Perge Sámuel karcagi pákász] csíkászással és egyéb réti munkákkal táplálta magát. A Berettyó folyásán túl és innend fekvő réteken eleget bogdácsolt életiben
(1772 Nagykunsági krónika)
a Nagy-Sárréten gyakran említik az egyik falu határából a másikba bogdácsoló pákászokat
(1981 NéprajziLex.)
1b.
〈jármű, ill. személy azon utazva, es. egyéb tárgy〉 ide-oda rázódik, döcög, ill. így mozogva halad, megy (vhova)
egy bérkocsis bukdácsol szemközt velünk
(1818 k. Fáy András¹)
az a mi ott hizott kacsaszerün bukdácsol jobbra balra? …fogadni mernék biz a gyorsszekér
(1848 Bernát Gáspár)
Az alma tekervényes úton bukdácsolva gurult lefelé
(1916 Kassák Lajos)
Bukdácsol a személyvonat túl a Tiszán
(1924 Krúdy Gyula)
[az erdei úton] rendfenntartók bukdácsoltak motorjaikkal
(1969 Bertha Bulcsu)
2.
〈állat v. ember vízben〉 le-lebukik, többször a víz alá merül, ill. 〈vízi jármű〉 meg-megsüllyedve ide-oda imbolyog, dülöngél v. ilyen mozgással halad
[a békák verőereit] el-lehet metszeni … a’ nélkl, hogy meg-sznjenek, ugrálni és a’ vízben bukdátsolni
(1794 Nagy Sámuel¹ ford.Sander)
[a hajó minden utasa a] hátra hagyott hullámokba meredett, melyekből két fő fel és alá bukdácsola
(1852 Bérczy Károly)
megannyi viziszárnyas úszkált, bukdácsolt, vert hullámgyűrüket a morotván
(1937 Szentiványi Jenő)
Csatlakozik hozzá [ti. a mentőhajóhoz] egy motoros vitorlás is […]. Párhuzamosan bukdácsolnak a vízen
(1983 Bertha Bulcsu)
3.
〈repülő állat v. könnyű tárgy a levegőben, ill. légi jármű v. személy azon utazva〉 röptében ide-oda cikázik v. hirtelen lejjebb zuhan, majd felszáll, ill. ilyen mozgással halad
Millió pihe kavargott a fekete levegőben, imbolyogva, táncolva, merészen bukdácsolva a fehér földre
(1907 Kosztolányi Dezső)
ne gondold, hogy én mindjárt hanyatt vágódom, ha valaki holmi vacak repülőgéppel utánam bukdácsol!
(1912 Ambrus Zoltán)
[egy] méh bukdácsolt zümmögetve, valahol az almafa sűrű virágai között
(1948 Tamási Áron)
a Duna fölött a ködben bukdácsoltak a sirályok
(1982 Csukás István)
[a] repülőgép nyugodtan halad a felhők között, amikor hirtelen bukdácsolni kezd
(1998 Új Könyvek)
4. (ritk, irod)
〈folyó, út stb.〉 kisebb-nagyobb szintkülönbségekkel, emelkedve-lejtve tart, vezet vhova
[a] sziklarepedésen […] rohan alá ijesztő sziklaomladványok zürje közt a folyam, bukdácsolva a roppant szirtek oduiba
(1873 Orbán Balázs)
[Buda] változatos, valósággal regényes. Jobbra és balra kanyarognak az utcái, fel és le bukdácsolnak a lépcsői
(1910 Lengyel Géza)
5.
〈személy vmely (szak)területen〉 gyakorlatlanság, bizonytalanság v. a hátráltató tényezők miatt akadozva, vontatottan tevékenykedik, ill. 〈ilyen személy megnyilvánulása, munkája〉 akadozik, bizonytalankodik
Az élet maga mestere magának, fogyva tanít, ’s ősz tanítványi is csak úgy tanúlják rendjét, hogy bukdácsolnak benne
(1826 Fáy András¹)
[a Debreceni grammatika] bukdácsolva, mindazáltal mély sejtő pillantásokat vetett a nyelvalkat e részébe [ti. az elvont gyökökre]
(1864 Toldy Ferenc)
bukdácsol új szerepében
(1917 Ambrus Zoltán)
a szigorúan felállított pontozatok egy kissé bukdácsolnak
(1932 Révész Béla)
[a gyülekezet tagjai] megmaradnak és megerősödnek a hitben, nem fognak bukdácsolni, ingadozni
(1995 Jubileumi kommentár)
5a. (biz)
〈diák〉 többször megbukva, ill. csak a javítóvizsgákon átmenve halad tanulmányaiban
?
ki hibásabb: a’ tanuló e, a’ ki bukdácsol, vagy a’ vezetők, kik nem mindig képesek az ifjuságot vezérelni?
(1841 Pesti Hírlap)
ötödikben bukdácsol
(1909 Gárdonyi Géza)
bukdácsolva és egy osztályismétléssel letettem az érettségit
(1968 Mokry-Mészáros Dezső)
6.
〈ritmus, vers, hang〉 akadozik, döcög
nyelvünkben nyolcz elegyült mássalhangzó [ti. két betűvel jelölt hang] … kínálkozik a’ darabosságok’ ’s bukdácsoló hangzás’ kigyalulására
(1839 Szász Károly¹)
ha zeneietlen, sőt bántóan bukdácsoló is [a Szigeti veszedelem] verselése: költői előadása mégis hatásos
(1931 Pintér Jenő)
Bukdácsolt a hangom s reszketett [a hidegben]
(1956 Sánta Ferenc)
Mikszáth elnevette magát, oly bukdácsolva, hogy az már röhögés volt
(1979 Esterházy Péter)
6a. (ritk)
〈nyelv, es. száj〉 el-elakad, botladozik, a beszédben egyre megakad
Mmit! – szólt bukdácsoló nyelvvel [az asszony]
(1911 Móricz Zsigmond)
ajkam halkan bukdácsol
(1916 Salamon László²)
7.
〈folyamat, ügy stb.〉 bizonytalanul alakul, akadozik
a’ család sorsa fel, ’s alá bukdácsolt
(1846 Kuthy Lajos)
Az épités, az uj formák kiteljesedésének dadogó és bukdácsoló korszaka
(1926 Kassák Lajos)
bukott forradalom és bukdácsoló reformok
(1988 Csoóri Sándor)
vérszegény ipar, bukdácsoló kereskedelem
(1990 Országgyűlési Napló)
Az 1988-ban elindult reformfolyamat eddig is bukdácsolva haladt
(1999 Országgyűlési Napló)
7a.
〈mérhető dolog〉 mértékében, értékében ingadozik
[az első félévben] a BUXBudapesti Értéktőzsde indexe 5000 pont körül bukdácsolt
(1999 Országgyűlési Napló)
Az Egyesült Államok számára a zöldhasú erősödése segítette a tőkebeáramlást, az EUEurópai Unió-ban ugyanakkor a bukdácsoló euró stimulálja az exportot
(2000 Figyelő)
8. (ritk)
hirtelen, erősen kilengve hajladozik
különösen ült a lovon, […] szüntelen hajlongva jobbra-balra, s bukdácsolva előre-hátra negédesen
(1853 Jókai Mór)
[a nádszálak] ingadoztak, hajladoztak, bukdácsoltak minden futamodó szellőcskére
(1930 Krúdy Gyula)
ÖU: átbukdácsol, lebukdácsol
Sz: bukdácsolás
Vö. CzF. bogdácsol, ~; ÉrtSz.; TESz. bukik; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások