aggregátum fn 3A8 (Tud)

1. ’egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem lévő elemek együttese’ ❖ Az orgántalan testeknek részei tsak … mechanismus és külső erő által állanak öszve, mint aggregatumok, gyülevészek, formátlan masszák (1817 Tudományos Gyűjtemény C5480, 60) | Az ausztriai birodalom a’ legkülönbözőbb nemzetiségek aggregátuma (1841 Pesti Hírlap C1514, 127) | a nyelv nem holt elemek aggregátuma, hanem szellemi szervezet, melynek mindenik íze él (1864 Toldy Ferenc 8481010, 168) | Némely esetben könnyű annak [ti. adatfelvételkor a válaszadási hibának a] megállapítása, legalábbis bizonyos aggregátumok szintjén történő behatárolása (1984 Marton Ádám 1105002, 64) | egyének cselekszenek a világban, nem pedig aggregátumok (1997 Orthmayr Imre 2047001, 25) | a kereslet makro-ökonómiai szinten elkülöníthető nagy aggregátumai (1998 Figyelő CD2601).

1a. (kül. Kém) ’különböző részecskék, kül. atomok, molekulák vmilyen erőhatás által összekapcsolt halmaza’ ❖ [a carnallitot] termőhelyein csak vaskosan, nagyszemcséjü aggregátumokban lelik (1893 PallasLex. CD02) | Dobsina a Kárpát-medence kobalt-nikkel-ásványokban talán leggazdagabb bányahelye. A gersdorffit karbonátokban benőve 1–2 cm-es hexaéderekből álló aggregátumokat alkot (1997 Magyarország földje CD05) | a β-amiloid fehérje szabályos szerkezetű, sejten kívüli aggregátumai (2000 Természet Világa CD50).

2. ’több tagból álló (közös alapkeretre szerelt) gépcsoport; aggregát’ ❖ A motor elé kerül a kapcsoló, a sebességváltó, a kardántengely s a differenciál, a kardántengely megrövidül s az egész meghajtó és áttételi aggregátum kompaktabb, áttekinthetőbb egységbe tömörül össze (1933 TolnaiÚjLex. C5736, 279) | A cséplő- és aratógépet újabban kombinált alakban, mint arató-cséplőgépet is használják. Az aggregátum teljesen önműködően aratja le a gabonát (1933 TolnaiÚjLex. C5737, 168).

Vö. ÉKsz.; IdSz.

aggregátum főnév 3A8 (Tud)
1.
egymással érintkező, de szerves kapcsolatban nem lévő elemek együttese
Az orgántalan testeknek részei tsak … mechanismus és külső erő által állanak öszve, mint aggregatumok, gyülevészek, formátlan masszák
(1817 Tudományos Gyűjtemény)
Az ausztriai birodalom a’ legkülönbözőbb nemzetiségek aggregátuma
(1841 Pesti Hírlap)
a nyelv nem holt elemek aggregátuma, hanem szellemi szervezet, melynek mindenik íze él
(1864 Toldy Ferenc)
Némely esetben könnyű annak [ti. adatfelvételkor a válaszadási hibának a] megállapítása, legalábbis bizonyos aggregátumok szintjén történő behatárolása
(1984 Marton Ádám)
egyének cselekszenek a világban, nem pedig aggregátumok
(1997 Orthmayr Imre)
a kereslet makro-ökonómiai szinten elkülöníthető nagy aggregátumai
(1998 Figyelő)
1a. (kül. Kém)
különböző részecskék, kül. atomok, molekulák vmilyen erőhatás által összekapcsolt halmaza
[a carnallitot] termőhelyein csak vaskosan, nagyszemcséjü aggregátumokban lelik
(1893 PallasLex.)
Dobsina a Kárpát-medence kobalt-nikkel-ásványokban talán leggazdagabb bányahelye. A gersdorffit karbonátokban benőve 1–2 cm-es hexaéderekből álló aggregátumokat alkot
(1997 Magyarország földje)
a β-amiloid fehérje szabályos szerkezetű, sejten kívüli aggregátumai
(2000 Természet Világa)
2.
több tagból álló (közös alapkeretre szerelt) gépcsoport; aggregát
A motor elé kerül a kapcsoló, a sebességváltó, a kardántengely s a differenciál, a kardántengely megrövidül s az egész meghajtó és áttételi aggregátum kompaktabb, áttekinthetőbb egységbe tömörül össze
(1933 TolnaiÚjLex.)
A cséplő- és aratógépet újabban kombinált alakban, mint arató-cséplőgépet is használják. Az aggregátum teljesen önműködően aratja le a gabonát
(1933 TolnaiÚjLex.)
Vö. ÉKsz.; IdSz.

Beállítások