aggság² fn 3A8 (rég)

1. ’gond, baj, nehézség’ ❖ Roszval ne kösd élted, ne bövitsd aggságod (1773 Kónyi János ford. C2741, 82) | nem termett aggságra Gyenge teſted – termett víg gyönyörségre (1791 Kis János¹ ford.–Lowth 7177001, 10) | Eljön a sok bajj, és jő a sok aggság (1820 u. Berzsenyi Dániel CD01) | a’ gond, inség, nyomor és a’ szünteleni aggság, és eröltetett munkálkodás (1847 Malatides Dániel 8291003, 77) | szegény özvegy létemre minden gondot és aggságot magamnak kell viselnem (1901 Eötvös Károly C1614, 143).

1a. ’ezt kifejező panasz, kesergés, siránkozás’ ❖ Keser aggsággal van mellye megtelve. Bús melancholia gzölög a’ fején (1799 Csokonai Vitéz Mihály 7069016, 38) | Itt ülök, egy mogorva, bús öregnek Aggságait hallgatni kénytelen (1832 Vörösmarty Mihály C4535, 420).

2. ’aggodalom, aggódás, aggodalmaskodás’ ❖ Aggsággal tele voltam azolta miáttad (1831 Pázmándi Horvát Endre 8358006, 273) | ha Austria követett volna el ilyen baklövést, azt ő (Napoleon) közönyösen vette volna, de Poroszország által elkövetve, melylyel mindig jó egyetértésben kivánt lenni, a dolog neki igazán aggságot okoz (1895 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Istentől reméljük azokat a dolgokat, amelyek különben oly sok aggságot okoznak nekünk (1910 Rábold Gusztáv CD1211).

3. ’aggály, fenntartás’ ❖ A János királyhoz szóló levelet minden aggság nélkül bontá fel a barát (1892 Jókai Mór CD18).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. agg; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

aggság² főnév 3A8 (rég)
1.
gond, baj, nehézség
Roszval ne kösd élted, ne bövitsd aggságod
(1773 Kónyi János ford.)
nem termett aggságra Gyenge teſted – termett víg gyönyörségre
(1791 Kis János¹ ford.Lowth)
Eljön a sok bajj, és jő a sok aggság
(1820 u. Berzsenyi Dániel)
a’ gond, inség, nyomor és a’ szünteleni aggság, és eröltetett munkálkodás
(1847 Malatides Dániel)
szegény özvegy létemre minden gondot és aggságot magamnak kell viselnem
(1901 Eötvös Károly)
1a.
ezt kifejező panasz, kesergés, siránkozás
Keser aggsággal van mellye megtelve. Bús melancholia gzölög a’ fején
(1799 Csokonai Vitéz Mihály)
Itt ülök, egy mogorva, bús öregnek Aggságait hallgatni kénytelen
(1832 Vörösmarty Mihály)
2.
aggodalom, aggódás, aggodalmaskodás
Aggsággal tele voltam azolta miáttad
(1831 Pázmándi Horvát Endre)
ha Austria követett volna el ilyen baklövést, azt ő (Napoleon) közönyösen vette volna, de Poroszország által elkövetve, melylyel mindig jó egyetértésben kivánt lenni, a dolog neki igazán aggságot okoz
(1895 Kossuth Lajos összes munkái)
Istentől reméljük azokat a dolgokat, amelyek különben oly sok aggságot okoznak nekünk
(1910 Rábold Gusztáv)
3.
aggály, fenntartás
A János királyhoz szóló levelet minden aggság nélkül bontá fel a barát
(1892 Jókai Mór)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. agg; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások