baleset fn 3B

1. (rég) ’szerencsétlen, kedvezőtlen, végzetes kimenetelű v. ilyen hatású esemény, történés’ ❖ ö egy bátyámat álnokul meg-ölte, Ki-is egy ideig kezem el-kerülte. Ezt a’ bal esetet sok volt ki-gyülölte (1777 Kónyi János C2731, 158) | Hogy átkozza születését, Átkozza az életet; – Néha maga, néha a’ sors Hozza a’ bal esetet! (1807 Kisfaludy Sándor C2698, 45) | Budapest az ellenség kezében van. Sokat veszitettünk, de korán sem mindent, s a bal esetnek bal következése csak ugy lesz, ha most elcsüggedünk (1849 Petőfi Sándor C1573, 517) | Engem egy sajátszerű baleset ért, ami a férjekkel közös. […] Engem a feleségem megcsalt, és megszökött tőlem valakivel (1877 Jókai Mór CD18) | [születésekor Radnóti Miklós] rögtön két halottat hagyott maga mögött. Anyját és ikertestvérét. Félelmetes kezdet! A maga pőreségében beillenék egy sorstragédia nyitányának is. Micsoda alvilági fintora a létnek! Micsoda fölháborító baleset! (1966 Csoóri Sándor 9090021, 121).

1a. (rég) ’az ember(ek) sorsát rosszra fordító felsőbb hatalom, végzet; balsors, balszerencse’ ❖ utazók vagyunk, kiket a’ bal-eſet kénſzerit […] e’ tanyák közül egygyikhez folyamodni (1774 Kónyi János ford.–Marmontel C2740, 92) | kiket a’ bal eſet moſtoha ſorsra vetett, ne lehetnének Kalmárok ’s Meſterek? (1790 Verseghy Ferenc 7373003, 9) | eddig minket bal eset követett legyen; oh nagy Istenek! Istennék! rajtunk könyörllyetek immár (1813 Baróti Szabó Dávid ford.–Vergilius 7021031, 8) | Nincs a’ ki mindég a’ bal eset kezét Kerülni tudná (1824 Virág Benedek ford.–Horatius C4506, 73) | Fatum: baleset; balság; veszély (1835 Kunoss Endre C2852, 37) | Őrizd meg e szegény országot minden balesettől, tartsd vissza csapásaidat e nép fejéről, s légy oltalmazója minden viharok közt (1851 Jókai Mór CD18).

1b. (birtokszóként) (rég, ritk) ’sors, szerencse rosszabbra fordulása’ ❖ Hogy valaki a természet ajándékai nyertesebb jútalmaiban élne, azért meg ne vessen másokat, a kiket sorsók bal esete annyiban nem közöltetett [= részesített] (1777 Németh Antal¹ ford.–Aiszóposz C3321, 223) | a Vak szerentsének bal esetivel kéntelenségbül küszködik (1787 Pásztori oktatás ford. C3433, 164).

2. ’rongálódást, kárt, ill. testi sérülést v. halált okozó véletlen esemény, szerencsétlenség’ ❖ balesetnél vadászaton a’ közelben találkozók segelemnyujtásra [!] szoktak felszólíttatni (1832 Mulattató ford. C3235, 51) | az a baleset történt Miriámmal, hogy a mint egyik pisztolyát megtöltötte, az véletlenül elsült s a balkeze kisujját egészen elszakította (1855 Jókai Mór C2258, 55) | A munkások baleset elleni biztosítására (1889 Pesti Hírlap 8657001, 2) | kocsin hazafelé tartva, csaknem végzetes balesetnek esett áldozatául (1902 Hazánk 2107001, 7) | csak nem hiszi, hogy közönséges baleset volt? Persze, hogy megölte magát (1907 Schöpflin Aladár ford.–Wilde 9590008, 178) | üzemi baleset (1930 Kassák Lajos CD10) | közlekedési balesetek (1967 Örkény István 9500033, 162) | unokája egy baleset miatt hosszabb időre kórházi ápolásra szorult (1985 Grendel Lajos 1060003, 330) | balesetet szenvedett (1987 Domokos Lajos² 1038001, 59) | 1940 őszén három halálos baleset fordult elő az ugrókiképzés során (1992 Huszár János 2012004, 150) | balesetben összetört és felgyulladt járműveket (1995 Magyar Hírlap CD09) | Űrhajóját baleset éri (1999 Új Könyvek CD29).

3. (biz, tréf is) ’rendsz. (kisebb) kellemetlenség(gel járó baj), véletlen, váratlan v. bosszantó történés, malőr, ill. anyagi veszteség, kár’ ❖ A kincses könyvet, nehogy baleset érje, terjedelmessége daczára is, pauvreje [= szegényes köpenye, körgallérja] alatt keblén tartá (1818 k. Fáy András¹ 8139003, 253) | Elpanaszlám balesetemet ’s szíves eltűrést kérék, mig ruháimat megtisztíthatom (1841 Kovács Pál² 8251002, 211) | Ma egy kis baleset is ért; John t. i. sarkantyújával sátorom zsinegében megakadván, felboritotta az asztalt, melyen legjobb légsúlymérőnk volt s melynek csöve ezer meg ezer darabra tört (1858 Xantus János 8531005, 125) | a szép asszonynak egy kis balesete történt: a vastag haja felbomlott és kiszabadult arany kígyók rajaként gyűrűzött végig a hátán (1895 Herczeg Ferenc 9241012, 103) | Jóska nagyon vigan fogadta a baleset hírét. Mindig igen mulattatta, ha valaki megházasodott… de a Vidovics csatavesztésének különösen örvendett (1908 Ambrus Zoltán C0598, 175) | egy öregedő és válságot élő férfi testi szenvedélyét egy fiatal nő iránt, amelyhez hasonló baleset az emberiség történetében többször előfordult már […], környezete súlyosabb jelentőségűnek ítélte meg (1934 Márai Sándor 9421018, 90) | [Áramszünet esetén] jobb esetben csak néhány percet veszítünk gépünk újraindításáig. Rosszabb a helyzet, ha komoly feldolgozás közben ér a „baleset”, és többórás munkánk eredménye, esetleg egy adatbázis vész el (2000 Byte Magazin CD38).

3a. (szépítő) ’az a történés, hogy egy kisgyerek bepisil v. bekakál’ ❖ ÉrtSz.

3b. (szépítő) ’nem várt, nem kívánt terhesség’ ❖ azt mondá leányának, hogy ha ez meg nem öli gyermekét, meg fogja ő ölni mind a kettőt! Máshoz akarta adni nőül. Gazdag, magas rangú úrhoz. A balesetnek titokban kelle maradni (1848–1856 Jókai Mór CD18) | én nem hoztam magammal olyan szigorú fogalmakat a falumban arról, hogy egy asszonyhoz egy férfi hozzáférhet. De valami vadócság volt bennem, a városi férfiaktól. És talán újabb balesettől is féltem (1924 Tersánszky Józsi Jenő CD10) | [Cat] terhes lesz. Részeges, erőszakos apja lánya „balesete” kapcsán kívánna meggazdagodni (1997 Új Könyvek CD29).

4. (rég)(szándéktalanul elkövetett) kisebb vétség, botlás, ill. zavaró, kínos, kényelmetlen helyzet’ ❖ Ezerszer engedelmet kérek Tekíntetes Uram ezen bal esetért (1819 Kisfaludy Károly C2668, 59) | [illő] megbocsátni ezt az egy balesetök (1871–1874 Arany János ford.–Arisztophanész C0659, 260) | még napjainkban is megesett Victor Hugoval a baleset, hogy a cseheket, magyarokat és cigányokat összetévesztette (1895 Szájrul szájra C4257, 321).

Ö: autó~, busz-, diszkó~, gépkocsi~, gyalogos~.

ÖU: gyerek~, motor~, munkás~, vadász~.

ÖE: ~-elhárítás, ~védelem.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bal-; ÉKsz.

baleset főnév 3B
1. (rég)
szerencsétlen, kedvezőtlen, végzetes kimenetelű v. ilyen hatású esemény, történés
ö egy bátyámat álnokul meg-ölte, Ki-is egy ideig kezem el-kerülte. Ezt a’ bal esetet sok volt ki-gyülölte
(1777 Kónyi János)
Hogy átkozza születését, Átkozza az életet; – Néha maga, néha a’ sors Hozza a’ bal esetet!
(1807 Kisfaludy Sándor)
Budapest az ellenség kezében van. Sokat veszitettünk, de korán sem mindent, s a bal esetnek bal következése csak ugy lesz, ha most elcsüggedünk
(1849 Petőfi Sándor)
Engem egy sajátszerű baleset ért, ami a férjekkel közös. […] Engem a feleségem megcsalt, és megszökött tőlem valakivel
(1877 Jókai Mór)
[születésekor Radnóti Miklós] rögtön két halottat hagyott maga mögött. Anyját és ikertestvérét. Félelmetes kezdet! A maga pőreségében beillenék egy sorstragédia nyitányának is. Micsoda alvilági fintora a létnek! Micsoda fölháborító baleset!
(1966 Csoóri Sándor)
1a. (rég)
az ember(ek) sorsát rosszra fordító felsőbb hatalom, végzet; balsors, balszerencse
utazók vagyunk, kiket a’ bal-eſet kénſzerit […] e’ tanyák közül egygyikhez folyamodni
(1774 Kónyi János ford.Marmontel)
kiket a’ bal eſet moſtoha ſorsra vetett, ne lehetnének Kalmárok ’s Meſterek?
(1790 Verseghy Ferenc)
eddig minket bal eset követett legyen; oh nagy Istenek! Istennék! rajtunk könyörllyetek immár
(1813 Baróti Szabó Dávid ford.Vergilius)
Nincs a’ ki mindég a’ bal eset kezét Kerülni tudná
(1824 Virág Benedek ford.Horatius)
Fatum: baleset; balság; veszély
(1835 Kunoss Endre)
Őrizd meg e szegény országot minden balesettől, tartsd vissza csapásaidat e nép fejéről, s légy oltalmazója minden viharok közt
(1851 Jókai Mór)
1b. (birtokszóként) (rég, ritk)
sors, szerencse rosszabbra fordulása
Hogy valaki a természet ajándékai nyertesebb jútalmaiban élne, azért meg ne vessen másokat, a kiket sorsók bal esete annyiban nem közöltetett [= részesített]
(1777 Németh Antal¹ ford.Aiszóposz)
a Vak szerentsének bal esetivel kéntelenségbül küszködik
(1787 Pásztori oktatás ford.)
2.
rongálódást, kárt, ill. testi sérülést v. halált okozó véletlen esemény, szerencsétlenség
balesetnél vadászaton a’ közelben találkozók segelemnyujtásra [!] szoktak felszólíttatni
(1832 Mulattató ford.)
az a baleset történt Miriámmal, hogy a mint egyik pisztolyát megtöltötte, az véletlenül elsült s a balkeze kisujját egészen elszakította
(1855 Jókai Mór)
A munkások baleset elleni biztosítására
(1889 Pesti Hírlap)
kocsin hazafelé tartva, csaknem végzetes balesetnek esett áldozatául
(1902 Hazánk)
csak nem hiszi, hogy közönséges baleset volt? Persze, hogy megölte magát
(1907 Schöpflin Aladár ford.Wilde)
üzemi baleset
(1930 Kassák Lajos)
közlekedési balesetek
(1967 Örkény István)
unokája egy baleset miatt hosszabb időre kórházi ápolásra szorult
(1985 Grendel Lajos)
balesetet szenvedett
(1987 Domokos Lajos²)
1940 őszén három halálos baleset fordult elő az ugrókiképzés során
(1992 Huszár János)
balesetben összetört és felgyulladt járműveket
(1995 Magyar Hírlap)
Űrhajóját baleset éri
(1999 Új Könyvek)
3. (biz, tréf is)
rendsz. (kisebb) kellemetlenség(gel járó baj), véletlen, váratlan v. bosszantó történés, malőr, ill. anyagi veszteség, kár
A kincses könyvet, nehogy baleset érje, terjedelmessége daczára is, pauvreje [= szegényes köpenye, körgallérja] alatt keblén tartá
(1818 k. Fáy András¹)
Elpanaszlám balesetemet ’s szíves eltűrést kérék, mig ruháimat megtisztíthatom
(1841 Kovács Pál²)
Ma egy kis baleset is ért; John t. i.tudniillik sarkantyújával sátorom zsinegében megakadván, felboritotta az asztalt, melyen legjobb légsúlymérőnk volt s melynek csöve ezer meg ezer darabra tört
(1858 Xantus János)
a szép asszonynak egy kis balesete történt: a vastag haja felbomlott és kiszabadult arany kígyók rajaként gyűrűzött végig a hátán
(1895 Herczeg Ferenc)
Jóska nagyon vigan fogadta a baleset hírét. Mindig igen mulattatta, ha valaki megházasodott… de a Vidovics csatavesztésének különösen örvendett
(1908 Ambrus Zoltán)
egy öregedő és válságot élő férfi testi szenvedélyét egy fiatal nő iránt, amelyhez hasonló baleset az emberiség történetében többször előfordult már […], környezete súlyosabb jelentőségűnek ítélte meg
(1934 Márai Sándor)
[Áramszünet esetén] jobb esetben csak néhány percet veszítünk gépünk újraindításáig. Rosszabb a helyzet, ha komoly feldolgozás közben ér a „baleset”, és többórás munkánk eredménye, esetleg egy adatbázis vész el
(2000 Byte Magazin)
3a. (szépítő)
az a történés, hogy egy kisgyerek bepisil v. bekakál
ÉrtSz.
3b. (szépítő)
nem várt, nem kívánt terhesség
azt mondá leányának, hogy ha ez meg nem öli gyermekét, meg fogja ő ölni mind a kettőt! Máshoz akarta adni nőül. Gazdag, magas rangú úrhoz. A balesetnek titokban kelle maradni
(1848–1856 Jókai Mór)
én nem hoztam magammal olyan szigorú fogalmakat a falumban arról, hogy egy asszonyhoz egy férfi hozzáférhet. De valami vadócság volt bennem, a városi férfiaktól. És talán újabb balesettől is féltem
(1924 Tersánszky Józsi Jenő)
[Cat] terhes lesz. Részeges, erőszakos apja lánya „balesete” kapcsán kívánna meggazdagodni
(1997 Új Könyvek)
4. (rég)
(szándéktalanul elkövetett) kisebb vétség, botlás, ill. zavaró, kínos, kényelmetlen helyzet
Ezerszer engedelmet kérek Tekíntetes Uram ezen bal esetért
(1819 Kisfaludy Károly)
[illő] megbocsátni ezt az egy balesetök
(1871–1874 Arany János ford.Arisztophanész)
még napjainkban is megesett Victor Hugoval a baleset, hogy a cseheket, magyarokat és cigányokat összetévesztette
(1895 Szájrul szájra)
ÖU: gyerekbaleset, motorbaleset, munkásbaleset, vadászbaleset
ÖE: baleset-elhárítás, balesetvédelem
Vö. CzF.; ÉrtSz.; TESz. bal-; ÉKsz.

Beállítások