bálvány fn és mn 4Abalvány (rég)

I. fn

1. (Vall, rendsz. pejor) ’〈vmely egyistenhívő valláshoz, ill. keresztény vallásfelekezethez tartozó személy(ek) felfogása szerint:〉 olyan, nem isteni személy(t ábrázoló szobor, es. kép), ill. természetfölötti erejűnek hitt tárgy v. természeti képződmény, amelyet vmely más vallás(felekezet) hívei kultikus tiszteletben részesítenek’ ❖ Krltem állanak e’ néma bálványok (1772 Bessenyei György¹ C1075, 112) | a magyarok őshitök szerint embereket nem áldoztak és bálványokat nem imádtak (1860 Vasárnapi Újság CD56) | [a fétis] szóval legelőször a portugálok a szenegambiai négerek bálványait nevezték el (1913 RévaiNagyLex. C5703, 469) | Ne forduljatok a bálványok felé és öntött Isteneket ne készítsetek magatoknak. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek (1939 Hertz-Biblia ford. CD1204) | az ilyen oszlopokat [ti. az ún. sztéléket] az ókorban bálványként tisztelték, főként Egyiptomban és Görögországban (1988 Bibliai nevek és fogalmak CD1209).

2. (pejor is) ’vki(k) által mindennél többre becsült, istenített dolog’ ❖ Ó te, nemes lélek legszebb bálványa, s világunk Minden aranyjánál becsesebb fő kincse, szabadság! (1792 Batsányi János CD01) | Gyermek-játékom már pénz volt, hogy utóbb bálványom legyen (1841 Kovács Pál² 8251002, 173) | A racionalistának, akinek az ész a bálványa (1926 Kosztolányi Dezső 9359110, 71) | Korunk bálványa a számítógép lett (1998 Magyar Hírlap CD09).

3. ’vki(k) által eszményképnek tartott(, körülrajongott) személy’ ❖ Hamlet, eggy igen nevezetes szomorú Játéka ama’ halhatatlan Shakespear-nak, az Anglus nép bálvánnyának (1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek C0171, 120) | [Zrínyit nagyszerű tulajdonságai] balványává tevék vitéz hadainak ’s vezérlete alatt készeknek mutatták magokat a’ lehetetlenséget is megkísérteni (1834 Fillértár 8623002, 153) | a virágzó Mari, az ifjak bálványa, a közfigyelem tárgya, s a tánczvigalmak egyedűli királynéja (1855 e. Obernyik Károly 8339004, 144) | Voltaire volt első bálványom ifjúkoromban (1936 Germanus Gyula 9189001, 273) | [Marlon Brando] fiatalon James Deanhez hasonlóan nemzedéki bálvány volt (1997 Magyar Hírlap CD09).

3a. (birt szjeles alakban v. birtokszóként) (kissé rég) ’〈rendsz. megszólításként:〉 vki által rajongásig szeretett személy, kül. a szerelme, imádottja, ritk. a gyermeke’ ❖ O ha még élsz, kedves bálványa szívemnek (1793 Kazinczy Ferenc ford.–Kotzebue C2991, 39) | Mint a szerelmes boldog álminál Tündér-alakká lesz bálványa képe: Úgy lebben olykor a müvész elébe Teljes tökélyben a szűz ideál (1855 Arany János 8014065, 231) | Óh édes jó uram; szerelmes bálványom! (1884 Jókai Mór CD18) | Tudja [a fiatal gróf], hogy anyjának bálványa; maga is a jó fiu egész szeretetével csüng övéin (1902 Budapesti Hírlap 2102001, 2) | Dulcinea del Toboso, ahogy a manchai lovag [ti. Don Quijote] szíve bálványát nevezi (1941 Szerb Antal 9668022, 163).

4. (/Népr) ’〈Vmely építményben, szerkezetben:〉(a leg)vastag(abb) tartóoszlop v. vízszintes gerenda.’

4a. (átv is) ’parasztháznak ilyen eleme, része, kül. a mestergerendát alátámasztó oszlop’ ❖ ? [a jezsuiták] az emberi okoſságnak meg-mérhetetlen nagy oſzlopi, bálvánnyai vólnának (1790 Laczkovics János ford.–Martinovics 7205007, 77) | [Az Inn-völgyi parasztházaknak] fa alkotmányú ormójukat bálványok és dúczok tagolják (1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A palóc lakóházaknál néha két oszlop is állt a szobában, s ilyenkor az ablak felé eső oszlop neve volt a boldoganya, míg a tűzhely felé esőé a bálvány (1997 Magyar néprajz CD47).

4b. ’ajtó v. kertkapu díszesen faragott félfája’ ❖ [a kapu] két bálványa egymást úgy ölelé, Mint ha két hegyi bük lombos tetejével, Össze lenne fonva bokrétás fejével (1853 Arany János CD01) | A székely vési fel kapuja bálványára: „béke a bejövőnek, áldás a kimenőnek.” (1930 Budapesti Hírlap aug. 19. C4718, 1) | A kapuszárnyak stabilitását biztosító félfákat, bálványokat vastag faderekakból alakították ki (1997 Magyar néprajz CD47).

4c. ’〈szélmalomban v. szárazmalomban:〉 vmely forgó alkatrésznek, pl. a malomkőnek v. a dobnak a függőleges tengelye’ ❖ a Föld fordúl a Nap körül, mint a száraz malom kereke […] a bálvány körül (1828 Fazekas Mihály C1701, 71) | A nagykerék vagy szeleskerék hozza forgásba a dobot, amelynek tengelye, a vastag bálvány (1991 Magyar néprajz CD47).

4d. ’a prés két függőleges oldalgerendáját összekötő vastag gerenda’ ❖ A középorsós prések vázát hasábforma talpba ácsolt, két függőleges oldalgerenda képezte, amelyeket fent egy vastag kötőgerenda, bálvány kapcsolt össze (1999 Magyar néprajz CD47).

4e. ’a tutaj v. a hajótest legvastagabb fagerendája, ill. a hajó orrtőkéje’ ❖ [a hajótöröttek] a romlott Tutajnak bálványin lebegnek, Imitt, amott ritka szálfán dideregnek (1800 Perecsényi Nagy László C3472, 95) | bálvány, orrtőke: egyetlen hatalmas tölgyfatörzsből faragott, kb. 3m magas és a hajó orrán függőlegesen álló oszlop (1977 NéprajziLex. CD47) | [A hajóácsok] különös gonddal végezték a prém vagy bálvány meghajlítását, mivel az a többinél vastagabb, gyakran félgömbölyű fenyőfa volt (1991 Magyar néprajz CD47).

II. mn (rég, irod)

’hatalmas, ormótlan 〈tárgy, dolog〉’ ❖ A’ tenger’ hánykódása bálvány habokat ver (1803 Baróti Szabó Dávid C0813, 197) | apró fínom hajszál-rugócskák mozgatják e’ világ’ bálvány alkotmányát (1825 Fáy András¹ C1716, 9) | nagy bálvány fakapu néz ki az utcára (1920 Babits Mihály 9014085, 63).

a. ’hatalmas termetű, jól megtermett 〈ember v. állat〉’ ❖ Csudálták nagyságát e’ bálvány Medvének (1790 Gvadányi József C1924, 153) | Megharagszik egyszer a nagy bálvány olasz: „Gyilkolom a lelkét! hát engem csúfol az?” (1854 Arany János C0656, 164).

J: bálványkép.

ÖU: agyag~, arany~, kő~.

ÖE: ~imádat, ~isten, ~oszlop, ~szobor.

Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

bálvány főnév és melléknév 4A
balvány 4A (rég)
I. főnév
1. (Vall, rendsz. pejor)
〈vmely egyistenhívő valláshoz, ill. keresztény vallásfelekezethez tartozó személy(ek) felfogása szerint:〉 olyan, nem isteni személy(t ábrázoló szobor, es. kép), ill. természetfölötti erejűnek hitt tárgy v. természeti képződmény, amelyet vmely más vallás(felekezet) hívei kultikus tiszteletben részesítenek
Krltem állanak e’ néma bálványok
(1772 Bessenyei György¹)
a magyarok őshitök szerint embereket nem áldoztak és bálványokat nem imádtak
(1860 Vasárnapi Újság)
[a fétis] szóval legelőször a portugálok a szenegambiai négerek bálványait nevezték el
(1913 RévaiNagyLex.)
Ne forduljatok a bálványok felé és öntött Isteneket ne készítsetek magatoknak. Én vagyok az Örökkévaló, a ti Istenetek
(1939 Hertz-Biblia ford.)
az ilyen oszlopokat [ti. az ún. sztéléket] az ókorban bálványként tisztelték, főként Egyiptomban és Görögországban
(1988 Bibliai nevek és fogalmak)
2. (pejor is)
vki(k) által mindennél többre becsült, istenített dolog
Ó te, nemes lélek legszebb bálványa, s világunk Minden aranyjánál becsesebb fő kincse, szabadság!
(1792 Batsányi János)
Gyermek-játékom már pénz volt, hogy utóbb bálványom legyen
(1841 Kovács Pál²)
A racionalistának, akinek az ész a bálványa
(1926 Kosztolányi Dezső)
Korunk bálványa a számítógép lett
(1998 Magyar Hírlap)
3.
vki(k) által eszményképnek tartott(, körülrajongott) személy
Hamlet, eggy igen nevezetes szomorú Játéka ama’ halhatatlan Shakespear-nak, az Anglus nép bálvánnyának
(1790 Hadi és Más Nevezetes Történetek)
[Zrínyit nagyszerű tulajdonságai] balványává tevék vitéz hadainak ’s vezérlete alatt készeknek mutatták magokat a’ lehetetlenséget is megkísérteni
(1834 Fillértár)
a virágzó Mari, az ifjak bálványa, a közfigyelem tárgya, s a tánczvigalmak egyedűli királynéja
(1855 e. Obernyik Károly)
Voltaire volt első bálványom ifjúkoromban
(1936 Germanus Gyula)
[Marlon Brando] fiatalon James Deanhez hasonlóan nemzedéki bálvány volt
(1997 Magyar Hírlap)
3a. (birt szjeles alakban v. birtokszóként) (kissé rég)
〈rendsz. megszólításként:〉 vki által rajongásig szeretett személy, kül. a szerelme, imádottja, ritk. a gyermeke
O ha még élsz, kedves bálványa szívemnek
(1793 Kazinczy Ferenc ford.Kotzebue)
Mint a szerelmes boldog álminál Tündér-alakká lesz bálványa képe: Úgy lebben olykor a müvész elébe Teljes tökélyben a szűz ideál
(1855 Arany János)
Óh édes jó uram; szerelmes bálványom!
(1884 Jókai Mór)
Tudja [a fiatal gróf], hogy anyjának bálványa; maga is a jó fiu egész szeretetével csüng övéin
(1902 Budapesti Hírlap)
Dulcinea del Toboso, ahogy a manchai lovag [ti. Don Quijote] szíve bálványát nevezi
(1941 Szerb Antal)
4. (/Népr)
〈Vmely építményben, szerkezetben:〉 (a leg)vastag(abb) tartóoszlop v. vízszintes gerenda.
4a. (átv is)
parasztháznak ilyen eleme, része, kül. a mestergerendát alátámasztó oszlop
?
[a jezsuiták] az emberi okoſságnak meg-mérhetetlen nagy oſzlopi, bálvánnyai vólnának
(1790 Laczkovics János ford.Martinovics)
[Az Inn-völgyi parasztházaknak] fa alkotmányú ormójukat bálványok és dúczok tagolják
(1893 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A palóc lakóházaknál néha két oszlop is állt a szobában, s ilyenkor az ablak felé eső oszlop neve volt a boldoganya, míg a tűzhely felé esőé a bálvány
(1997 Magyar néprajz)
4b.
ajtó v. kertkapu díszesen faragott félfája
[a kapu] két bálványa egymást úgy ölelé, Mint ha két hegyi bük lombos tetejével, Össze lenne fonva bokrétás fejével
(1853 Arany János)
A székely vési fel kapuja bálványára: „béke a bejövőnek, áldás a kimenőnek.”
(1930 Budapesti Hírlap aug. 19.)
A kapuszárnyak stabilitását biztosító félfákat, bálványokat vastag faderekakból alakították ki
(1997 Magyar néprajz)
4c.
〈szélmalomban v. szárazmalomban:〉 vmely forgó alkatrésznek, pl. a malomkőnek v. a dobnak a függőleges tengelye
a Föld fordúl a Nap körül, mint a száraz malom kereke […] a bálvány körül
(1828 Fazekas Mihály)
A nagykerék vagy szeleskerék hozza forgásba a dobot, amelynek tengelye, a vastag bálvány
(1991 Magyar néprajz)
4d.
a prés két függőleges oldalgerendáját összekötő vastag gerenda
A középorsós prések vázát hasábforma talpba ácsolt, két függőleges oldalgerenda képezte, amelyeket fent egy vastag kötőgerenda, bálvány kapcsolt össze
(1999 Magyar néprajz)
4e.
a tutaj v. a hajótest legvastagabb fagerendája, ill. a hajó orrtőkéje
[a hajótöröttek] a romlott Tutajnak bálványin lebegnek, Imitt, amott ritka szálfán dideregnek
(1800 Perecsényi Nagy László)
bálvány, orrtőke: egyetlen hatalmas tölgyfatörzsből faragott, kb. 3mméter magas és a hajó orrán függőlegesen álló oszlop
(1977 NéprajziLex.)
[A hajóácsok] különös gonddal végezték a prém vagy bálvány meghajlítását, mivel az a többinél vastagabb, gyakran félgömbölyű fenyőfa volt
(1991 Magyar néprajz)
II. melléknév (rég, irod)
hatalmas, ormótlan 〈tárgy, dolog〉
A’ tenger’ hánykódása bálvány habokat ver
(1803 Baróti Szabó Dávid)
apró fínom hajszál-rugócskák mozgatják e’ világ’ bálvány alkotmányát
(1825 Fáy András¹)
nagy bálvány fakapu néz ki az utcára
(1920 Babits Mihály)
a.
hatalmas termetű, jól megtermett 〈ember v. állat〉
Csudálták nagyságát e’ bálvány Medvének
(1790 Gvadányi József)
Megharagszik egyszer a nagy bálvány olasz: „Gyilkolom a lelkét! hát engem csúfol az?”
(1854 Arany János)
ÖU: agyagbálvány, aranybálvány, kőbálvány
ÖE: bálványimádat, bálványisten, bálványoszlop, bálványszobor
Vö. CzF.; ÉrtSz.; SzólKm.; TESz.; ÉKsz.; SzT.; ÚMTsz.

Beállítások