bálványimádás fn 4A

1. (Vall, rendsz. pejor) ’〈vmely egyistenhívő valláshoz, ill. keresztény vallásfelekezethez tartozó személy(ek) felfogása szerint:〉 nem isteni személy(t ábrázoló szobor, es. kép) v. természetfölötti erejűnek hitt tárgy, dolog kultikus tisztelete, ill. az ezt kifejező vallási cselekedet, gyakorlat’ ❖ [a hívő zsidók szomorkodnak,] mikor láttyák a’ nemzettségeknek bálvány-imádásokat, […] hogy a nép az aranyborjút tiſzteli, és az isméretlen Isteneknek ſzolgál (1788 Őri Fülep Gábor ford.–Pictet 7252014, 573) | [Magyarország] egykor a kereszténységnek bástyája volt a keleti bálványimádás ellen (1849 Kossuth Lajos CD32) | [Pázmány] kifejti az egyház tanítását a képek és szentek tiszteletéről, bebizonyítja, hogy az nem bálványimádás (1886 Fraknói Vilmos CD55) | a hinduknál az eredeti egy isten hivést a később lábrakapott bálványimádás meghamisította (1895 PallasLex. CD02) | Idól (gör. eidolon) a. m. bálványkép, általánosabb értelemben: kép, tünemény. Ebből képzett szó: idolatria, bálványimádás (1927 TolnaiÚjLex. C5724, 109) | [a hódítók] lebecsülték az indiánok és a rabszolgaként behurcolt afrikaiak vallásos megnyilvánulásait, azokat bálványimádásnak tartották (1992 Bernáth Tamás ford.–Zambrano 2020004, 74).

2. (rendsz. pejor) ’vmely valódi értékén felül számon tartott dolog v. eszményített személy túlzott, szinte vallásos tisztelete, ill. az ezt kifejező magatartás’ ❖ a’ fösvénység utállatos bálvány imádás (1773 Kónyi János ford.–Fénelon 7190034, 96) | Honnan fakad [a magyarságnak] azon bálvány-imádása anyaföldéhez, törvényes királyához rendíthetlen hűsége, hazája felemelésére ’s legnagyobb áldozatokra készsége, mellyek őtet minden nemzetektül megkülönböztetik? (1830 Széchenyi István CD1501) | a királyság nem egyébb bálványimádásnál (1848 Március Tizenötödike C3027, 908) | szenvedélyesnél nagyobb szerelme a bálványimádásig fokozódott (1910 Elek Artúr 9122001, 49) | Greguss Ágost kelt ki szenvedélyesen a bálványimádás ellen, amelyre szerinte a magyar nemzet mindig hajlamos volt. Vörösmarty, majd Petőfi bálványozása után most Arany kerülne sorra (1992 Dávidházi Péter 2016009, 326).

Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

bálványimádás főnév 4A
1. (Vall, rendsz. pejor)
〈vmely egyistenhívő valláshoz, ill. keresztény vallásfelekezethez tartozó személy(ek) felfogása szerint:〉 nem isteni személy(t ábrázoló szobor, es. kép) v. természetfölötti erejűnek hitt tárgy, dolog kultikus tisztelete, ill. az ezt kifejező vallási cselekedet, gyakorlat
[a hívő zsidók szomorkodnak,] mikor láttyák a’ nemzettségeknek bálvány-imádásokat, […] hogy a nép az aranyborjút tiſzteli, és az isméretlen Isteneknek ſzolgál
(1788 Őri Fülep Gábor ford.Pictet)
[Magyarország] egykor a kereszténységnek bástyája volt a keleti bálványimádás ellen
(1849 Kossuth Lajos)
[Pázmány] kifejti az egyház tanítását a képek és szentek tiszteletéről, bebizonyítja, hogy az nem bálványimádás
(1886 Fraknói Vilmos)
a hinduknál az eredeti egy isten hivést a később lábrakapott bálványimádás meghamisította
(1895 PallasLex.)
Idól (gör.görög eidolon) a. m.annyi mint bálványkép, általánosabb értelemben: kép, tünemény. Ebből képzett szó: idolatria, bálványimádás
(1927 TolnaiÚjLex.)
[a hódítók] lebecsülték az indiánok és a rabszolgaként behurcolt afrikaiak vallásos megnyilvánulásait, azokat bálványimádásnak tartották
(1992 Bernáth Tamás ford.Zambrano)
2. (rendsz. pejor)
vmely valódi értékén felül számon tartott dolog v. eszményített személy túlzott, szinte vallásos tisztelete, ill. az ezt kifejező magatartás
a’ fösvénység utállatos bálvány imádás
(1773 Kónyi János ford.Fénelon)
Honnan fakad [a magyarságnak] azon bálvány-imádása anyaföldéhez, törvényes királyához rendíthetlen hűsége, hazája felemelésére ’s legnagyobb áldozatokra készsége, mellyek őtet minden nemzetektül megkülönböztetik?
(1830 Széchenyi István)
a királyság nem egyébb bálványimádásnál
(1848 Március Tizenötödike)
szenvedélyesnél nagyobb szerelme a bálványimádásig fokozódott
(1910 Elek Artúr)
Greguss Ágost kelt ki szenvedélyesen a bálványimádás ellen, amelyre szerinte a magyar nemzet mindig hajlamos volt. Vörösmarty, majd Petőfi bálványozása után most Arany kerülne sorra
(1992 Dávidházi Péter)
Vö. CzF.; ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások