bányatelep fn 3B

1. ’a bánya (föld alatti és) külszíni üzemeiből, valamint a bányászok lakásaiból álló telep’ ❖ a Bodvaji vashámor és a körülötte lévő, vagy 100 lelket számláló bányatelep (1868 Orbán Balázs CD22) | A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság Tatabánya-Felsőgalla-i bányatelepén dolgozó munkások (1921 Népszava 2136001, 7) | [Goldman, a bánya orvosa] rendet és tisztaságot követelt a munkahelyeken, citromsavas védőitalokat adatott a dolgozóknak, egyszóval egészséges állapotokat teremtett az elhanyagolt bányatelepen (1960 Faller Jenő CD52) | 1878 őszén már szerelik az első gyakorlati telefont a közigazgatásilag Sopron városához tartozó Brennberg bányatelepen (1980 Mesterházy Sándor CD52).

1a. ’az ilyen telepből alakult falu v. város’ ❖ Jaraba, bányatelep, Zólyom vmegyében (1851 Fényes Elek 8141005, 149) | E bányatelep [ti. Marosújvár] nagy terjedelemmel bir, s roppant bányaműveivel, számos templomaival, a hivatalnokok városi rendszerességgel épült házaival már magában is szép képet mutat (1871 Orbán Balázs CD22) | [Zólyom megyében] a bányatelepek lakosai többnyire németek voltak, de eltótosodtak (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21) | A bányatelepek lakosai rendesen hegyek között elszigetelve élnek, megőrzik a magukkal hozott szokásokat (1941 Reményi Viktor CD52).

2. (rég) ’hasznosítható ásványi nyersanyag(ok) lelőhelye’ ❖ ezen bányatelepek sokkal nagyobb „termelési képességgel” birnak, ámde azok kizsákmányolása a tüzelő-szerek drágasága miatt nem lehetséges (1847 Hetilap CD61) | olly bánya telepeknek, […] mellyek tudományszerűleg megvisgálva kimerítetteknek s eredményteleneknek bizonyodtak, felhagyása vagy magániparosok kezére bocsátása indítványba hozassék (1848 Kossuth Lajos összes munkái CD32) | Óhegy a szomszéd Úrvölgygyel hajdan a kincstárnak ezüstben, rézérczben gazdag bányatelepe volt (1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia CD21).

Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

bányatelep főnév 3B
1.
a bánya (föld alatti és) külszíni üzemeiből, valamint a bányászok lakásaiból álló telep
a Bodvaji vashámor és a körülötte lévő, vagy 100 lelket számláló bányatelep
(1868 Orbán Balázs)
A Magyar Általános Kőszénbánya Részvénytársaság Tatabánya-Felsőgalla-i bányatelepén dolgozó munkások
(1921 Népszava)
[Goldman, a bánya orvosa] rendet és tisztaságot követelt a munkahelyeken, citromsavas védőitalokat adatott a dolgozóknak, egyszóval egészséges állapotokat teremtett az elhanyagolt bányatelepen
(1960 Faller Jenő)
1878 őszén már szerelik az első gyakorlati telefont a közigazgatásilag Sopron városához tartozó Brennberg bányatelepen
(1980 Mesterházy Sándor)
1a.
az ilyen telepből alakult falu v. város
Jaraba, bányatelep, Zólyom vmegyévármegyeben
(1851 Fényes Elek)
E bányatelep [ti. Marosújvár] nagy terjedelemmel bir, s roppant bányaműveivel, számos templomaival, a hivatalnokok városi rendszerességgel épült házaival már magában is szép képet mutat
(1871 Orbán Balázs)
[Zólyom megyében] a bányatelepek lakosai többnyire németek voltak, de eltótosodtak
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
A bányatelepek lakosai rendesen hegyek között elszigetelve élnek, megőrzik a magukkal hozott szokásokat
(1941 Reményi Viktor)
2. (rég)
hasznosítható ásványi nyersanyag(ok) lelőhelye
ezen bányatelepek sokkal nagyobb „termelési képességgel” birnak, ámde azok kizsákmányolása a tüzelő-szerek drágasága miatt nem lehetséges
(1847 Hetilap)
olly bánya telepeknek, […] mellyek tudományszerűleg megvisgálva kimerítetteknek s eredményteleneknek bizonyodtak, felhagyása vagy magániparosok kezére bocsátása indítványba hozassék
(1848 Kossuth Lajos összes munkái)
Óhegy a szomszéd Úrvölgygyel hajdan a kincstárnak ezüstben, rézérczben gazdag bányatelepe volt
(1900 Az Osztrák–Magyar Monarchia)
Vö. ÉrtSz.; ÉKsz.

Beállítások