barátkeselyű fn 1C (Áll)

’közép-ázsiai elterjedésű, Európában csak a mediterrán régióban költő, barnásfekete tollazatú keselyű, amelynek csupasz nyakát lehajtott csuklyára emlékeztető tollgallér veszi körül, ill. e keselyűk faja (Aegypius monachus)’ ❖ [Karintiában] a kártékony szárnyasok közűl mindenek fölött a különböző sas- és keselyűfajok vannak elterjedve; amazok között kivált a szirti és réti-sas, ez utóbbiak között a barát-keselyű (1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford. CD21) | A barátkeselyűnek, mint költőmadárnak hazája Spanyolország, Szardinia és a Balkán-félsziget minden hegysége, valamint Szlavónia, Horvátország, a Dunamente, észak felé a Fruska Goráig és az erdélyi havasok (1933 Az állatok világa ford. CD46) | Barátkeselyű Aegypius monachus (1995 Magyarország állatvilága CD14).

Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

barátkeselyű főnév 1C (Áll)
közép-ázsiai elterjedésű, Európában csak a mediterrán régióban költő, barnásfekete tollazatú keselyű, amelynek csupasz nyakát lehajtott csuklyára emlékeztető tollgallér veszi körül, ill. e keselyűk faja (Aegypius monachus)
[Karintiában] a kártékony szárnyasok közűl mindenek fölött a különböző sas- és keselyűfajok vannak elterjedve; amazok között kivált a szirti és réti-sas, ez utóbbiak között a barát-keselyű
(1891 Az Osztrák–Magyar Monarchia ford.)
A barátkeselyűnek, mint költőmadárnak hazája Spanyolország, Szardinia és a Balkán-félsziget minden hegysége, valamint Szlavónia, Horvátország, a Dunamente, észak felé a Fruska Goráig és az erdélyi havasok
(1933 Az állatok világa ford.)
Barátkeselyű Aegypius monachus
(1995 Magyarország állatvilága)
Vö. ÉrtSz.; TESz.; ÉKsz.

Beállítások