bárhogy ált hsz 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)

1. ’akármilyen módon, akárhogyan, bárhogyan’ ❖ Micsoda siralmas megaláztatás az embernek magárul elhinni, hogy … csak úgy tartatik meg, ha arra van elhíva öröktül fogva, bár hogy tegyen életében? (1802–1804 Bessenyei György¹ C1079, 54) | Majd írok én, bárhogy veszi A kritika (1851 Arany János CD01) | A magyar álmot fejt. Más nyelvben – deuten, interpreter – álomértelmezésről van szó. A kettő között lényegbeli a különbség. […] Fejteni nem lehet bármit és nem lehet bárhogy (1929 Hollós István CD10) | Bárhogy válasszák is az elnököt, az MR és az MTV közszolgálati tevékenységét a tervezet szerint mindenképpen társadalmi felügyelőbizottság ellenőrizné (1991 Jakus Ibolya 2014032, 73) | Hogy hogyan? Szinte bárhogy (2000 Magyar Hírlap CD09).

1a. ’akármilyen nehézség árán’ ❖ Jolsvay meg az én uram majd, – bárhogy is, kötelezve lesznek keresztülvinni (1911 Kaffka Margit 9290054, 116) | ha nem visznek, akkor is utánuk megyünk. A nyakamban a gyerekkel, bárhogy (1964 Domahidy Miklós 1035002, 297).

2. ’akármilyen nagy mértékben, akármennyire nagyon, bármennyire nagyon’ ❖ hadd tégyen hát nálam is Carment, mint Poéma Kőlteményt; bárhogy kiáltsanak is, a’ kiknek vagyon ſzájok, kedvek, idejek, a’ kiáltásra (1803 Csokonai Vitéz Mihály 7069015, XV) | bárhogy zeng magasztalás körűlted: Nem óv meg az irígyek nyelvitől (1878 Győry Vilmos ford.–Shakespeare C3741, 202) | De bárhogy erőlködött: hiába, mintha elfelejtette volna a varázsszót (1923 Karinthy Frigyes 9309006, 163) | Bárhogy erőltetném, nem tudom visszaidézni akkori arcát (1972 Fodor András 2021023, 932).

J: akárhogy.

Vö. ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.

bárhogy általános névmási határozószó 0 (ksz-ként is megengedő mellékmondatban, gyakr. az is ksz-val)
1.
akármilyen módon, akárhogyan, bárhogyan
Micsoda siralmas megaláztatás az embernek magárul elhinni, hogy … csak úgy tartatik meg, ha arra van elhíva öröktül fogva, bár hogy tegyen életében?
(1802–1804 Bessenyei György¹)
Majd írok én, bárhogy veszi A kritika
(1851 Arany János)
A magyar álmot fejt. Más nyelvben – deuten, interpreter – álomértelmezésről van szó. A kettő között lényegbeli a különbség. […] Fejteni nem lehet bármit és nem lehet bárhogy
(1929 Hollós István)
Bárhogy válasszák is az elnököt, az MRMagyar Rádió és az MTVMagyar Televízió közszolgálati tevékenységét a tervezet szerint mindenképpen társadalmi felügyelőbizottság ellenőrizné
(1991 Jakus Ibolya)
Hogy hogyan? Szinte bárhogy
(2000 Magyar Hírlap)
1a.
akármilyen nehézség árán
Jolsvay meg az én uram majd, – bárhogy is, kötelezve lesznek keresztülvinni
(1911 Kaffka Margit)
ha nem visznek, akkor is utánuk megyünk. A nyakamban a gyerekkel, bárhogy
(1964 Domahidy Miklós)
2.
akármilyen nagy mértékben, akármennyire nagyon, bármennyire nagyon
hadd tégyen hát nálam is Carment, mint Poéma Kőlteményt; bárhogy kiáltsanak is, a’ kiknek vagyon ſzájok, kedvek, idejek, a’ kiáltásra
(1803 Csokonai Vitéz Mihály)
bárhogy zeng magasztalás körűlted: Nem óv meg az irígyek nyelvitől
(1878 Győry Vilmos ford.Shakespeare)
De bárhogy erőlködött: hiába, mintha elfelejtette volna a varázsszót
(1923 Karinthy Frigyes)
Bárhogy erőltetném, nem tudom visszaidézni akkori arcát
(1972 Fodor András)
Vö. ÉrtSz.; TESz. bár-; ÉKsz.

Beállítások